Relacje mają „strony”

Tabela po stronie „jeden” i tabela po stronie „wiele”

Na tym etapie najprościej jest przyjąć, że relacje mają „strony”. Na przykład jeden dostawca może dostarczać wiele składników majątku, więc tabela Dostawcy znajduje się po stronie „jeden” relacji, a tabela Składniki majątku po stronie „wiele”, co przedstawiono na ilustracji.

Należy zapamiętać następującą regułę: w celu utworzenia relacji jeden-do-wielu należy użyć klucza podstawowego z tabeli po stronie „jeden” jako klucza obcego w tabeli po stronie „wiele” — w kolejnej sekcji pokazano, jak to zrobić.

Ta sama reguła dotyczy także relacji jeden-do-jednego i wiele-do-wielu, ale występują pewne różnice, które zostaną omówione w dalszej części kursu. Na tym etapie lepiej przyjąć zasadę „stron” i przejść do kolejnej sekcji zawierającej klip wideo, w którym przedstawiono sposób tworzenia relacji.

Temat 3 z 10

Wstecz | Dalej

(Powrót do początku)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×