Redaktor — asystent podczas pisania

Funkcja Redaktor sprawdza pisownię i gramatykę w dokumentach i wiadomościach e-mail oraz przedstawia sugestie dotyczące stylu pisania. Redaktor przedstawia sugestie zmian na podstawie kontekstu przy użyciu technologii maszynowego uczenia się i przetwarzania języka naturalnego.

Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji usługi Office 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office..

Sprawdzanie za pomocą funkcji Redaktor

Aby sprawdzić cały dokument, naciśnij klawisz F7 lub wybierz pozycję Pisownia i gramatyka na karcie Recenzja.

Podczas pisania funkcja Redaktor oznacza błędy, które znajdzie w dokumencie: czerwoną falistą linią błędy pisowni, niebieskim podwójnym podkreśleniem błędy gramatyki, a złotą kropkowaną linią błędy stylistyczne.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Uwaga : Podkreślanie złotą linią jest dostępne tylko w przypadku języka angielskiego.

Funkcja Redaktor sprawdza pisownię podczas pisania. Gdy poniżej wyrazu będzie widoczna czerwona falista linia, kliknij prawym przyciskiem myszy ten wyraz i wybierz jedną z sugestii, aby poprawić błąd.

 • Sugestie pisowni mają synonimy, co pozwala na jednoznaczne określenie podanych opcji do wyboru. Wybierz najbardziej odpowiednią sugestię, aby poprawić pisownię.

 • W celu dodania wyrazu do słownika domyślnego, aby nie był już oznaczany przez funkcję Redaktor jako błędny, wybierz pozycję Dodaj do słownika.

 • Aby pominąć wyraz w danym dokumencie lub wiadomości e-mail bez dodawania go do słownika, wybierz pozycję Ignoruj wszystko.

 • Wybierz pozycję Czytaj na głos, jeśli chcesz usłyszeć zaznaczoną sugestię.

 • Wybierz pozycję Dodaj do Autokorekty dla sugestii, którą zawsze edytujesz, aby zastąpić nią znaleziony wyraz. (Okno Opcje Autokorekty możesz także otworzyć z poziomu menu kontekstowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych opcji, zobacz Wybieranie opcji Autokorekty).

 • Aby wyświetlić wszystkie informacje o opcjach pisowni, wybierz pozycję Zobacz więcej, aby otworzyć okienko Redaktor.

  Uwaga : Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365. Stopniowo ją udostępniamy, więc możesz nie zobaczyć jej natychmiast. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

  W tym miejscu możesz wybrać ikonę głośnika, aby zaznaczony tekst został odczytany na głos. Każdą sugestię możesz usłyszeć (wybierz pozycję Czytaj na głos) lub możesz posłuchać, jak jest literowana (pozycja Przeliteruj).

Funkcja Redaktor sprawdza błędy gramatyczne podczas pisania. Gdy zobaczysz niebieskie podwójne podkreślenie, kliknij prawym przyciskiem myszy dany wyraz lub daną frazę, aby dowiedzieć się więcej.

 • Sugestie dotyczące gramatyki mają krótkie objaśnienia ułatwiające podjęcie świadomej decyzji, czy i jak rozwiązać dany problem.

 • Aby zignorować wyraz lub frazę i przejść dalej, wybierz pozycję Ignoruj.

 • Wybierz pozycję Czytaj na głos, aby usłyszeć zaznaczoną sugestię.

 • Aby wyświetlić wszystkie informacje o błędzie gramatycznym, wybierz pozycję Zobacz więcej, aby otworzyć okienko Redaktor.

  Uwaga : Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365. Stopniowo ją udostępniamy, więc możesz nie zobaczyć jej natychmiast. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

  W tym miejscu możesz wybrać ikonę głośnika, aby zaznaczony tekst został odczytany na głos. Aby odsłuchać sugestię, wybierz pozycję Czytaj na głos.

Uwaga : Obecnie ta funkcja jest dostępna tylko dla języka angielskiego.

Program Word wyszukuje błędy stylu i wskazuje wyraz lub frazę za pomocą złotego kropkowanego podkreślenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy podkreślony wyraz lub podkreśloną frazę i rozważ jedną z alternatywnych sugestii.

Sugestie stylu pisania mają krótkie opisy wyjaśniające dany błąd stylistyczny. Funkcja Redaktor sprawdza następujące elementy:

 • Trudne słowa*

 • Skróty*

 • Frazesy*

 • Język nieformalny*

 • Podwójne zaprzeczenie*

 • Żargon*

 • Rzeczowniki odczasownikowe

 • Strona bierna*

 • Strona bierna bez podmiotu domyślnego (brak dostępnych sugestii)*

 • Zbyt wiele słów

 • Słowa dzielące bezokolicznik* (więcej niż jedno)

 • Język precyzujący płeć*

 • Słowa wyrażające niepewność*

 • Język potoczny*

 • Przecinek oksfordzki*

 • Interpunkcja wymagana przy używaniu cudzysłowu*

 • Spacje między zdaniami*

Ważne : Aby włączyć opcje stylu, przejdź do opcji Sprawdzanie i wybierz ustawienia Gramatyka i więcej na liście rozwijanej Styl pisania. Zobacz Jak zmienić ustawienia sprawdzania funkcji Redaktor poniżej.

 • Aby zignorować błąd stylu i przejść do następnego, wybierz pozycję Ignoruj.

 • Wybierz pozycję Czytaj na głos, aby usłyszeć zaznaczoną sugestię.

 • Aby wyświetlić wszystkie informacje o błędzie gramatycznym, wybierz pozycję Zobacz więcej, aby otworzyć okienko Redaktor.

  Uwaga : Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365. Stopniowo ją udostępniamy, więc możesz nie zobaczyć jej natychmiast. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Office 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat błędów stylu pisania i dotyczących ich sugestii, zobacz Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania.

Jak zmienić ustawienia sprawdzania funkcji Redaktor

Aby zmienić ustawienia sprawdzania pisowni w programie Word, użyj okna dialogowego Ustawienia gramatyczne. Możesz wybrać różnorodne ustawienia dotyczące gramatyki i stylu w zależności od tego, które ustawienia najbardziej odpowiadają Twojemu dokumentowi.

Uwaga : Domyślnie dla opcji sprawdzania funkcji Redaktor jest wybrane ustawienie Gramatyka i więcej oraz opcje stylu Zbyt wiele słów i Rzeczowniki odczasownikowe.

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Sprawdzanie, aby otworzyć opcje sprawdzania pisowni.

 2. W obszarze Podczas poprawiania pisowni i gramatyki w programie Word wybierz pozycję Ustawienia.

  Menu Styl pisania w oknie dialogowym Ustawienia gramatyczne oferuje dwie opcje: Gramatyka lub Gramatyka i więcej. Możesz wybrać dowolną z nich w zależności od tego, z jakimi ustawieniami chcesz pracować.

 3. Wybierz pozycję Gramatyka i więcej, aby używać opcji stylu.

  Przewiń w dół, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, i zaznacz lub wyczyść reguły, które moduł sprawdzania gramatyki ma oflagowywać lub ignorować. Wszelkie zmiany tych ustawień mają wpływ na wszystkie edytowane dokumenty i elementy, a nie tylko na dokument, nad którym obecnie pracujesz.

  Porada : Jeśli chcesz wrócić do ustawień domyślnych sprawdzania funkcji Redaktor, wybierz pozycję Resetuj wszystko.

W programie Outlook funkcja Redaktor może oznaczać flagą wyrazy lub frazy zawierające błędy gramatyki i stylu podczas pisania wiadomości e-mail, oraz przedstawiać sugestie, umożliwiające poprawienie tych błędów. Aby korzystać z usług sprawdzania pisowni funkcji Redaktor:

 1. Utwórz lub otwórz wiadomość e-mail.

 2. Wybierz kartę Plik i wybierz pozycję Opcje.

 3. Wybierz pozycję Poczta, a następnie wybierz pozycję Opcje edytora.

 4. Wybierz pozycję Sprawdzanie.

 5. W obszarze Podczas poprawiania pisowni w programie Outlook wykonaj następujące czynności:

  • Zaznacz pozycję Oznacz błędy gramatyczne w trakcie pisania. Spowoduje to oznaczanie błędów gramatycznych (kolor niebieski) i błędów stylistycznych (kolor złoty) podczas pisania.

  • Wybierz pozycję Ustawienia.

   Menu Styl pisania w oknie dialogowym Ustawienia gramatyczne oferuje dwie opcje: Gramatyka lub Gramatyka i więcej. Możesz wybrać dowolną z nich w zależności od tego, z jakimi ustawieniami chcesz pracować.

  • Wybierz pozycję Gramatyka i więcej, aby używać opcji stylu.

   Przewiń w dół, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, i zaznacz lub wyczyść reguły, które moduł sprawdzania gramatyki ma oflagowywać lub ignorować. Wszelkie zmiany tych ustawień mają wpływ na wszystkie edytowane dokumenty i elementy, a nie tylko na dokument, nad którym obecnie pracujesz.

   Porada : Jeśli chcesz wrócić do ustawień domyślnych sprawdzania funkcji Redaktor, wybierz pozycję Resetuj wszystko.

 6. Wybierz pozycję OK.

Zobacz też

Wybieranie opcji gramatyki i stylu pisania w pakiecie Office 2016

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2010 i nowszych wersjach

Wybieranie opcji gramatyki i stylu w pakiecie Office 2013 i starszych

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×