Recenzowanie i dodawanie komentarzy do diagramów programu Visio

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą narzędzi na karcie Recenzja w programie Visio możesz dodawać i wyświetlać komentarze i adnotacje odręczne na rysunku.

Komentarze

Możesz dodawać komentarze do kształtów i do całej strony. Po dodaniu komentarzy do kształtu pozostają one w kształcie nawet w przypadku przeniesienia. Komentarze są wyświetlane również w przeglądarce, gdy diagram zostanie zapisany jako rysunek dla sieci Web w programie SharePoint.

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz dodać komentarz, lub kliknij pusty obszar strony, aby nic nie zostało zaznaczone, aby dodać komentarz do strony.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Nowy komentarz i wpisz swój komentarz.

Aby odczytać komentarz, kliknij ikonę komentarza obok kształtu lub w rogu strony. Zostanie otwarty komentarz. Aby zamknąć komentarz, kliknij pusty obszar strony.

Możesz usunąć komentarz, klikając ikonę Usuń (X) w prawym górnym rogu.

Wyświetlanie wszystkich komentarzy i odpowiedzi

Otwieranie okienka komentarzy w celu otwierania okienek Komentarze i odpowiedzi na bieżąco z diagramem.

 • Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk okienko komentarzy.

Możesz edytować istniejące Komentarze i odpowiadać na nie, a także dodawać nowe komentarze w okienku Komentarze. W przeglądarce możesz dodawać i edytować komentarze w okienku Komentarze, nawet jeśli program Visio nie jest zainstalowany na komputerze.

Pismo odręczne

Za pomocą narzędzi pisma odręcznego na karcie Recenzja możesz tworzyć kształty narysowane ręcznie i wstawiać notatki odręczne podczas przeglądania rysunku. Podobnie jak w przypadku innych kształtów programu Visio, możesz skopiować, przenieść i zmienić rozmiar kształtów pisma odręcznego, a także dodać je do wzorników niestandardowych, aby udostępnić je innym rysunkom.

Po kliknięciu przycisku Pismo odręczneprogram Visio otworzy kartę pióra na Wstążce. Użyj opcji na tej karcie, aby dopasować wygląd pociągnięć odręcznych. Jest również narzędzie Gumka pociągnięć służąca do czyszczenia niechcianego pisma odręcznego.

Podczas rysowania program Visio rozpoczyna Tworzenie kształtu pisma odręcznego od pociągnięć piórem. Możesz zmienić pióra lub ustawienia pióra i kontynuować rysowanie. Po zakończeniu rysowania Krótka linia wokół pisma odręcznego zmieni się w linię ciągłą, a następnie znika. Po wznowieniu rysowania program Visio rozpoczyna Tworzenie nowego kształtu pisma odręcznego.

Możesz dostosować okres, przez jaki program Visio czeka przed utworzeniem nowego kształtu.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Visio kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W sekcji Opcje edycji w obszarze Narzędzie pismo odręczneDostosuj suwak szybkość automatycznego tworzenia , a następnie kliknij przycisk OK.

Aby ręcznie sterować tworzeniem kształtów pisma odręcznego, można wyczyścić pole wyboru Automatyczne tworzenie kształtów pisma odręcznego na karcie pióra .

Możesz przekonwertować rysunki pisma odręcznego na geometrię (aby nadać kształtom inne kształty programu Visio), jeśli chcesz zastosować formatowanie linii programu Visio do kształtu lub pozostawić pismo odręczne jako obiekt pisma odręcznego, aby można było je udostępniać innym programom pisma odręcznego. Program Visio umożliwia również Konwertowanie pisma odręcznego na tekst na komputerach typu Tablet. Po przekonwertowaniu kształtu na tekst możesz dostosować rozmiar, styl i formatowanie czcionki, tak jak w przypadku utworzenia tekstu za pomocą klawiatury.

Gdzie jest śledzenie adjustacji?

Jeśli korzystasz z funkcji Śledź adiustację w zespole, możesz dodać go do wstążki.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Visio kliknij pozycję Dostosowywanie wstążki.

 3. Na liście rozwijanej Wybierz polecenia z kliknij pozycję polecenia, których nie ma na Wstążce.

 4. Przewiń listę w dół i wybierz pozycję Śledź adiustację.

 5. W obszarze Dostosuj Wstążkęwybierz pozycję Recenzja, a następnie kliknij przycisk Nowa grupa pod listą.

 6. Wybierz nową grupę (Domyślnie nazwa Nowa grupa (niestandardowa) , kliknij przycisk Zmień nazwę , wybierz ikonę i wpisz nazwę grupy wstążki, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Dodaj między listami, aby dodać polecenie Śledź adiustację do nowej grupy na karcie Recenzja .

 8. Kliknij przycisk OK.

Na karcie Recenzja pojawi się polecenie Nowa grupa i Śledź adiustację .

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji Śledź adiustację, zobacz przeglądanie zmian przy użyciu funkcji Śledź adiustację.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×