Rejestrowanie sesji

W trakcie sesji można włączyć rejestrowanie i zapisać zarejestrowane dane w centrum konferencyjnym usługi Live Meeting. Zarejestrowana sesja zawiera wszystko, co było widoczne podczas sesji, łącznie z zawartością dodaną w jej trakcie. Zarejestrowane sesje są zapisywane w formacie programu Microsoft Windows Media Player (wma) i przechowywane w centrum konferencyjnym.

Rejestrowanie sesji

  1. W kliencie usługi Easy Assist kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij kolejno polecenia Rejestrowanie i Uruchom.

  2. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Sesja jest nagrywana.

Zatrzymywanie lub wstrzymywanie rejestrowania albo zapisywanie zarejestrowanych danych

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Rejestrowanie, a następnie polecenie Wstrzymaj lub Zatrzymaj.

  2. Jeśli został kliknięty przycisk Zatrzymaj w celu zatrzymania rejestrowania, w oknie dialogowym Zatrzymaj nagrywanie kliknij przycisk Zapisz zarejestrowane dane.

Zapisana sesja będzie dostępna w ciągu około 24 godzin w zależności od jego zawartości i czasu trwania.

Wyświetlanie zarejestrowanej sesji zapisanej w centrum konferencyjnym

  1. Zaloguj się do Menedżera usługi Live Meeting.

  2. Na stronie My Home w obszarze View kliknij przycisk Recordings.

  3. W obszarze View recording wprowadź identyfikator nagrania w polu ID i klucz nagrania w polu Recording key. Klucz nagrania jest domyślnie taki sam jak klucz sesji. Jeśli w spotkaniu nie był wymagany klucz sesji, domyślnie nie jest wymagany także klucz nagrania.

Uwaga : Organizator sesji może zmienić klucz nagrania. W tym przypadku należy od niego otrzymać zaproszenie do nagrania dotyczące tej zmiany. Jeśli jesteś uczestnikiem sesji, do której dostęp jest kontrolowany za pomocą listy kontroli dostępu, możesz zalogować się do Menedżera usługi Live Meeting i bezpośrednio z niego wyświetlić nagranie. Jeśli otrzymasz pocztą e-mail zaproszenie do obejrzenia nagrania, kliknij łącze View Recording w zaproszeniu.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×