Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — raport aktywności grup usługi Yammer

Nowy pulpit nawigacyjny Raporty w usłudze Office 365 umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej z wszystkimi produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Przechodząc do poziomu raportów dotyczących poszczególnych produktów, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o aktywności w poszczególnych produktach. Zobacz temat zawierający omówienie pulpitu nawigacyjnego Raporty. Raport aktywności grup usługi Yammer pozwala analizować aktywność grup usługi Yammer w organizacji oraz uzyskać informacje na temat liczby tworzonych i używanych grup.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak przejść do raportu aktywności grup usługi Yammer

 1. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Raporty > Użycie.

 2. Z listy rozwijanej Wybierz raport wybierz pozycję Aktywność grup usługi Yammer.

  Wybieranie pozycji Aktywność grup usługi Yammer z listy rozwijanej Wybierz raport

Interpretowanie raportu aktywności grup usługi Yammer

Wykresy Grupy i Aktywność umożliwiają zapoznanie się z aktywnością grup usługi Yammer.

Wykres aktywności grup usługi Yammer

1

W raporcie Aktywność grup w usłudze Yammer można przeglądać trendy z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela (7) będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

Widok Grupy zawiera liczbę wszystkich grup oraz informację, w ilu z nich były prowadzone konwersacje.

4

Widok Aktywność zawiera liczbę opublikowanych, przeczytanych i polubionych wiadomości w grupach usługi Yammer.

5

 • Oś Y na wykresie Grupy przedstawia liczbę wszystkich grup lub liczbę aktywnych grup.

 • Oś Y na wykresie Aktywność przedstawia liczbę określonych działań w grupach usługi Yammer.

Oś X na wszystkich trzech wykresach przedstawia wybrany w danym raporcie przedział czasu.

6

Serie wyświetlane na wykresie możesz filtrować, klikając je w legendzie. Na przykład na wykresie Grupy kliknij lub naciśnij serię Wszystkie lub Aktywne Zrzut ekranu: raport grup usługi Office 365 — liczba wszystkich grup i liczba aktywnych grup , aby wyświetlić tylko informacje dotyczące danej serii. Zmiana ta nie ma wpływu na informacje w siatce tabeli.

7

Lista wyświetlanych grup jest ustalana na podstawie zbioru wszystkich grup, które istniały (nie zostały usunięte) w najdłuższym (180-dniowym) przedziale czasu raportowania. Liczba działań (otrzymanych wiadomości) zależy od wybranego przedziału dat.

Uwaga: Być może nie wszystkie elementy poniższej listy będą widoczne od razu — musisz wtedy dodać odpowiednie kolumny.

 • Nazwa grupy to nazwa grupy.

 • Administrator grupy to nazwa administratora grupy lub właściciela.

 • Usunięte zawiera liczbę usuniętych grup usługi Yammer. Jeśli grupa została usunięta, ale w okresie raportowania nastąpiła w niej aktywność, grupa ta pojawi się na siatce z flagą ustawioną na wartość Prawda.

 • Typ wskazuje typ grupy: publiczna lub prywatna.

 • Połączona z usługą Office 365 wskazuje, czy grupa usługi Yammer jest również grupą usługi Office 365.

 • Data ostatniego działania wskazuje na datę odczytania, opublikowania lub polubienia ostatniej wiadomości w grupie.

 • Członkowie zawiera liczbę członków grupy.

 • Opublikowane zawiera liczbę wiadomości opublikowanych w grupie usługi Yammer w okresie raportowania.

 • Przeczytane zawiera liczbę konwersacji przeczytanych w grupie usługi Yammer w okresie raportowania.

 • Polubione zawiera liczbę wiadomości polubionych w grupie usługi Yammer w okresie raportowania.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365 w wersji Preview.

8

Kliknij lub naciśnij pozycję Kolumny, aby dodać kolumny do raportu lub je usunąć.

Aktywność grup usługi Yammer — wybieranie kolumn

9

Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Raporty usługi Office 365 — eksportowanie danych do pliku programu Excel . Powoduje to wyeksportowanie danych wszystkich użytkowników oraz umożliwia wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×