Regulowanie rachunków i faktur w programie Outlook przy użyciu funkcji płatności Microsoft

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korzystając z płatności Microsoft, możesz wkrótce zapłacić rachunki lub faktury bezpośrednio w skrzynce odbiorczej programu Outlook bez przełączenia się do innej aplikacji lub witryny sieci Web. Firma Microsoft bezpiecznie przechowuje informacje o płatnościach i rozliczeniach w magazynie Microsoft.

Uwagi: 

 • Ta funkcja zostanie przeprowadzona do ograniczonej liczby użytkowników Outlook.com i Outlook w sieci Web i będzie dostępna tylko w celu płacenia faktur przy użyciu Xero i FreshBooks. W nadchodzących miesiącach będzie ona dostępna w szerszym zakresie i będzie obsługiwać dodatkowe rozwiązania partnerów.

 • Outlook nie jest usługą płatności rachunek, a firma Microsoft nie działa jako agent rozliczeniowy weksli.

Opłacanie rachunków i faktur w Outlook

Ważne: 

 • Zawsze upewnij się, że faktura została wysłana z adresu e-mail znanego i zaufanego. Użytkownik może otrzymać fakturę od partnera fakturowania (na przykład adres e-mail nadawcy kończy się na @post. xero.com) lub może zostać otrzymana faktura bezpośrednio od samej firmy (na przykład adres e-mail nadawcy to sales@wideworldimporters.com).

 • Wprowadź informacje o płatnościach i rozliczeniach tylko wtedy, gdy oczekujesz faktury od firmy, a adres e-mail nadawcy jest rozpoznawany. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić fakturę, oczekiwaną kwotę i inne szczegóły przed zapłaceniem faktury.

 1. W programie Outlook.com lub Outlook w sieci Web Wybierz wiadomość zawierającą fakturę.

 2. W oknie wiadomości wybierz pozycję Przejrzyj i zapłać.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Recenzja i płaca

  Spowoduje to otwarcie okienka zadań, w którym można wyświetlić więcej szczegółów dotyczących faktury zawierającej datę ukończenia, kwotę należności oraz łącze do pełnej faktury.

 3. Przejrzyj szczegóły faktury i wybierz pozycję Kontynuuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Kontynuuj w okienku zadań

 4. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z płatności Microsoft Pay, wprowadź informacje o płatnościach i rozliczeniach, a następnie wybierz pozycję Zapisz i Kontynuuj.

  Jeśli wcześniej korzystano z płatności Microsoft Pay, Przejrzyj dane rozliczeniowe i wybierz pozycję Kontynuuj.

  Uwaga: Informacje o płatnościach i rozliczeniach są bezpiecznie przechowywane w zaszyfrowanym magazynie Microsoft. Outlook będą zapamiętywać dane rozliczeniowe po następnym dokonaniu płatności.

 5. Wprowadź ponownie kod zabezpieczający, a następnie wybierz pozycję płać.

Często zadawane pytania

Płatności w Outlook można wyłączyć dla użytkowników usługi Microsoft 365 i Office 365, wyłączając łączniki i wiadomości do działań. Administratorzy mogą wyłączać łączniki dla całej dzierżawy lub konkretnej skrzynki pocztowej grupy za pomocą Exchange OnlinePowerShell. Wpłynie to na wszystkich użytkowników w tej dzierżawie lub skrzynce pocztowej. Nie można wyłączyć innych osób. Ustawienie poziomu dzierżawy zastępuje ustawienie poziomu grupowania. Jeśli na przykład administrator włączy łączniki dla grupy i wyłączy je w dzierżawie, łączniki grupy zostaną wyłączone. 

Aby dowiedzieć się, jak nawiązać połączenie z usługą Exchange OnlinePowerShell, zobacz nawiązywanie połączenia z programem Exchange Online PowerShell

Aby wyłączyć łączniki dla dzierżawy, uruchom następujące polecenie w programie Exchange OnlinePowerShell: 

Set-OrganizationConfig -ConnectorsEnabled:$false

Aby wyłączyć łączniki w skrzynce pocztowej grupy, uruchom następujące polecenie w programie Exchange OnlinePowerShell: 

Set-UnifiedGroup -Identity contosogroup@contoso.com -ConnectorsEnabled:$false

Aby wyłączyć wiadomości do akcji dla łączników dla dzierżawy, uruchom następujące polecenie w programie Exchange OnlinePowerShell: 

Set-OrganizationConfig -ConnectorsActionableMessagesEnabled:$false

Ta funkcja jest dostępna w ograniczonej liczbie Outlook.com i Outlook w sieci Web użytkowników otrzymujących faktury z Xero i FreshBooks. Jeśli otrzymasz faktury od handlowca lub firmy korzystającej z Xero lub FreshBooks, możesz zapłacić rachunek bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej.

Outlook wykorzystuje podejście wielowarstwowe w celu ochrony naszych klientów.

 • Nowe możliwości płatności są ograniczone do faktur wysyłanych przez handlowców za pośrednictwem naszej sieci partnerskiej. Sprzedawcy korzystający z tych platform partnerskich przechodzą weryfikację i sprawdzanie zgodności naszych partnerów.

  Uwaga: Początkowa wersja obsługuje płatności za faktury tylko z Xero i FreshBooks. Pozostałe rozwiązania partnerów zostaną wyłożone w następnych miesiącach.

 • Proces płatności jest szyfrowany w stanie spoczynku i w tranzycie w celu ochrony informacji o płatnościach.  W chwili dokonywania płatności Informacje o karcie kredytowej zostaną zaszyfrowane, tak aby tylko przetwórca płatności miał dostęp do informacji o karcie kredytowej.  Firma Microsoft przechowuje zaszyfrowaną wersję danych karty kredytowej przy użyciu stanu organizacji zabezpieczeń na poziomie przedsiębiorstwa, która jest zgodna ze standardami zabezpieczeń danych branżowych (PCI DSS) na poziomie 1.

 • Aby ograniczyć fałszowanie, zezwalamy tylko na wiadomości e-mail, które przeszły DomainKeys zidentyfikowano testy DKIM/SPF. Ponadto Office 365 klientów z zaAwansowaną ochroną przed zagrożeniami są chronione przed wieloma phishingami w wiadomościach e-mail, które zawierają niepożądane oprogramowanie.

Faktura powinna być wypłacana tylko wtedy, gdy oczekiwana jest faktura w firmie, a adres e-mail nadawcy jest rozpoznawany. Upewnij się, że przed zapłaceniem musisz sprawdzić fakturę, należną kwotę i inne dane.

Każda wiadomość e-mail z płatnością w Outlook używa standardów DKIM/SPF w celu łagodzenia fałszowania. Jeśli testy DKIM/SPF zakończą się niepowodzeniem, Outlook żądanie płatności zostanie odrzucone i w skrzynce odbiorczej nie zostanie wyświetlona żadna karta płatnicza. Jeśli zostanie wyświetlona karta płatnicza, upewnij się, że znasz adres e-mail nadawcy i Zweryfikuj szczegóły faktury przed zapłaceniem.

Ponadto Office 365 klientów z zaAwansowaną ochroną przed zagrożeniami są chronione przed wieloma phishingami w wiadomościach e-mail, które zawierają niepożądane oprogramowanie.

Ważne: Gdy płacisz rachunek lub fakturę w Outlook, cały proces płatności jest realizowany w Outlook. Nigdy nie musisz już przełączać się do innej witryny sieci Web. Nie Obserwuj żadnych łączy, które przeprowadzą do witryny internetowej spoza Outlook.

Możesz dodać, zmienić lub usunąć informacje o karcie kredytowej skojarzone z kontem Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie kart kredytowych i innych sposobów płacenia.

Firma Microsoft bezpiecznie przechowuje informacje o płatnościach i rozliczeniach w magazynie Microsoft i przekazuje te informacje do procesora płatności faktury dla transakcji. Jeśli Agent rozliczeniowy płatności, a nie firma Microsoft, doładuje kartę kredytową.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×