Role administracyjne i zadania wyszukiwania — omówienie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano zadania związane z wyszukiwania, które są wykonywane przez administratorów, właściciele witryn i wyszukiwanie użytkowników w Microsoft Search Server 2008. Łącza do tematów pomocy na temat wyszukiwania i sposobu konfigurowania wyszukiwania są wyświetlane w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Jak działają wyszukiwania w Search Server 2008

Wyszukiwanie i administrator usługi wyszukiwania

Wyszukiwanie i administratora zbioru witryn

Właściciele wyszukiwania i witryny

Wyszukiwanie i wyszukiwanie użytkowników

Jak działają wyszukiwania w Search Server 2008

Przeszukiwanie dużych ilości danych jest złożone zadanie, które wymaga narzędzia wyszukiwania zaawansowanych i precyzyjne. Wybierz zakres wyszukiwania, a następnie uruchomić kwerendę, aparat wyszukiwania sprawdza indeksu dostępne lokalizacje i zwraca wyniki w polu host różnych formatów.

Strony wyników wyszukiwania służy do organizowania wyniki zwrócone przez kwerendę, umieszczając zalecane wyników i najlepsze trafienia witryn u góry, podstawowe wyniki sortowania pod nimi i zewnętrznych wyniki z lokalizacjami federacyjnymi po jednej stronie.

Współpraca między tymi w Twojej organizacji, która współtworzyć wyszukiwania może znacznie zwiększyć wyników wyszukiwania. Osoby w różne role wykonać czynności, aby wprowadzić wydajniej wyszukiwania. Poniżej przedstawiono kluczowe role administracyjne Search Server 2008:

 • Administratorzy usługi wyszukiwania skonstruuj indeks wyszukiwania i konfigurowanie właściwości zarządzane.

 • Administratorzy zbiorów witryn definiują zakresy wyszukiwania, słowa kluczowe i najlepsze trafienia, które są używane w ich witrynach.

 • Właściciele witryn sieci Web konfigurują wystąpienia pola Wyszukaj i witryny Centrum wyszukiwania oraz zarządzają udostępnionymi bibliotekami i listami.

 • Twórcy zawartości przypisują tytuły, nazwy plików i wartości właściwości do swojej zawartości.

 • Użytkownicy wyszukiwania uruchamiają kwerendy w celu znalezienia informacji.

W tym artykule opisano zadania związane z wyszukiwania, które są prowadzone przez każdej z tych ról poprawianie i ulepszanie wyników wyszukiwania.

Początek strony

Wyszukiwanie i administrator usługi wyszukiwania

Administrator usługi wyszukiwania ma szerokie uprawnienia umożliwiające definiowanie i konfigurowanie funkcji wyszukiwania, które mają wpływ na wszystkie zbiory witryn. Poniżej przedstawiono ważne elementy administor usługi wyszukiwania zadania:

Uwaga: Domyślnie administrator usługi wyszukiwania ma uprawnień wymaganych do zarządzania domyślnego zbioru witryn, który zawiera Centrum wyszukiwania i ma pełnić rolę jego właściciela witryny.

 • Źródła zawartości    Administrator usługi wyszukiwania określa, których lokalizacjach i jakie typy zawartości będą indeksowane i udostępniane wyszukiwania.

 • Indeksowanie    Gdy użytkownik uruchamia kwerendę, aparat wyszukiwania sprawdza indeksu dostępnej zawartości, aby otrzymać wyniki wyszukiwania. Indeks jest regularnie aktualizowana przez automatyczną agenta o nazwie przeszukiwarki. Administrator usługi wyszukiwania harmonogramów, ile razy przeszukiwarki odbudowywania indeksu i określa, które witryny i przechowuje skanowania przeszukiwarki.

 • Właściwości zarządzane    Właściwości, które są przypisane do zawartości w sklepie danych lub zbioru witryn są przechowywane podczas indeksowania. Administrator usługi wyszukiwania można mapować niektóre właściwości zawartości na właściwości zarządzane. Są to właściwości, które użytkownicy mogą wybierz z listy właściwość Wyszukiwanie zaawansowane lub ręcznie wpisać w polu wyszukiwania.

 • Strony autorytatywne    Administrator usługi wyszukiwania wyznaczyć niektórych krytycznych stron sieci Web, na przykład zespołu portali strony autorytatywne. Po zaznaczeniu strony jako autorytatywne zwiększa klasyfikację zawartości na tej stronie, i jego zawartości niż w przeciwnym razie zostanie wyświetlony wcześniej w wynikach wyszukiwania.

 • Prefiks ciągów lokalizacjami federacyjnymi     Administrator mogą przesyłać kwerendy, które zaczynają się od specjalny termin lub frazę do lokalizacji federacyjnej i wstępnie skonfigurowane ich tak, aby zwrócić niektóre typy zawartości. Na przykład kwerendy na terminów pogody dla niektórych kodu pocztowego może być kierowane do usługi pogody, jako żądanie zwrotu lokalnej prognozy dla kod pocztowy, pod warunkiem.

Początek strony

Wyszukiwanie i administrator zbioru witryn

Administrator zbioru witryn można tworzyć nowe witryny sieci Web, przypisz im właściciele witryn, dodawanie zakresów wyszukiwania, rozmieszczanie zakresy w grupach wyświetlania, definiowanie słów kluczowych, wyznaczyć najlepsze trafienia witryn i dostosowywanie witryny Centrum wyszukiwania. Poniżej przedstawiono najważniejszych elementów zadanie uprawnienia administratora zbioru witryn:

Uwaga: W Search Server 2008 administrator usługi wyszukiwania może także pełnić rolę administratora zbioru witryn.

 • Tworzenie witryny     Administrator zbioru witryn tworzy nowe witryny, daje właściciele witryn uprawnień do ich edytowania i zawiera standardowych szablonów do tworzenia stron sieci Web, galerie składników Web Part, aby dodać, a domyślna arkusze stylów sieci Web.

 • Zakres wyświetlić grupy     Zakresy z ochroną wyszukiwania do szerszego albo węższy zakres lokalizacji lub zawartości oznaczone symbolem niektórych wartości właściwości. Administrator zbioru witryn może tworzenie nowych grup wyświetlania i rozmieszczanie zakresy w nich. Dzięki temu właściciele witryn, którzy edytują wystąpienia Wyszukaj pola w sieci Web part na stronach do wypełniania ich zakres listy z opcjami alternatywny.

 • Zakresy niestandardowe     Uprawnienia administratora zbioru witryn można modyfikować kopie domyślne zakresów lub dodać nowe zakresy do użytku w obrębie zbioru witryn. Gdy właściciele witryny mają być wyświetlane nowe zakresy na ich stronach sieci Web, ich żądanie dodania zakresy niestandardowe, a następnie użyj grupę wyświetlania, która zawiera niestandardowy zakres wypełniana lista zakresów na stronie.

 • Słów kluczowych z najlepszymi trafieniami     Każdego słowa kluczowego, która jest zdefiniowana w zbiorze witryn mogą zawierać definicję, listę synonimów i łącza do witryn najlepszym rozwiązaniem z powiązanej zawartości. Podczas wyszukiwania na słowo kluczowe lub jeden z jej synonimów definicja tego słowa kluczowego i jego łącza najlepszym sposobem są proponowane w górnej części wyników wyszukiwania.

  Często wyszukiwane terminy mogą być użytecznymi słowami kluczowymi. Podczas definiowania słów kluczowych administrator może korzystać z listy popularnych w organizacji witryn, procesów i narzędzi.

Początek strony

Wyszukiwanie i właściciele witryn

Właściciele witryn Zarządzanie lokalnych witryn i ich zawartości. Może skonfigurować wystąpienia pola wyszukiwania oraz jej lista zakresów i zarządzać udostępnianych bibliotek i list, które przypisywania właściwości do zawartości. Poniżej przedstawiono najważniejszych elementów zadanie uprawnienia właściciela witryny:

Uwaga: Administrator usługi wyszukiwania również może służyć jako właściciel witryny domyślnej witryny Centrum wyszukiwania.

 • Opracowywanie zawartości     Właściciele witryn wysyłają żądania zwartości, zarządzają nią i organizują w swoich witrynach. Tworzą strony sieci Web na podstawie standardowych szablonów oraz składników Web Part, a także mogą dodawać listy i biblioteki zawartości oraz wysyłać żądania przeznaczonej dla nich zawartości.

 • Konwencja nazw zawartości     Właściciele witryn sieci Web oraz właściciele zawartości powinni współpracować w celu nadawania spójnych i zrozumiałych tytułów dokumentom oraz nazw plikom i strukturom folderów. Nazwy i właściwości przypisane zawartości stanowią podstawę łatwego wyszukiwania informacji.

 • Właściwości zawartości    Właściciele witryn można dodać kolumny do list i bibliotek, aby przypisać właściwości do elementów, gdy są one dodawane. Może to być przydatne w przypadku wszystkich oczekiwanych elementów na liście, ponieważ można wyszukiwać według typu właściwości elementu. Na przykład listy może zawierać kolumny niestandardowej dla numeru klienta, który jest wymagane podczas wprowadzania danych. Numer klienta kolumny jest właściwością listy i w związku z tym mogą być używane podczas wyszukiwania elementu na liście. Jeśli lista zawiera typy kolumn niestandardowych, te stają się nowe właściwości każdego elementu na liście.

  Porada: W bibliotekach dokumentów mogą być zdefiniowane typy dokumentów wymagające, aby właściciele zawartości przypisywali wartości właściwościom podczas ewidencjonowania plików.

 • Właściwości zarządzane    Właściwości zawartości i ich wartości są zapisywane zawsze zbioru witryn jest indeksowane. Administrator usługi wyszukiwania mapy niektóre właściwości zawartości na właściwości zarządzane, które są dostępne w celu uzyskania wyników wyszukiwania. Są to właściwości, które użytkownicy mogą wybierz z listy właściwości na stronie Wyszukiwanie zaawansowane Centrum wyszukiwania lub wpisać ręcznie w polu wyszukiwania.

  Właściciel witryny jest dobrze położeniu alert z administratorem usługi wyszukiwania do zawartości właściwości, które powinny być mapowane na właściwość zarządzaną. Na przykład z biblioteki lub listy może identyfikować Kreator elementu z właściwością nazwie writer, gdy magazynu danych jest przydatna właściwość o nazwie użytkownika. Należy sprawdź, czy właściwości z różne nazwy, ale podobnych celach są mapowane na typowe właściwość zarządzaną, tak, aby użytkownicy mogli wyszukiwać tej właściwości.

 • Organizacja witryny    Właściciele witryn tworzenie stron przy użyciu szablonów i galerii składników Web Part, edytowanie ich funkcje i uporządkuj je w pracy witryny programu SharePoint. Układ witryny może wpłynąć na klasyfikację jego zawartości. Określone strony ważne, takich jak portali organizacji może zostać oznaczony przez administratora usługi wyszukiwania jako autorytatywne źródeł zawartości. Spowoduje to ich zawartości, a na stronach Zamknij, aby pojawiały się bardziej wyrazisty sposób w wynikach wyszukiwania.

Początek strony

Wyszukiwanie i użytkownicy wyszukiwania

Użytkownicy wyszukujący informacje mogą korzystać z przygotowanej przez właścicieli witryn i administratorów programu SharePoint konfiguracji witryny Centrum wyszukiwania, wykonując następujące czynności:

 • Wybranie zakresu ograniczającego wyszukiwanie do najbardziej prawdopodobnych źródeł potrzebnej zawartości. Jeśli wyszukiwanie w szerokim zakresie, na przykład w zakresie Wszystkie witryny, zwraca zbyt wiele wyników, należy wybrać węższy zakres skupiający źródła zawierające więcej użytecznej zawartości.

 • Użycie alternatywnych kwerend sugerowanych przez funkcję Czy chodziło o...? na stronie Wyniki wyszukiwania.

 • Zawężenie obszaru wyszukiwania według autora lub innej właściwości elementu zbliżonej do wymaganego wyniku przy użyciu właściwości zawartości. Za pomocą wyszukiwań właściwości można identyfikować zawartość według rzetelnych autorów lub zaufanych źródeł. Można dopasowywać wartości właściwości w celu odnajdowania wyników dotyczących konkretnego tematu, wyników z zastosowaniem określonej technologii albo w wymaganym języku.

 • Jeśli do wyników wyszukiwania są dodane witryny najlepszych trafień, mogą być dostępne dodatkowe łącza do większej ilości informacji. Na przykład kwerenda zawierająca termin lista płac może wyświetlić łącze do witryny listy płac organizacji. W celu otwarcia witryny listy płac w sieci Web można kliknąć to łącze.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×