Rejestracja w programie Communicator

W tym temacie omówiono metody automatycznej rejestracji w programie Communicator 2007, zmiany konta rejestrowania oraz postępowania w razie problemów z rejestracją.

Co chcesz zrobić?

Uruchamianie programu Communicator i rejestrowanie się

Zmienianie konta rejestrowania

Rozwiązywanie problemów z rejestrowaniem

Uruchamianie programu Communicator i rejestrowanie się

Zazwyczaj za konfigurację programu Communicator 2007 odpowiada administrator systemu. Często jednak taka konfiguracja nie obejmuje automatycznego uruchamiania programu podczas logowania do systemu Windows, dlatego poniżej omówiono tę opcję.

Aby program Communicator był uruchamiany automatycznie podczas logowania do systemu Windows

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, po czym wybierz kolejno polecenia Wszystkie programy i Microsoft Office Communicator 2007.

 2. W oknie programu Office Communicator zweryfikuj, że nazwa użytkownika jest poprawna, wpisz hasło i kliknij przycisk Zarejestruj.

 3. Na pasku tytułu programu Office Communicator kliknij przycisk Menu.

 4. Wybierz kolejno polecenia Narzędzia i Opcje. Zostanie wyświetlone okno zawierające pole wyboru Automatycznie uruchom program Communicator przy logowaniu do systemu Windows. Jeśli nie jest jeszcze zaznaczone, zaznacz je.

Początek strony

Zmienianie konta rejestrowania

 1. Aby zmienić konto rejestrowania, najpierw musisz się wyrejestrować z programu Communicator 2007. Na pasku tytułu programu Office Communicator kliknij przycisk Menu, wskaż menu Połącz, a następnie kliknij polecenie Wyrejestruj.

 2. Na pasku tytułu programu Office Communicator kliknij przycisk Menu, wskaż menu Połącz, a następnie kliknij polecenie Zmień adres rejestrowania.

 3. W oknie dialogowym Opcje w sekcji Moje konto w polu Adres rejestrowania podaj nowe konto i kliknij przycisk OK.

 4. W oknie programu Office Communicator wpisz nazwę użytkownika i hasło dostępu do konta, po czym kliknij przycisk Zarejestruj.

Początek strony

Rozwiązywanie problemów z rejestrowaniem

Gdy program Communicator 2007 jest instalowany po raz pierwszy, zazwyczaj konfiguruje go administrator systemu. Może się jednak zdarzyć, że przy istniejącej konfiguracji użytkownik nie będzie w stanie się zarejestrować. Jeśli przy próbie rejestracji otrzymasz komunikat o błędzie, przed zwróceniem się do administratora spróbuj samodzielnie wykonać następujące czynności:

 • Zweryfikuj adres rejestrowania, nazwę użytkownika i hasło

 • Sprawdź zaawansowane ustawienia konta, jeśli takie ustawienia istnieją

 • W dzienniku zdarzeń systemu Windows poszukaj szczegółowych informacji o błędzie, a następnie przekaż je administratorowi lub działowi pomocy technicznej.

Aby sprawdzić dane swojego konta

 1. Na pasku tytułu programu Office Communicator kliknij przycisk Menu, wskaż menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje na karcie Osobiste w sekcji Moje konto upewnij się, że informacje zawarte w polu Adres rejestrowania są poprawne.

 3. Jeśli musisz ręcznie skonfigurować program Communicator, kliknij przycisk Zaawansowane. Zweryfikuj, że jest zaznaczona opcja Konfiguracja ręczna, a następnie sprawdź, czy są poprawne wartości Nazwa lub adres IP serwera dla użytkowników wewnętrznych, Nazwa lub adres IP zewnętrznego serwera oraz Połącz za pomocą. Następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Opcje zostanie zamknięte.

 5. Jeszcze raz spróbuj nawiązać połączenie. W tym celu w głównym oknie programu Office Communicator ponownie wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Zarejestruj.

Jeśli wciąż nie możesz się zarejestrować, skorzystaj z opcji rejestrowania zdarzeń dostępnych w programie Communicator.

Opcje rejestrowania zdarzeń

Uwaga : Aby włączyć rejestrowanie zdarzeń, musisz należeć do lokalnej grupy Użytkownicy dzienników wydajności. Zobacz temat „Dołączanie do grupy Użytkownicy dzienników wydajności" w dokumentacji Podręcznik wdrażania programu Microsoft Office Communicator 2007 lub skonsultuj się z administratorem systemu.

Program Office Communicator zawiera następujące opcje rejestrowania zdarzeń, które mogą pomóc przy rozwiązywaniu problemów z rejestrowaniem się w programie.

 • Włącz rejestrowanie w programie Communicator     Włączenie tej opcji spowoduje generowanie pliku dziennika o nazwie communicator-uccp-log.uccplog, który zawiera informacje o współpracy aplikacji Office Communicator 2007 z programem Office Communications Server 2007. Plik znajduje się w folderze systemu Windows o nazwie <profil użytkownika>\Tracing.

 • Włącz rejestrowanie zdarzeń systemu Windows dla programu Communicator     Włączenie tej opcji spowoduje, że w dzienniku zdarzeń systemu Windows będą protokołowane następujące błędy programu Communicator wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rozwiązywania problemów:

  • Błędy uniemożliwiające użytkownikowi zalogowanie się do serwera, np. błędy nazwy hosta lub domeny czy użycie nieprawidłowego certyfikatu.

  • Komunikaty diagnostyczne zwracane z serwera, np. o niepowodzeniach sprawdzania wersji, problemach z poświadczeniami logowania czy o błędach generowanych w odpowiedzi na komunikaty SIP INVITE wysyłane z klienta.

  • Pliki śledzenia systemu Windows (ETL), które mogą być także generowane na komputerze w folderze <nazwa_użytkownika>/Tracing, umożliwiają administratorom i pracownikom Pomocy technicznej firmy Microsoft rozwiązywanie problemów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem pomocy technicznej firmy Microsoft.

Aby włączyć rejestrowanie zdarzeń

 1. Na pasku tytułu programu Communicator kliknij przycisk Menu, wskaż menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij kartę Ogólne i w sekcji Opcje zaznacz opcje rejestrowania zdarzeń, które mają obowiązywać.

Aby odszukać plik dziennika programu Communicator

 • W Eksploratorze Windows przejdź do folderu <profil użytkownika>\Tracing. Jeśli opcja Włącz rejestrowanie zdarzeń w programie Communicator jest włączona, w folderze będzie widać plik communicator-uccp-log.uccplog. Jeśli wcześniej nastąpiło zarejestrowanie, musisz się najpierw wyrejestrować, a następnie jeszcze raz zarejestrować. W przeciwnym wypadku plik dziennika nie będzie generowany.

Aby uruchomić Podgląd zdarzeń systemu Windows

 1. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Uruchom, w polu Otwieranie wpisz wyrażenie eventvwr i kliknij przycisk OK.

 2. W oknie Podgląd zdarzeń w okienku drzewa konsoli widocznym po lewej stronie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows XP kliknij pozycję Aplikacja.

  • W systemie Windows Vista kliknij dwukrotnie pozycję Dzienniki systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Aplikacja.

 3. Kliknij dwukrotnie ostatni błąd programu Communicator, aby wyświetlić jego szczegóły.

 4. W oknie dialogowym Właściwości zdarzenia kliknij przycisk Kopiuj. Treść opisu błędu zostanie skopiowana do schowka.

 5. Wklej informacje o błędzie do pliku tekstowego lub wiadomości e-mail, a następnie skontaktuj się z administratorem systemu lub działem pomocy technicznej.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×