Resetowanie numeru PIN konferencji telefonicznej dla użytkownika

Numer PIN to kod złożony z liczb tworzony dla każdego użytkownika, dla którego włączono konferencje telefoniczne. Numery PIN konferencji telefonicznych są używane przez organizatorów spotkań do identyfikowania ich jako organizatorów spotkań i umożliwia im rozpoczęcie spotkania przez telefon. Jeśli organizator rozpoczyna spotkanie przy użyciu klienta programu Skype dla firm, numer PIN nie jest wymagany. Jeśli użytkownik zapomni swój numer PIN i nie będzie mógł go odnaleźć w wiadomości e-mail wysłanej do niego po umożliwieniu mu uczestnictwa w konferencjach telefonicznych, konieczne będzie zresetowanie numeru PIN przez administratora. Użytkownik nie może zresetować własnego numeru PIN.

Spotkania mogą być rozpoczynane przez dołączenie uwierzytelnionego użytkownika za pomocą klienta programu Skype dla firm lub dołączenie organizatora przy użyciu numeru PIN przez telefon. Jeśli przed rozpoczęciem spotkania wymagane jest wprowadzenie numeru PIN, użytkownicy dołączający do spotkania przez telefon zostają umieszczeni w poczekalni i słuchają muzyki podczas oczekiwania na rozpoczęcie spotkania. Jeśli organizator spotkania nie wymaga podania numeru PIN do rozpoczęcia spotkania przez telefon, podczas próby dołączenia do spotkania dzwoniący nie zostaną poproszeni o podanie numeru PIN.

Resetowanie numeru PIN organizatora konferencji

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Skype dla firm i w lewej części obszaru nawigacji kliknij pozycję Konferencje telefoniczne.

 3. Kliknij pozycję Użytkownicy korzystający z połączeń telefonicznych i wybierz użytkownika, dla którego chcesz zresetować numer PIN.

 4. W okienku Akcja kliknij pozycję Resetuj numer PIN.

Co jeszcze należy wiedzieć o numerach PIN?

 • Ze względów bezpieczeństwa numer PIN jest wyświetlany administratorowi tylko raz po zresetowaniu numeru PIN. Po zresetowaniu numeru PIN przez administratora numer PIN będzie wyświetlany na liście w postaci ******* w centrum administracyjnym programu Skype dla firm oraz w wynikach polecenia Get-CsCsOnlineDialInConfencingUser w programie Windows PowerShell.

 • Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail do użytkowników jest domyślnie włączone i użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z numerem PIN po włączeniu konferencji telefonicznych lub zresetowaniu numeru PIN. Jeśli jednak wyłączono automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail, wiadomość e-mail z informacją o zresetowaniu numeru PIN nie zostanie wysłana do użytkownika i konieczne będzie ręczne wysłanie informacji o numerze PIN do użytkownika.

 • Po rozpoczęciu spotkania wszyscy użytkownicy z poczekalni automatycznie do niego dołączą. Jeśli na przykład dwóch uczestników podejmie próbę dołączenia do spotkania przed jego rozpoczęciem, zostaną oni umieszczeni w poczekalni i będą słuchać muzyki podczas oczekiwania. Gdy organizator spotkania dołączy przy użyciu numeru PIN z telefonu, spotkanie zostanie rozpoczęte i uczestnicy z poczekalni dołączą do niego.

 • Domyślne ustawienie nie zezwala na rozpoczynanie spotkania przez anonimowych dzwoniących.

 • Po włączeniu obsługi konferencji telefonicznych dla użytkownika domyślnie są do niego wysyłane wiadomości e-mail z informacjami o konferencji i numerze PIN. Użytkownik musi mieć skrzynkę pocztową usługi Office 365, ponieważ po zresetowaniu numeru PIN na podstawowy adres SMTP użytkownika (alias) zostanie wysłana wiadomość e-mail z nowym ustawionym dla niego numerem PIN.

 • Podczas konfigurowania konferencji telefonicznych należy ustawić wymaganą liczbę cyfr, z których mają składać się numery PIN w organizacji. Numer PIN może zawierać od 4 do 12 cyfr. Wartość domyślna to 5. Jeśli ustawienie długości numeru PIN zostanie zmienione, zostanie ono zastosowane tylko do nowo wygenerowanych numerów PIN i nie będzie stosowane do ustawienia numeru PIN istniejących użytkowników, dla których włączono konferencje telefoniczne. Zobacz Ustawianie długości numeru PIN dla spotkań telefonicznych.

 • Jako domyślny adres e-mail zostanie ustawiony podstawowy adres SMTP usługi Office 365 użytkownika umożliwiający wysyłanie wiadomości e-mail na adresy w usługach innych niż Office 365, takie jak adresy e-mail usługi Hotmail lub MSN. Domyślny adres e-mail można zastąpić przy użyciu programu Windows PowerShell. Jest to przydatne, jeśli użytkownicy nie mają skrzynek pocztowych programu Exchange w usłudze Office 365.

 • Administrator dzierżawy może zastąpić domyślny adres użytkownika, na który są wysyłane wiadomości e-mail, przy użyciu następującego polecenia cmdlet: Set-CsOnlineDialInConferencingUser -amos.marble –ResetLeaderPIN -SendEmail -SendEmailToAddress "u@hotmail.com". Aby zastąpić adres e-mail użytkownika, wymagane jest określenie parametru SendEmail.

Chcesz dowiedzieć się, jak zarządzać usługą za pomocą programu Windows PowerShell?

 • Aby zaoszczędzić czas lub zautomatyzować te czynności, możesz użyć polecenia cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingUser.

 • Numer PIN dla użytkownika Amos Marble można ustawić, uruchamiając następujące polecenie:

  Set-CsOnlineDialInConferencingUser -id amos.marble@contoso.com -ResetLeaderPIN
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×