Routing przy użyciu usługi ExpressRoute dla usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby właściwie zrozumieć routing ruchu do usługi Office 365 za pomocą usługi Azure ExpressRoute, musisz dobrze poznać podstawowe wymagania dotyczące routingu w usłudze ExpressRoute oraz obwody i domeny routingu w usłudze ExpressRoute. Stanowi to podstawę korzystania z usługi ExpressRoute przez użytkowników usługi Office 365.

Oto niektóre kluczowe elementy w powyższych artykułach, które trzeba zrozumieć:

 • Obwody usługi ExpressRoute nie są mapowane na określoną infrastrukturę fizyczną, ale są logicznym połączeniem wykonanym w pojedynczej lokalizacji komunikacji równorzędnej przez firmę Microsoft i dostawcę komunikacji równorzędnej działającego w Twoim imieniu.

 • Obwód usługi ExpressRoute jest mapowany na klucz s klienta w stosunku 1:1.

 • Każdy obwód może obsługiwać maksymalnie 3 niezależne relacje komunikacji równorzędnej (publiczną komunikację równorzędną na platformie Azure, prywatną komunikację równorzędną na platformie Azure i komunikację równorzędną firmy Microsoft). Usługa Office 365 wymaga komunikacji równorzędnej firmy Microsoft.

 • Każdy obwód ma stałą przepustowość, która jest współużytkowana przez wszystkie relacje komunikacji równorzędnej.

 • Wszystkie publiczne adresy IPv4 i publiczne numery AS, które będą używane w przypadku obwodu usługi ExpressRoute, muszą być zatwierdzone jako należące do Ciebie lub przypisane wyłącznie do Ciebie przez właściciela zakresu adresów.

 • Obwody wirtualne ExpressRoute są zbędne globalnie i będzie wskazówkami standardowy BGP routingu. Jest to, dlatego zalecamy dwa obwody fizycznie na wyjściowego do dostawcy w konfiguracji aktywny/aktywny.

Zawiera z często Zadawanymi pytaniami , aby uzyskać więcej informacji na temat usług obsługiwanych, kosztów i szczegóły konfiguracji. Zobacz artykuł lokalizacje ExpressRoute informacji na liście łączności dostawców oferuje zaglądanie pomocy technicznej firmy Microsoft. Również wprowadziliśmy serii 10-part Azure ExpressRoute dla usługi Office 365 szkolenie na 9 kanału, aby łatwiej wyjaśnić pojęć dokładniej.

Serwery frontonu Office 365 są dostępne w Internecie i ExpressRoute. Te serwery będą woli rozsyłanie nad obwodów ExpressRoute, jeśli oba typy są dostępne. Z tego powodu istnieje możliwość asymetrii rozsyłania, jeśli ruch w Twojej sieci chce rozsyłanie nad obwody programu Internet. Trasy asymetryczne są problem, ponieważ urządzenia, które umożliwia sprawdzenie pakietów można zablokować ruch zwrotu, znajdujący się na inną ścieżkę niż pakietów wychodzących, a następnie.

Niezależnie od tego, czy użytkownik inicjuje połączenie Office 365 w Internecie lub ExpressRoute źródła musi być adresem publicznie routingu. Przy użyciu wielu klientów zaglądanie bezpośrednio u firmy Microsoft o adresy prywatne w miejsce, w którym jest możliwe między odbiorcami duplikowanie nie jest możliwe.

Poniżej przedstawiono scenariusze miejsce, w którym będą inicjowane komunikację od Office 365 do sieci lokalnej. Aby uprościć projektu sieci, zaleca się routingu tych wzdłuż ścieżki internetowe.

Aby firma Microsoft mogła kierować te dwukierunkowe przepływy ruchu z powrotem do Twojej sieci, trasy BGP do Twoich urządzeń lokalnych muszą być współużytkowane z firmą Microsoft.

Po skonfigurowaniu peering relacji przy użyciu programu Microsoft peering domenę routingu i są zatwierdzone do odpowiedniego dostępu, można będzie widoczne wszystkie PaaS i władz akredytacji bezpieczeństwa usług dostępnych nad ExpressRoute. Usługi Office 365 przeznaczone do ExpressRoute można zarządzać za pomocą filtrów rozsyłanialub BGP społeczności .

Inne aplikacje, takie jak Wideo w usłudze Office 365, są aplikacjami usługi Office 365. Jednak aplikacja Wideo w usłudze Office 365 składa się z trzech różnych składników: portalu, usługi przesyłania strumieniowego i sieci dostarczania zawartości. Portal działa w usłudze SharePoint Online, usługa przesyłania strumieniowego — w usługach multimediów Azure, a sieć dostarczania zawartości — w usłudze Azure CDN. W poniższej tabeli przedstawiono te składniki.

Składnik

Aplikacja bazowa

Usługa SharePoint Online BGP społeczności?

Zastosowanie

Portal Wideo w usłudze Office 365

SharePoint Online

Tak

Konfiguracja, przekazywanie

Usługa przesyłania strumieniowego Wideo w usłudze Office 365

Usługi multimediów Azure

Nie

Usługa przesyłania strumieniowego używana, gdy obraz wideo jest niedostępny w usłudze CDN

Sieć dostarczania zawartości Wideo w usłudze Office 365

Azure CDN

Nie

Podstawowe źródło pobierania/przesyłania strumieniowego wideo. Dowiedz się więcej na temat sieci Wideo w usłudze Office 365.

Każda z tych funkcji Office 365, które są dostępne za pomocą programu Microsoft zaglądanie są wyświetlane w usłudze Office 365 punkty końcowe Artykuł według typu aplikacji i FQDN. Powód używania nazwy FQDN w tabelach jest umożliwienie klientom zarządzanie ruchu za pomocą plików PAC lub innych konfiguracji serwera proxy, zobacz naszego przewodnika do zarządzania punktów końcowych usługi Office 365 , na przykład SAW plików.

W niektórych sytuacjach użyliśmy zostały domeny symboli wieloznacznych, gdzie jeden lub więcej FQDN sub są ogłaszane inaczej niż wyższą domena poziomu symboli wieloznacznych. Zwykle dzieje się tak, gdy symbol wieloznaczny reprezentuje o dużej liczbie serwerów, które są wszystkie ogłaszane na ExpressRoute i Internet, gdy małych podzbioru miejsc docelowych tylko są ogłaszane na Internet lub odwrotnie. Zapoznaj się z tabeli poniżej, aby dowiedzieć się, gdzie są różnice.

W poniższej tabeli znajdują się nazwy FQDN z symbolami wieloznacznymi, które są ogłaszane zarówno w Internecie, jak i w usłudze Azure ExpressRoute, oraz podrzędne nazwy FQDN, które są ogłaszane tylko w Internecie.

Symbol wieloznaczny domeny ogłaszane do obwodów ExpressRoute i Internet

Nazwy FQDN Sub ogłaszane na tylko obwody Internet

*.microsoftonline.com

click.email.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

*.officeapps.live.com

nexusRules.officeapps.live.com

nexus.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.live.com

ocsredir.officeapps.live.com

ocws.officeapps.live.com

ocsa.officeapps.live.com

Zazwyczaj plików PAC są przeznaczone do wysyłania żądań sieci na ExpressRoute ogłaszane punkty końcowe bezpośrednio do układu i wszystkie inne żądania sieci do swojego serwera proxy. Jeśli jest konfigurowany plik PAC tak, Utwórz plik PAC w następującej kolejności:

 1. Umieść podrzędne nazwy FQDN z drugiej kolumny powyższej tabeli na początku pliku PAC, wysyłając ruch w kierunku serwera proxy. Przygotowaliśmy przykładowy plik PAC, którego możesz użyć, w artykule na temat zarządzania punktami końcowymi usługi Office 365.

 2. Poniżej pierwszej sekcji umieść wszystkie nazwy FQDN oznaczone w tym artykule jako ogłaszane w usłudze ExpressRoute, wysyłając ruch bezpośrednio do obwodu usługi ExpressRoute.

 3. Umieść wszystkie pozostałe punkty końcowe sieci lub reguły poniżej tych dwóch wpisów, wysyłając ruch w kierunku serwera proxy.

Ta tabela wyświetla domeny wieloznaczne, które są ogłaszane obwodów Internet tylko razem z pakietem sub FQDN, które są ogłaszane na Azure ExpressRoute oraz obwodów Internet. Dla pliku SAW powyżej nazwy FQDN w kolumnie dwóch w poniższej tabeli są wyświetlane jako są ogłaszane na ExpressRoute w polu łącze, do których odwołuje się, co oznacza, może zostać uwzględnione w grupie drugiego wpisy w pliku.

Symbol wieloznaczny domeny ogłaszane na tylko obwody Internet

Nazwy FQDN Sub ogłaszane do obwodów ExpressRoute i Internet

*.office.com

*.outlook.office.com

home.office.com

outlook.office.com

portal.office.com

www.office.com

*.office.net

agent.office.net

*.office365.com

outlook.office365.com

smtp.office365.com

*.outlook.com

*.protection.outlook.com

*.mail.protection.outlook.com

automatyczne wykrywanie-< dzierżawy >. outlook.com

*.windows.net

login.windows.net

Aby kierować ruch do wybranej aplikacji usługi Office 365, musisz określić kilka kluczowych czynników.

 1. Ile przepustowości wymaga aplikacji. Próbki zastosowania istniejących jest wyłącznie niezawodnych metody oznaczania to w Twojej organizacji.

 2. W jakich lokalizacjach ruchu wychodzącego ma opuszczać Twoją sieć ruch sieciowy. Musisz zaplanować zminimalizowanie opóźnień sieci w przypadku łączności z usługą Office 365, ponieważ mają one wpływ na wydajność. W programie Skype dla firm głos i obraz są przesyłane w czasie rzeczywistym, dlatego jest on szczególnie podatny na duże opóźnienia w sieci.

 3. Jeśli chcesz, aby wszystkie lub niektóre z Twoich lokalizacji sieciowych korzystały z usługi ExpressRoute.

 4. Z jakich lokalizacji oferuje usługę ExpressRoute wybrany przez Ciebie dostawca sieci.

Po ustaleniu odpowiedzi na te pytania, umożliwia obsługę obwód ExpressRoute, która spełnia wymagań przepustowość i lokalizacji. Planowanie pomocy więcej sieci można znaleźć w sieci usługi Office 365 Dostosowywanie przewodnika i analizy na jak Microsoft obsługuje sieciowy, planowanie wydajności.

Przykład 1. Pojedyncza lokalizacja geograficzna

Ten przykład jest scenariuszem dla fikcyjnej firmy o nazwie Trey Research, która ma pojedynczą lokalizację geograficzną.

Pracownicy firmy Trey Research mogą łączyć się tylko z usługami i witrynami internetowymi, które zostały wyraźnie dozwolone przez dział zabezpieczeń na parze serwerów proxy ruchu wychodzącego znajdujących się między siecią firmową a usługodawcą internetowym.

Trey Research jest planowane użycie Azure ExpressRoute dla Office 365 i rozpoznaje, że niektóre ruchu, taki jak ruch przeznaczone do dostarczania zawartości, które sieci nie będą mogli rozsyłanie nad ExpressRoute dla Office 365 połączenia. Ponieważ wszystkie ruch sieciowy już trasy do serwera proxy urządzeń domyślnie, te żądania będzie działać tak jak poprzednio. Po Trey Research steruje tym, że spełniają wymagania routingu Azure ExpressRoute, one przejść do tworzenia obwodu, skonfiguruj routing i łączenie nowy obwód ExpressRoute wirtualnej sieci. Po podstawowych konfiguracji Azure ExpressRoute znajduje się w miejscu, Trey Research korzysta z plik PAC #2, który firma Microsoft w celu rozsyłania ruchu z określonych danych klienta na bezpośredni ExpressRoute dla Office 365 połączeń.

Jak pokazano na poniższym diagramie, firma Trey Research spełnia wymóg kierowania ruchu usługi Office 365 przez Internet i podzestawu ruchu za pośrednictwem usługi ExpressRoute, korzystając z kombinacji routingu i zmian konfiguracji serwera proxy ruchu wychodzącego.

 1. Przy użyciu plik PAC #2, który firma Microsoft w celu rozsyłania ruchu przez osobne punktu wyjściowego internet dla Azure ExpressRoute dla Office 365.

 2. Klienci są skonfigurowani tak, że domyślna trasa przebiega w kierunku serwerów proxy firmy Trey Research.

W tym przykładowym scenariuszu firma Trey Research korzysta z urządzenia proxy ruchu wychodzącego. Podobnie klienci, którzy nie używają usługi Azure ExpressRoute dla usługi Office 365, mogą używać tej metody do kierowania ruchu w oparciu o koszty inspekcji ruchu przeznaczonego dla znanych punktów końcowych o dużej pojemności.

Nazwy FQDN o największej pojemności dla usług Exchange Online, SharePoint Online i Skype dla firm Online są następujące:

Sieć z serwerem granicznym klienta w usłudze ExpressRoute
 • Outlook.office365.com, outlook.office.com

 • < nazw dzierżawy >. sharepoint.com < nazw dzierżawy > - my.sharepoint.com < nazw dzierżawy > - < Aplikacja >. sharepoint.com

 • *. Lync.com wraz z zakresów adresów IP dla ruchu-TCP

 • * broadcast.officeapps.live.com, * excel.officeapps.live.com, * onenote.officeapps.live.com, * powerpoint.officeapps.live.com, * view.officeapps.live.com, * visio.officeapps.live.com, * edit.officeapps.live.com programu word, * Program Word view.officeapps.live.com, office.live.com

Więcej informacji o wdrażaniu i zarządzaniu nimi ustawienia serwera proxy w systemie Windows 8 i zapewnienie usługi Office 365 nie jest ograniczonych przez serwer proxy.

Pojedynczy obwód ExpressRoute jest wysoka dostępności dla Trey Research. W przypadku firmy Trey parze nadmiarowych urządzeń krawędzi, które są obsługi łączności ExpressRoute kończą się niepowodzeniem, jest dodatkowe obwód ExpressRoute przełączanie awaryjne do. To pozostawia Trey Research w predicament, awarii z Internetem będzie wymagało ponownego Konfiguracja ręczna, a w niektórych przypadkach adresy IP nowy. Jeśli Trey chce dodać wysokiej dostępności, najprostszym rozwiązaniem jest dodać dodatkowe obwodów ExpressRoute dla każdej lokalizacji i skonfigurować obwodów w sposób aktywny/aktywny.

Ostatni scenariusz, routing ruchu Office 365 przez ExpressRoute jest podstawą bardziej złożone architekturę routingu. Niezależnie od liczby lokalizacji, liczba kontynentach miejsce, w którym istnieje tych lokalizacji, liczba obwodów ExpressRoute i tak dalej możliwość skierować ruch niektóre z Internetem, niektóre ruch przez ExpressRoute będą wymagane.

Oto dodatkowe pytania, na które muszą odpowiedzieć klienci dysponujący wieloma lokalizacjami w wielu obszarach geograficznych:

 1. Czy wymaga obwód ExpressRoute w każdym miejscu? Jeśli korzystasz z programu Skype dla firm Online lub dotyczy charakter opóźnienie dla usługi SharePoint Online lub Exchange Online, zaleca się parze nadmiarowych obwodów ExpressRoute aktywny/aktywny w każdym miejscu. Zobacz programu Skype dla firm jakości i sieci łączności Przewodnik multimedialny uzyskać więcej szczegółowych informacji.

 2. Jeśli w określonym regionie obwód usługi ExpressRoute jest niedostępny, jak powinien być kierowany ruch do usługi Office 365?

 3. Co jest preferowaną metodą konsolidowania ruchu w przypadku sieci zawierającej wiele małych lokalizacji?

Każde z tych pytań stanowi unikatowe wyzwanie, które wymaga oceny Twojej sieci, a także opcji udostępnianych przez firmę Microsoft.

Zagadnienie

Składniki sieci do oceny

Obwody w więcej niż jednej lokalizacji

Zaleca się co najmniej dwa obwody skonfigurowane w sposób aktywny/aktywny.

Musisz porównać potrzeby w zakresie kosztów, opóźnień i przepustowości.

Do zarządzania routingiem za pomocą wielu obwodów użyj kosztu routingu BGP, plików PAC i translatora NAT.

Routing z lokalizacji bez obwodu usługi ExpressRoute

Zalecamy wyjściowym i rozpoznawania nazw DNS jako Zamknij, aby osoby inicjowanie żądania usługi Office 365.

Aby umożliwić biurom wykrycie odpowiedniego punktu końcowego, można użyć funkcji przesyłania dalej DNS.

Klienci w biurze zdalnym muszą mieć dostępną trasę zapewniającą dostęp do obwodu usługi ExpressRoute.

Konsolidacja małego biura

Musisz starannie porównać dostępną przepustowość i użycie danych.

Uwaga: Jeśli trasa jest dostępna niezależnie od lokalizacji fizycznej, firma Microsoft preferuje usługę ExpressRoute przez Internet.

Każde z tych zagadnień należy wziąć pod uwagę w przypadku każdej unikatowej sieci. Poniżej znajduje się przykład.

Przykład 2. Wiele lokalizacji geograficznych

Ten przykład jest scenariuszem dla fikcyjnej firmy o nazwie Humongous Insurance, która ma wiele lokalizacji geograficznych.

ABC ubezpieczenia geograficznie są rozdzielane z oddziałów na całym świecie. Chcą zaimplementować Azure ExpressRoute dla Office 365, aby zachować większość ich ruch Office 365 na bezpośrednie połączenia sieciowe. ABC ubezpieczenia ma także oddziałów na dwie dodatkowe kontynentach. Pracowników office remote, gdzie ExpressRoute nie jest możliwe będzie konieczne jest rozsyłana powrót do co najmniej jedną z funkcji podstawowego korzystanie z połączenia ExpressRoute.

Zasada przewodnich jest tak szybko uzyskać ruchu Office 365 przeznaczone do centrum danych firmy Microsoft. W tym przykładzie ABC ubezpieczenia musi podjąć decyzję, jeśli ich biur zdalnych należy rozsyłanie w Internecie, aby przejść do centrum danych firmy Microsoft dla każdego połączenia tak szybko, jak to możliwe lub jeśli ich biur zdalnych należy rozsyłanie przechowującego uzyskiwania dostępu do programu Microsoft Centrum danych za pośrednictwem połączenia ExpressRoute tak szybko, jak to możliwe.

Centrach danych firmy Microsoft, sieci i architektury aplikacji są przeznaczone do zrobić globalnie różnymi komunikacji i obsługi je w najskuteczniejszą metodą możliwe. Jest to jeden z sieci największa na świecie. Żądania kierowane do Office 365, które pozostają w sieciach klienta dłużej niż to konieczne będzie mógł korzystać z tej architektury.

W sytuacji firmy Humongous Insurance sposób postępowania jest uzależniony od aplikacji, które mają być używane za pośrednictwem usługi ExpressRoute. Na przykład jeśli firma jest klientem usługi Skype dla firm Online lub zamierza korzystać z łączności ExpressRoute podczas łączenia się z zewnętrznymi spotkaniami usługi Skype dla firm Online, rozwiązaniem zalecanym w przewodniku dotyczącym jakości multimediów i łączności sieciowej w usłudze Skype dla firm Online jest zapewnienie dodatkowego obwodu usługi ExpressRoute dla trzeciej lokalizacji. Z perspektywy sieci może to być droższe rozwiązanie. Jednak międzykontynentalne żądania routingu przed dostarczaniem ich do centrum danych firmy Microsoft mogą powodować, że spotkania i komunikacja w programie Skype dla firm Online będą niskiej jakości lub w ogóle niemożliwe.

ABC ubezpieczenia nie jest używany lub nie zamierzasz korzystać z programu Skype dla firm Online w żaden sposób, routing ruchu sieciowego Office 365 przeznaczone do kontynent z ExpressRoute połączenia może być możliwe jednak może spowodować opóźnienie niepotrzebne lub port TCP przeciążeń. W obu przypadkach Internet routingu ruchu przeznaczone do Internetu w lokalnej witrynie zaleca się korzystać z sieci dostarczania zawartości tego Office 365 zależy od.

Wiele lokalizacji geograficznych w usłudze ExpressRoute

Planując ABC ubezpieczenia jest ich strategii wielu geograficznych, istnieje szereg kwestie do rozważenia wokół rozmiar obwodu, numer obwodów, awaryjnym przeniesieniu i tak dalej.

Z ExpressRoute w jednym miejscu przy użyciu wielu regionów próby użycia obwodu ABC ubezpieczenia chce, aby zapewnić wysyłane do centrum danych Office 365 najbliższej headquarters i odebrana połączenia z Office 365 z pakietu office remote lokalizację headquarters. W tym celu należy ABC ubezpieczenia wykonuje przekazywanie DNS, aby zmniejszyć liczbę niepotrzebnej i wymaganą do uzyskania odpowiednie połączenie ze środowiskiem Office 365 najbliżej punktu wyjściowego internet headquarters wyszukiwania DNS. To zapobiega usuwania serwera lokalnego fronton klienta i gwarantuje, że na serwerze wierzch zakończenia, gdy osoba łączy się znajduje w pobliżu headquarters miejsce, w którym ABC ubezpieczenia jest zaglądanie u firmy Microsoft. Można także Dowiedz się, jak przypisać usługi warunkowego przesyłania dalej dla nazwy domeny.

W tym scenariuszu ruch z pakietu office remote może rozwiązać infrastruktury fronton Office 365 w Ameryce Północnej i wykorzystać Office 365 do łączenia się z serwerami wewnętrznej bazy danych według architektury aplikacji Office 365. Na przykład usługi Exchange Online chcesz zakończyć połączenie w Ameryce Północnej i tych serwerach frontonu może połączyć się z serwerem skrzynki pocztowej wewnętrznej bazy danych w miejsce, w którym znajdowały się dzierżawy. Wszystkie usługi usługę dystrybucji drzwi wierzch obejmuje emisji pojedynczej i emisji dowolnej lokalizacji docelowych.

Jeśli Humongous ma główne urzędy w wielu kontynentach, zaleca się co najmniej dwa obwody aktywny/aktywny w rozbiciu na regiony w celu zmniejszenia opóźnienie dla poufnych aplikacji, takich jak Skype dla firm Online. Jeśli wszystkie urzędy znajdują się w jednym kontynent lub nie korzysta z współpraca w czasie rzeczywistym, skonsolidowane lub rozłożone wyjściowym, wskaż jest decyzji określonego odbiorcy. Dostępnych wiele obwodów routingu BGP zapewni pracy awaryjnej należy dowolny pojedynczy obwód stają się niedostępne.

Dowiedz się więcej o przykładowych konfiguracjach routingu i https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/expressroute-config-samples-nat/.

Routing selektywny przy użyciu usługi ExpressRoute może być potrzebny z różnych powodów, takich jak testowanie i wdrażanie usługi ExpressRoute dla podzestawu użytkowników. Istnieją różne narzędzia, których mogą używać klienci, aby selektywnie kierować ruch sieciowy usługi Office 365 za pośrednictwem usługi ExpressRoute:

 1. Trasa filtrowania i podziału — umożliwiające BGP trasy do Office 365 nad ExpressRoute do podzbioru podsieci lub routery. Selektywne to kieruje segmentu sieci klienta lub lokalizacji biura fizycznym. To jest często Zmianowość rozszerzenie zakresu ExpressRoute dla Office 365 i skonfigurowano na urządzeniach BGP.

 2. Pliki SAW-adresy URL — kierujące Office 365 przeznaczone dla określonej nazwy FQDN do kierowania na określonej ścieżki ruchu w sieci. To selektywne kieruje przez komputer kliencki określonych SAW plik wdrożenia.

 3. Filtrowanie rozsyłaniaFiltry trasy są umożliwia używanie podzbiór usług obsługiwanych przez zaglądanie firmy Microsoft.

 4. BGP społeczności — filtrowanie oparte na BGP społeczności znaczników umożliwia klienta można sprawdzić, które aplikacje Office 365 będzie przechodzenia ExpressRoute i którego będą przechodzenie przez internet.

Oto krótki link, którego możesz użyć, aby tu wrócić: https://aka.ms/erorouting

Tematy pokrewne

Sieci łączności z usługi Office 365
Azure ExpressRoute dla usługi Office 365
Zarządzanie ExpressRoute dla usługi Office 365 łączności
Planowanie sieci z ExpressRoute dla usługi Office 365
Implementacji ExpressRoute dla usługi Office 365
jakości multimediów i wydajności sieci łączności w programie Skype dla firm Online
zoptymalizowanie sieci programu Skype dla firm Online
ExpressRoute i QoS w programie Skype dla firm Online
połączeń przepływu za pomocą ExpressRoute
społeczności przy użyciu BGP ExpressRoute dla usługi Office 365 scenariusze
przy użyciu Dostosowywanie wydajnościusługi Office 365 Plany bazowe i Historia wydajności
wydajności Rozwiązywanie problemów z planu usługi Office 365
adresy URL usługi Office 365 i zakresy adresów IP
usługi Office 365 sieci i dostosowywanie wydajności

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×