Raporty z wieloma widokami w programie Power View w programie SharePoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Power View w programie SharePoint można utworzyć raport zawierający wiele widoków. Wszystkie widoki w takim raporcie są oparte na jednym model danych. Można kopiować zawartość z jednego widoku i wklejać do innego, a także duplikować całe widoki. Jeśli zapisano obrazy podglądu widoków, obraz każdego widoku jest wyświetlany w Galerii dodatku Power Pivot w programie SharePoint Server 2013.

Uwagi: 

  • Istnieją dwie wersje programu Power View: program Power View w programie Excel 2013 i program Power View w programie SharePoint 2013. Ten temat dotyczy wyłącznie programu Power View w programie SharePoint 2013.

  • Można tworzyć skoroszyty programu Excel zawierające wiele arkuszy programu Power View. Przeczytaj o innych możliwościach programu Power View.

W tym artykule

Dodawanie nowego widoku do raportu

Dodawanie zduplikowanego widoku do raportu

Przechodzenie między widokami

Filtry w widokach

Zapisywanie obrazów podglądu widoków

Raport z wieloma widokami
Raport zawierający kilka widoków

Dodawanie nowego widoku do raportu

  1. Otwórz raport, do którego chcesz dodać nowy widok.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowy widok > Nowy widok.

Nowy widok zostanie wyświetlony w lewym okienku.

Dodawanie zduplikowanego widoku do raportu

  1. Otwórz raport, do którego chcesz dodać zduplikowany widok.

  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowy widok > Duplikuj widok.

Zduplikowany widok zostanie wyświetlony w lewym okienku.

Przechodzenie między widokami

W każdym trybie można przechodzić między widokami w raporcie, używając klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół.

W trybie projektowania można klikać widoki w okienku Widok.

W trybie odczytu i w trybie pełnoekranowym można:

  • Kliknąć przycisk wybierania widoku, który znajduje się w lewym dolnym rogu, aby wyświetlić wiersz widoków dostępnych w raporcie.

Ikona wyboru slajdów na podglądzie, tryby pełnoekranowe
Ikona wybierania widoku
  • Klikać strzałki nawigacyjne w prawym dolnym rogu.

  • Naciskać klawisze strzałek.

Początek strony

Filtry w widokach

Każdy widok może zawierać własne filtry, ale stan obszaru filtrów jest stały: rozwinięcie obszaru filtrów w jednym widoku powoduje rozwinięcie go we wszystkich widokach. Podczas przechodzenia między widokami (w dowolnym trybie) stan filtru na każdej stronie jest trwały: na przykład jeśli dla pola Kategoria produktów istnieje filtr filtrujący w jednym z widoków telefony komórkowe, po opuszczeniu tego widoku i powrocie do niego ten filtr nadał będzie filtrował telefony komórkowe. Podczas duplikowania widoków duplikowane są również filtry wraz z ich stanem. Zapisanie raportu powoduje zapisanie stanów wszystkich filtrów.

Początek strony

Zapisywanie obrazów podglądu widoków

Obrazy podglądu widoku to obrazy wyświetlane przez program Power View w okienku Widok w trybie projektowania. Podczas zapisywania raportu programu Power View te obrazy są domyślnie zapisywane wraz z raportem. Następnie te obrazy są wyświetlane w Galerii dodatku Power Pivot w programie SharePoint Server 2013, tak jak arkusze programu Microsoft Excel. Istnieje jednak opcja rezygnacji z zapisywania tych obrazów.

Przestroga: 

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×