Rozdzielanie schematu organizacyjnego na wiele stron — informacje

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Chcę określić, jaka część mojej organizacji mają być wyświetlane na każdej stronie

Kliknięcie tej opcji umożliwia precyzyjne określenie danych wyświetlanych na poszczególnych stronach schematu dzielonego na wiele stron. Kliknięcie przycisku Dalej spowoduje wyświetlenie nowej strony kreatora umożliwiającej modyfikowanie, dodawanie i usuwanie poszczególnych stron.

Chcę użyć kreatora do automatycznego podzielenia schematu organizacyjnego na strony

Kliknięcie tej opcji powoduje, że wielkość fragmentu organizacji wyświetlanego na poszczególnych stronach jest określana przez kreatora.

Nazwa u góry strony

Jeśli wybrano opcję powodującą, że kreator określa wielkość fragmentu organizacji wyświetlanego na poszczególnych stronach, wówczas w z listy dostępnej w tym polu można wybrać nazwę, która zostanie umieszczona na najwyższym poziomie schematu.

Utwórz hiperłącza między pracownikami na stronach

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje dodanie hiperłączy między kształtami odpowiadającymi temu samemu pracownikowi wyświetlanymi na wielu stronach schematu organizacyjnego.

Synchronizuj kształty pracowników na stronach

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że zmiany wprowadzone do tekstu kształtu lub jego danych zostaną automatycznie zastosowane do wszystkich kopii tego kształtu wyświetlanych na innych stronach.

Uwaga : Zmiany wprowadzone do tekstu i danych są stosowane do wszystkich zsynchronizowanych kopii kształtów na wszystkich stronach. Zmiany, takie jak dodawanie, usuwanie czy przenoszenie zsynchronizowanych kształtów, dotyczą jednak tylko konkretnego kształtu, a nie wszystkich zsynchronizowanych kopii.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×