Role w procesie projektowania formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Projektowanie, testowanie i wdrażanie nowych formularzy programu InfoPath dla pracowników różnych działów często współpracują ze sobą. Na przykład dział KADR może utworzyć formularz raportu wydatków firmy, ale działu informatycznego może zachować szablonu formularza, rozwiązywanie problemów, które są zgłaszane przez użytkowników, zaktualizuj projektu, stosownie do użytkowników należy zmienić i tak dalej.

W tym artykule opisano typowe role różnych pracowników, którzy Określ, projektowanie, publikowanie i używanie szablonów formularzy. Stanowiska i obowiązki w organizacji mogą różnić się od opisane powyżej, ale jeśli jesteś nowym użytkownikiem programu InfoPath, aby uzyskać ogólne zorientować się, kto wykonuje co w całego procesu projektowania formularza można użyć informacji.

W tym artykule

Analityk formularza

Projektant formularza

Projektant formularza

Administrator farmy

Administrator zbioru witryn

Formularz użytkownika

Analityk formularza

Analityk formularza sprawdza, czy przepływ pracy i wymagań szablonu formularza danego. Osoba, która zwykle zobowiązuje się ta rola ma środowiska zarządzania projektu, umiejętności analitycznych i niektórych znajomości zasady dotyczące projektowania formularzy.

Zamiast analityk formularza Twojej firmy może być Analityk biznesowy systemów lub kierownik projektu. Gdy mogą się zmieniać tytuły roli pozostaje ten sam; Analityk formularza określa ogólnego projektu szablonu formularza po dokładnej analizy potrzeb biznesowych, a następnie zarządza projektu.

Faza planowania dla szablonu formularza złożonych zazwyczaj jest procesem formalne i związane, a analityka formularza może zwróć się uczestnicy. Na przykład jeśli szablonu formularza po pewnym czasie muszą być włączone do systemu business większej, całej firmy, takiego jak system zgłaszania wydatków, analityk formularza często zapisze specyfikacji funkcjonalnej lub planowania dokumentu.

Ponadto analityka formularza może wykonać niektóre lub wszystkie z następujących czynności:

 • Określ, w przypadku firm szablonu formularza.

 • Definiowanie interfejsu użytkownika i składniki proces użytkownika.

 • Określ sposób i miejsce do przechowywania danych formularza.

 • Identyfikowanie luk dla szablonu formularza.

 • Utwórz plan wdrażanie szablonu formularza.

 • Definiowanie strategii archiwizowanie i przechowywania danych zgodnie z przepisy prawne obowiązujące w bieżącym, przepisów branżowe, zasady firmy lub innych wymagań.

 • Praca z użytkowników formularza, projektantów formularzy, dział INFORMATYCZNY i inne grupy, aby rozwiązać wszelkie problemy zaległych za pomocą szablonu formularza.

Początek strony

Projektant formularza

Projektant formularza programu InfoPath tryb projektowania, aby utworzyć szablon formularza, który jest plik z rozszerzeniem nazwy pliku xsn. Plik xsn definiuje strukturę danych, wygląd i zachowanie ukończonych formularzy (plików XML).

Projektant formularza może wykonać niektóre lub wszystkie z następujących czynności:

 • Określ, czy szablon formularza jest zgodny z przeglądarki sieci Web stacjonarnym lub przenośnym.

 • Określ, czy szablonu formularza zgodnego z programem InfoPath 2003.

 • Projektowanie układu szablonu formularza.

 • Dodawanie i Dostosowywanie kontrolek w szablonie formularza.

 • Dodaj sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe, reguły i innych rodzajów zachowań automatyczną.

 • Nawiązywania połączeń z szablonu formularza do istniejących źródeł danych, takich jak bazy danych programu Microsoft SQL Server.

 • Praca z programistom Dodaj skrypt lub kod zarządzany do szablonu formularza.

 • Publikowanie szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej, do listy dystrybucyjnej e-mail lub na serwerze z systemem InfoPath Forms Services lub Windows SharePoint Services.

 • Praca z administratorzy farmy publikowanie szablonów formularzy zatwierdzone przez administratora serwera, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services.

 • Przetestować formularz, aby upewnić się, że działa poprawnie.

Początek strony

Projektant formularza

Projektant formularza zapisuje kodu niestandardowego dla szablonu formularza. Program InfoPath obsługuje dwa języki skryptów — Microsoft JScript i Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript), a dwa języki kodu zarządzanego języka Microsoft Visual C# i Microsoft Visual Basic.

Projektant formularza może wykonać niektóre lub wszystkie z następujących czynności:

 • Pomoc projektowania formularza, zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji.

 • Określ języka programowania szablonu formularza danego.

 • Wpisz kod, który odpowiada na zdarzenia sprawdzania poprawności formularzy i danych, uzyskuje dostęp do i operuje dokumentu XML podstawowego formularza, wykonuje przesyłania i scalanie akcje niestandardowe dane dla formularza lub uzyskuje dostęp do zewnętrznych źródeł danych.

 • Wyodrębnianie plików XML pomocy technicznej dla szablonu formularza, a następnie ręcznie zmień ich elementy, atrybuty i wartości w różnego rodzaju standardowego edytora tekstów.

 • Dodawanie niestandardowych obsługę błędów do szablonu formularza.

 • Dostęp i manipulować w niestandardowych okienkach zadań i oknach dialogowych.

 • Obsługa kodu dla szablonu formularza.

 • Tworzenie formularza pliku konfiguracji, który jest instalowana szablonu formularza za pomocą Kreatora publikowania.

 • Udostępniać InfoPath edytowanie środowiska niestandardowej aplikacji systemu Windows lub na stronie sieci Web (.aspx).

 • Utwórz i zarejestruj dodatek COM, czyli uzupełniających, w tym program, który zapewnia polecenia niestandardowe lub specjalne funkcje interfejsu użytkownika programu InfoPath.

Początek strony

Administrator farmy

Szablony formularzy można publikować w różnych miejscach, w tym na serwerach z InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services to technologia serwera, która umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy programu InfoPath za pomocą przeglądarki sieci Web, zamiast lub oprócz program Klient programu InfoPath. Więcej informacji o InfoPath Forms Services można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Administratorzy farmy wykonywanie wielu zadań administracyjnych dla serwera, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services zazwyczaj przez wybranie polecenia na specjalne administracyjne witryny o nazwie witryny administracji centralnej programu SharePoint. W niektórych przypadkach administratorzy farmy najpierw sprawdzić, czy szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce jest wolne od błędów, aby przekazać go.

Publikowanie na serwerze, na którym jest uruchomiony InfoPath Forms Services, formularz szablon formularza zgodny z przeglądarką Projektant lub administrator farmy należy włączyć formularza do wypełniania przy użyciu przeglądarki. Projektant formularza zwykle wykonuje ten krok w trakcie procesu publikowania, zaznaczając pole wyboru w Kreatorze publikowania w programie InfoPath. Jednak w niektórych okolicznościach, takich jak Jeżeli szablon formularza zawiera kod zarządzany, administrator farmy musi włączyć szablonu formularza do użytku w przeglądarce. Proces ten obejmuje sprawdzania, czy szablon formularza jest wolne od błędów i ostrzeżeń przekazania go w lokalizacji na farmy serwerów, a następnie aktywacji zbiór witryn na serwerze. Wiele z tych działań występować na stronach administracji centralnej programu SharePoint.

Zazwyczaj administrator farmy może wykonaj niektóre lub wszystkie z następujących czynności:

 • Praca z administratora zbioru witryn, Projektant szablonu formularza i innych uczestników, aby wdrażanie szablonów formularzy zatwierdzone przez administratora.

 • Przekaż szablon formularza zatwierdzony przez admistrator na serwerze.

 • Uaktualnij nowych szablonów formularza zatwierdzony przez administratora.

 • Uaktywnianie szablonów formularzy zatwierdzone przez administratora w zbiorze witryn, dodając szablonu formularza do zbioru witryn.

 • Dezaktywowanie szablonów formularzy zatwierdzone przez administratora ze zbioru witryn.

 • Przełączanie w stan spoczynku szablony formularzy zatwierdzone przez administratora.

 • Usuwanie szablonów formularzy zatwierdzone przez administratora.

 • Rozwijanie strategii w celu zminimalizowania niewłaściwe użycie szablonów formularzy, aby uniemożliwić oprogramowanie odmowa usługi (DoS) i reagować potencjalne problemy z wydajnością.

Początek strony

Administrator zbioru witryn

Zbiór witryn to zbiór witryn programu SharePoint, które mają tego samego właściciela i wspólne ustawienia administracyjne. Każdego zbioru witryn zawiera witryny sieci Web najwyższego poziomu oraz podwitryny jeden lub więcej. Administratorzy zbioru witryn mają poziom uprawnień Pełna kontrola dla wszystkich witryn sieci Web i zawartości w zbiorze witryn.

Gdy administrator farmy zarządza jednego lub kilku serwerów, które są uruchomione InfoPath Forms Services, administrator zbioru witryn zarządza się witryn. Na poziomie zbioru witryn Administratorzy zbioru witryn Zarządzaj ustawieniami (na przykład funkcje zbioru witryn, ustawienia inspekcji zbioru witryn i zasady zbioru witryn) na stronie Ustawienia witryny w witrynie najwyższego poziomu. Względne do programu InfoPath, Administratorzy zbioru witryn uaktywnianie szablonów formularzy i dlatego uzyskiwać do nich dostęp do użycia jako typów zawartości w bibliotece.

Administrator zbioru witryn może wykonać niektóre lub wszystkie z następujących czynności:

 • Praca z administratorem farmy, Projektant szablonu formularza i innych uczestników, aby wdrażanie szablonów formularzy zatwierdzone przez administratora.

 • Wykonywanie zadań administracyjnych dotyczących jedną lub więcej witryn w zbiorze witryn.

 • Tworzenie strategii wykonywana formularzy w trybie offline, gdy jest to konieczne, aby zaktualizować lub Anuluj ich.

 • Uaktywnianie szablonu formularza do zbioru witryn.

 • Dezaktywowanie szablonu formularza w zbiorze witryn.

 • Wymuszanie danego formularza są otwierane tylko w przeglądarce, czy program InfoPath jest zainstalowany na komputerze użytkownika.

 • Tworzenie dodatkowych witryn i bibliotek dokumentów w zbiorze witryn.

 • Udzielanie użytkownikom uprawnień.

Początek strony

Formularz użytkownika

Użytkownik formularza jest osoba, która wypełnienia formularza. Formularz użytkownicy muszą być spełnione z ogólnego projektu formularza i przepływem pracy. W przypadku korzystać z formularza użytkowników formularza nie używaj go skutecznie ani wydajność. Użytkownicy formularza ostatecznie określają wiele ulepszenia wprowadzone do szablonu formularza.

Mogą robić użytkownicy formularza, niektóre lub wszystkie z następujących czynności w zależności od projektu szablonu formularza:

 • Wypełnij formularz w programie InfoPath (w przypadku szablonu formularza zwykła) lub w przeglądarce sieci Web (w przypadku szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce).

 • Bierz udział w testowanie formularza przed urzędowo jest on udostępniany w całej organizacji.

 • Oferują konstruktywne opinii na temat projektowania formularza.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×