Reguły skrzynki odbiorczej w aplikacji Outlook

Utworzenie reguł skrzynki odbiorczej w aplikacji Outlook Web App umożliwia automatyczne wykonywanie określonych akcji na przychodzących wiadomościach zgodnie z podanymi kryteriami. Możesz na przykład utworzyć regułę powodującą automatyczne przenoszenie do określonego folderu wszystkich wiadomości wysłanych do grupy, której jesteś członkiem.

Aby utworzyć reguły skrzynki odbiorczej i zarządzać nimi w programie klasycznym Outlook, zobacz Zarządzanie wiadomościami e-mail za pomocą reguł.

Aby zarządzać regułami:

 1. W przeglądarce internetowej zaloguj się w aplikacji Outlook Web App przy użyciu adresu URL podanego przez osobę, która zarządza pocztą e-mail w Twojej organizacji. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

 2. U góry strony wybierz pozycję Outlook (lub Poczta). Możesz także wybrać pozycję Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 > Poczta.

  Opcje nawigacji usługi Office 365
 3. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje.

 4. W menu Opcje wybierz pozycję Organizowanie wiadomości e-mail > Reguły skrzynki odbiorczej. Możesz również w menu Opcje wybrać pozycję POCZTA > Automatyczne przetwarzanie > Reguły skrzynki odbiorczej.

Jak zarządzać regułami skrzynki odbiorczej?

Elementy wyświetlane na stronie Reguły skrzynki odbiorczej

Jak utworzyć nową regułę?

Jak edytować regułę?

Jak usunąć regułę?

Co jeszcze należy wiedzieć?

Elementy wyświetlane na stronie Reguły skrzynki odbiorczej

Strona Reguły skrzynki odbiorczej udostępnia przegląd wszystkich reguł skrzynki odbiorczej. Można na niej sprawdzać działanie reguły, wyłączać lub włączać reguły, tworzyć nowe reguły, edytować reguły już istniejące oraz usuwać niepotrzebne reguły.

Element

Opis

nowy nowy

Umożliwia utworzenie nowej reguły skrzynki odbiorczej.

edycja edytuj

Zaznacz regułę, a następnie kliknij ten przycisk, aby wyświetlić lub edytować jej szczegóły.

odrzuć usuń

Zaznacz regułę, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby ją usunąć.

przenoszenie w górę przenieś w górę

Umożliwia przeniesienie wybranej reguły w górę na liście. Reguły są przetwarzane kolejno od góry.

przenoszenie w dół przenieś w dół

Umożliwia przeniesienie wybranej reguły w dół na liście.

odświeżanie odśwież

Umożliwia odświeżenie listy reguł.

Wł.

Użyj pola wyboru obok reguły, aby włączyć regułę (pole zaznaczone) lub ją wyłączyć (pole wyczyszczone).

Reguła

Nazwa reguły.

Początek strony

Jak utworzyć nową regułę?

Aby utworzyć nową, pustą regułę za pomocą strony Reguły skrzynki odbiorczej, wybierz pozycję nowy nowy.

Okno nowej reguły jest podzielone na trzy sekcje:

Sekcja

Opis

Gdy nadejdzie wiadomość i

W tym polu wybierz kryteria reguły. Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić kryteria, i wybierz jedno z nich.

Jeśli kryteria mają dodatkowe opcje, wprowadź je w wyświetlonym oknie.

Wykonaj następujące czynności

W tym polu wybierz akcję, która ma zostać wykonana po nadejściu wiadomości spełniającej wybrane kryteria.

Więcej opcji

Łącze Więcej opcji umożliwia:

 • Dodanie do reguły kolejnych warunków lub akcji.

 • Dodanie do reguły wyjątków przez wybranie przycisku Dodaj wyjątek.

 • Włączenie lub wyłączenie opcji zatrzymania przetwarzania dalszych reguł. Domyślnie opcja zatrzymania przetwarzania dalszych reguł jest włączona. Gdy jest włączona, po nadejściu wiadomości spełniającej kryteria więcej niż jednej reguły zostanie zastosowana tylko pierwsza reguła. Bez tego ustawienia zostaną zastosowane wszystkie reguły, których kryteria spełnia dana wiadomość.

  Jeśli na przykład masz wyczyszczoną opcję Zatrzymaj przetwarzanie kolejnych reguł i masz regułę przenoszenia do określonego folderu wszystkich wiadomości wysłanych do grupy publicznej oraz jeszcze jedną regułę przenoszenia do innego folderu wszystkich elementów pochodzących od kierownika, a kierownik wyśle wiadomość do wspomnianej grupy, to wówczas znajdziesz kopię wiadomości w obu folderach. Jeśli chcesz, aby była stosowana tylko reguła przenosząca wiadomości od kierownika, umieść ją wyżej na liście niż regułę przenoszącą wiadomości wysłane do grupy, a następnie edytuj pierwszą regułę przez dodanie opcji zatrzymania przetwarzania treści kolejnych reguł.

 • Utworzenie niestandardowej nazwy reguły.

Początek strony

Jak edytować regułę?

Każdą regułę można edytować przez jej zaznaczenie i wybranie przycisku edycja Edytuj — reguła zostanie otwarta i będzie można zmienić jej warunki lub akcje.

Jak usunąć regułę?

Jeśli masz regułę, która nie jest już potrzebna, możesz ją zaznaczyć i kliknąć przycisk odrzuć Usuń, aby ją usunąć. Jeśli chcesz tylko wyłączyć regułę na jakiś czas, wyczyść znajdujący się obok niej znacznik wyboru.

Początek strony

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Podczas tworzenia nowej reguły w aplikacji Outlook Web App możesz otrzymać ostrzeżenie, że zostaną usunięte niektóre aktualnie wyłączone reguły utworzone w programie Outlook. Zanim usuniesz te reguły, możesz zalogować się na swoim koncie przy użyciu programu Outlook i sprawdzić te reguły, aby ustalić, czy chcesz je zachować. Włącz wszelkie reguły, które chcesz zachować.

 • Reguły są uruchamiane w kolejności wyświetlania (od góry) w oknie Reguły. Aby zmienić kolejność reguł, kliknij regułę, którą chcesz przenieść, a następnie kliknij strzałkę przenoszenie w górę w górę lub strzałkę przenoszenie w dół w dół w celu przeniesienia reguły na wybrane miejsce na liście.

 • Niektóre typy wiadomości nie będą wyzwalać reguł skrzynki odbiorczej. Są to m.in.:

  • Powiadomienia o stanie dostarczenia, które obejmują raporty o niedostarczeniu oraz wiadomości systemowe.

  • Potwierdzenia przeczytania i potwierdzenia dostarczenia wygenerowane przez klienta poczty e-mail.

  • Niektóre wiadomości wysłane jako odpowiedzi automatyczne (Poza biurem).

 • Do utworzenia reguły nie potrzebujesz karty Reguły skrzynki odbiorczej. Reguły możesz też tworzyć bezpośrednio z wiadomości. Aby utworzyć regułę bezpośrednio z wiadomości:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość w okienku listy wiadomości, a następnie wybierz polecenie Utwórz regułę.

  • Możesz też po wyświetleniu wiadomości w okienku odczytu wybrać menu rozszerzone menu rozszerzone , a następnie wybrać z tego menu polecenie Utwórz regułę.

 • Każda utworzona reguła zajmuje trochę miejsca w ukrytej sekcji skrzynki pocztowej. Sekcja ta ma pojemność 64 KB. Ilość miejsca zajmowanego przez regułę zależy od kilku czynników, takich jak długość nazwy i liczba zastosowanych warunków. Po osiągnięciu limitu 64 KB otrzymasz ostrzeżenie, że nie możesz już utworzyć ani jednej reguły więcej. W takim przypadku możesz usunąć lub uprościć część istniejących już reguł, aby umożliwić dodawanie nowych reguł. Miejsce zajmowane przez reguły możesz ograniczyć na kilka sposobów:

  • Usuń reguły, których już nie potrzebujesz.

  • Skróć nazwy reguł.

  • Połącz kilka reguł o takim samym działaniu.

  • Usuń kryteria z reguł.

 • Tworząc regułę przesyłania dalej, możesz podać więcej niż jeden adres docelowy. Liczba adresów odbiorców przesyłanej dalej wiadomości może być ograniczona w zależności od ustawień konta. Jeśli przekroczysz limit adresów, reguła przesyłania dalej nie będzie działać. W przypadku tworzenia reguły przesyłania dalej z więcej niż jednym adresem przetestuj ją, aby się upewnić, że działa.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×