Rejestrowanie pokazu slajdów w programie PowerPoint 2016 lub 2011 dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli masz zestawu słuchawkowego lub mikrofonu i głośników można rejestrować prezentacji PowerPoint i rejestrowanie narracji głosowej czasu między slajdami i gesty pisma odręcznego i wskaźnik. Po umieszczeniu zarejestrowanych wersję, którą chcesz, inne osoby mogły zobaczyć prezentacji dokładnie tak, jak mają.

Przygotowywanie się do rejestrowania z programem PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Aby rozpocząć, otwórz odpowiednią prezentację i kliknij kartę Pokaz slajdów.

Porada:    Jeśli prezentacja zawiera wiele slajdów, mogą okazać wygodniejszy do pracy w widoku Sortowania slajdów. Kliknij pozycję Widok > Sortowanie slajdów to wypróbować.

Oto co należy sprawdzić przed rozpoczęciem rejestrowania:

 • Jeśli chcesz zarejestrować tylko część zestawu slajdów, przed rozpoczęciem wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz slajdy, których nie chcesz uwzględniać, i kliknij pozycję Ukryj slajd.

   LUB

  • Kliknij pozycję Pokaz niestandardowy > Niestandardowy pokaz slajdów > + (dodaj).

   Aby zarejestrować podzestaw slajdów, wybierz pozycję Ukryj slajd lub Pokaz niestandardowy
 • Użyj przycisku Próba, aby zmodyfikować chronometraż slajdów bez zmieniania narracji lub gestów, które zostały już zarejestrowane.

  Przycisk Próba umożliwia wypróbowanie różnych chronometraży przejść między slajdami
 • Upewnij się, że mikrofon jest prawidłowo skonfigurowany. Na komputerze Mac przejdź do pozycji Preferencje systemowe > Dźwięk.

 • Wydrukuj tę listę skrótów klawiaturowych, aby korzystać z niej podczas rejestrowania.

  Zadanie

  Skrót klawiaturowy

  Przejście do następnego slajdu lub następnej animacji

  N
  Kliknięcie
  Spacja
  Strzałka w prawo
  Strzałka w dół
  Return
  Page Down

  Powrót do poprzedniego slajdu lub poprzedniej animacji

  P
  Delete
  Strzałka w lewo
  Strzałka w górę
  Page Up

  Przejście do konkretnego slajdu

  Numer slajdu + Enter

  Przełączenie ekranu na kolor czarny

  B
  . (kropka)

  Przełączenie ekranu na kolor biały

  W
  , (przecinek)

  Zatrzymanie/ponowne uruchomienie pokazu automatycznego:

  S

  Zakończenie pokazu slajdów

  Esc
  Command + . (kropka)

  Wymazanie rysunku z ekranu

  E

  Przejście do następnego slajdu, jeśli jest ukryty

  H

  Zmiana wskaźnika w pióro

  Command + P

  Zmiana wskaźnika w strzałkę

  Command + A

  Ukrycie strzałki przy poruszeniu myszą

  CONTROL + H

  Menu skrótów

  CONTROL + kliknięcie

  Przełączenie kliknięciem (tylko próby)

  M

Rejestrowanie pokazu slajdów z programem PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Jeśli chcesz dodać narrację lub komentarze do pokazu slajdów, upewnij się, że mikrofon został odpowiednio skonfigurowany i działa.

Aby rozpocząć rejestrowanie:

 1. Kliknij kartę Pokaz slajdów, zaznacz slajd, od którego ma się rozpocząć rejestrowanie, a następnie kliknij pozycję Rejestruj pokaz slajdów.

  Kliknij pozycję Rejestruj pokaz slajdów, aby zacząć rejestrowanie
 2. Podczas rejestrowania można przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl i kliknąć, aby uzyskać dostęp do poleceń rejestrowania, które umożliwiają przechodzenie między slajdami, zmienianie kursorów oraz przełączanie ekranu na kolor czarny lub biały.

  Aby wyświetlić listę poleceń podczas rejestrowania, kliknij, przytrzymując naciśnięty klawisz Control
 3. Aby zatrzymać rejestrowanie, kliknij pozycję Zakończ pokaz.

 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie. Kliknij przycisk Tak, Aby zapisać nagrania, lub nie, jeśli chcesz nagrać go ponownie.

  Zapisywanie zastępuje nic, które zostały już zarejestrowane. Jeśli chcesz zarejestrować innego pokazu slajdów z tego samego zestawu slajdów, zapisywanie pliku prezentacji pod inną nazwą.

 5. Aby uzyskać podgląd nagrania, kliknij pozycję Odtwórz od początku.

Ustawianie opcji odtwarzania z programem PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Jeśli rejestrowanie zostało zakończone i chcesz rozpowszechnić prezentację, kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów i wybierz opcje odpowiednie dla odbiorców.

Ustaw typ pokazu i inne opcje przed udostępnieniem pokazu
 • Typ pokazu    Umożliwia wyświetlanie w trybie pełnoekranowym lub w oknie.

 • Opcje pokazu    Umożliwia wyłączenie narracji lub przejść.

 • Slajdy    Umożliwia wybranie podzbioru slajdów lub Pokaz niestandardowy, jeśli użytkownik został skonfigurowany.

 • Przełączanie slajdów    Umożliwia skonfigurowanie danej wersji pokazu slajdów w taki sposób, aby użytkownik mógł ręcznie przechodzić między stronami.

Uwagi : 

 • Aby wykonać tę procedurę, komputer musi być wyposażony kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki. Upewnij się, że nie jest uruchomiony wszystkie inne aplikacje nagrywanie dźwięku, takie jak rozpoznawania mowy.

 • Rejestrowanie chronometrażu slajdów również jest rejestrowany chronometrażu i czas trwania efektów animacji i korzystanie z nich wszelkie wyzwalacze na slajdzie. Można wyłączyć chronometraż, jeśli nie chcesz ich używany w prezentacji.

 • Narracji nie są zapisywane podczas zapisywania prezentacji jako filmu.

Rejestrowanie prezentacji z programu PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

 1. W okienku nawigacji kliknij slajd, do którego ma zaczynać się.

  Jak wybrać slajdy w okienku nawigacji

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. U góry okienka nawigacji kliknij kartę Slajdy  Karta Slajdy , a następnie kliknij odpowiedni slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zostaną wyświetlone karty z nazwami Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt  lub karty z ikonami Slajdy Karta Slajdy i Konspekt  Karta Konspekt .

 2. Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Narzędzia prezentera kliknij przycisk Rejestruj pokaz slajdów.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Narzędzia prezentera

 3. Nagrywanie rozpoczyna się po wprowadzeniu widoku prezentera. jednak można wstrzymać, a następnie ponownie uruchomić nagrywanie, gdy trzeba. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Zatrzymaj wskaźnik myszy nagrania

Kliknij przycisk Przycisk Wstrzymaj czasomierz

Kontynuuj nagrania

Kliknij przycisk Przycisk Uruchom czasomierz

Resetowanie nagrywania dla bieżącego slajdu

Kliknij przycisk Przycisk Resetuj czasomierz

Przejście do następnego lub poprzedniego slajdu

Kliknij przycisk Przyciski przechodzenia do następnego i poprzedniego slajdu

 1. Po osiągnięciu ostatniego slajdu lub wyjść z widoku prezentera w programie PowerPoint zostanie wyświetlony monit o zapisanie chronometrażu.

  Porady : 

  1. W widoku sortowania slajdów widać chronometraż dla każdego slajdu.

  2. Ikona dźwięku Ikona dźwięku na slajdzie pojawia się w prawym dolnym rogu każdego slajdu, który ma narracji. Jednak ta ikona nie jest widoczna dla odbiorców podczas pokazu slajdów.

Zmienianie narrację slajd z programu PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

Gdy zmienisz narrację dla jednego slajdu, czasem również jest aktualizowana.

 1. W okienku nawigacji zaznacz slajd, dla którego chcesz zmienić narracji.

  Jak wybrać slajdy w okienku nawigacji

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. W górnej części okienka nawigacji kliknij kartę Karta Slajdy Slajdy, a następnie kliknij slajd. W zależności od szerokości okienka nawigacji zobaczysz albo Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt o nazwie karty lub Slajdy Karta Slajdy i Konspekt Karta Konspekt ikonę karty.    

 2. Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Narzędzia prezentera kliknij przycisk Rejestruj pokaz slajdów.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Narzędzia prezentera

 3. Po zakończeniu nagrywania kliknij polecenie Zakończ pokaz lub naciśnij klawisz ESC.

 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o zapisanie chronometrażu, kliknij przycisk Tak.

  Uwaga : Aby usunąć narrację ze slajdu, wybierz ikonę dźwięku Ikona dźwięku na slajdzie na slajdzie, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Ustawianie chronometrażu slajdów ręcznie z programu PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

Program PowerPoint rejestrowany automatycznie chronometraż slajdów, gdy rejestrowanie pokazu slajdów lub można ustawić ręcznie, aby pasował do narracji.

 1. W okienku nawigacji zaznacz slajd lub slajdy, dla których ma zostać Ręczne ustawianie chronometrażu slajdów.

  Jak wybrać slajdy w okienku nawigacji

  1. W menu Widok kliknij polecenie Normalny.

  2. W górnej części okienka nawigacji kliknij kartę Karta Slajdy Slajdy, a następnie kliknij slajd. Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz POLECENIE kliknij slajdy. Lub, jeśli slajdów pogrupowane w sekcje, zaznacz całą grupy slajdów, klikając tytuł sekcji. W zależności od szerokości okienka nawigacji zobaczysz albo Karta o nazwie Slajdy i Karta o nazwie Konspekt o nazwie karty lub Slajdy Karta Slajdy i Konspekt Karta Konspekt ikonę karty.    

 2. Na karcie przejścia w obszarze Przełączanie slajdu zaznacz pole wyboru po, a następnie wpisz liczbę sekund.

  Karta Przejścia, grupa Przełączanie slajdu

Wyłączanie narracji i chronometrażu slajdów przed odtwarzanie pokazu slajdów z programu PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

Wyłączanie chronometrażu narracji i slajdów nie powoduje usunięcia pól. Możesz wyłączyć narracji i chronometrażu tworzenie kopii na w dowolnym momencie bez konieczności ponownego tworzenia ich.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

Cel

Czynności

Wyłączanie chronometrażu slajdów

Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Przygotowywanie wyczyść pole wyboru Użyj chronometrażu.

Karta Pokaz slajdów, grupa Przygotowywanie

Wyłączanie narracji na wszystkich slajdach

Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Przygotowywanie wyczyść pole wyboru Odtwarzanie narracji.

Karta Pokaz slajdów, grupa Przygotowywanie

Informacje pokrewne

Dodawanie, edytowanie i usuwanie przejść między slajdami w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Wyświetlanie notatek prelegenta podczas prezentowania pokazu slajdów w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Dodawanie dźwięku do pokazu slajdów w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Zapisywanie prezentacji jako pliku filmu

Nagrywanie dźwięku

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×