Raporty usługi Office 365 w centrum administracyjnym — Raport użycia urządzeń z usługą Yammer

Nowy pulpit nawigacyjny Raporty w usłudze Office 365 umożliwia wyświetlanie informacji o aktywności związanej z wszystkimi produktami w ramach usługi Office 365 w organizacji. Przechodząc do poziomu raportów dotyczących poszczególnych produktów, możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje o aktywności w poszczególnych produktach. Zobacz temat zawierający omówienie pulpitu nawigacyjnego Raporty.

W raportach użycia urządzeń z usługą Yammer znajdują się informacje o urządzeniach, na których Twoi użytkownicy korzystają z usługi Yammer. Dzienną liczbę użytkowników możesz przeglądać według typu urządzenia oraz liczby użytkowników korzystających z danego typu urządzenia. Obie te wartości możesz wyświetlić dla wybranego okresu. Możesz również zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych użytkowników.

Uwaga: Aby wyświetlać raporty w usłudze Office 365, musisz być administratorem globalnym usługi Office 365, administratorem programu Exchange, SharePoint lub Skype dla firm albo czytelnikiem raportów.

Jak uzyskać raport użycia urządzeń z usługą Yammer?

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Wybierz pozycję Raporty, a następnie pozycję Użycie z menu po lewej stronie.

  Na stronie administratora wybierz pozycję Raporty, a następnie w lewym obszarze nawigacji wybierz użycie
 4. Użyj listy rozwijanej Wybierz raport w lewym górnym rogu i wybierz pozycję Użycie urządzeń z usługą Yammer.

  Wybierz raport użycia urządzeń z usługą Yammer z listy rozwijanej Wybierz raport

Interpretowanie raportu dotyczącego aktywności usługi Yammer

Widok urządzeń z usługą Yammer należących do Twoich użytkowników możesz uzyskać, patrząc na wykresy Użytkownicy i Dystrybucja.

Raport użycia urządzeń zawiera poniższe informacje.

 • Użyj kart dni, aby wyświetlić raport trendów aktywności usługi Yammer z ostatnich 7, 30, 90 lub 180 dni. Jeśli jednak klikniesz określony dzień w raporcie, tabela będzie zawierać dane dla do 28 dni od bieżącej daty (nie daty wygenerowania raportu).

 • Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

 • Aby zobaczyć dzienną liczbę użytkowników według typu urządzenia, możesz wyświetlić wykres Użytkownicy.

  Zrzut ekranu przedstawiający widok Użytkownicy w raporcie użycia urządzeń z usługą Yammer

  Zrzut ekranu przedstawiający raport użycia urządzeń z usługą Yammer w widoku Użytkownicy

 • Aby zobaczyć liczbę użytkowników według typu urządzenia, możesz wyświetlić wykres Dystrybucja.

  Zrzut ekranu przedstawiający widok Dystrybucja w raporcie użycia urządzeń z usługą Yammer

  Zrzut ekranu przedstawiający raport użycia urządzeń z usługą Yammer w widoku Dystrybucja

 • W tabeli Szczegóły pod wykresem przedstawiono zestawienie użycia urządzeń z usługą Yammer na poziomie poszczególnych użytkowników.

  Można również dodawać i usuwać kolumny. Dostępne kolumny:

  • Nazwa użytkownika to adres e-mail użytkownika. W tym polu może być wyświetlany rzeczywisty adres e-mail lub można ustawić je jako anonimowe.

   W tej siatce są wyświetlani użytkownicy zalogowani do usługi Yammer przy użyciu konta usługi Office 365 lub zalogowani do sieci przy użyciu logowania jednokrotnego.

  • Nazwa wyświetlana to pełna nazwa lub imię i nazwisko użytkownika. W tym polu może być wyświetlany rzeczywisty adres e-mail lub można ustawić je jako anonimowe.

  • Stan użytkownika to jedna z trzech wartości: Aktywny, Usunięty lub Zawieszony.

   Te raporty zawierają dane dotyczące aktywnych, zawieszonych i usuniętych użytkowników. Nie uwzględniają oczekujących użytkowników, ponieważ oczekujący użytkownicy nie mogą publikować ani odczytywać wiadomości lub oznaczać ich jako lubiane.

  • Pozycja Sieć Web wskazuje, czy użytkownik korzystał z usługi Yammer w sieci Web.

  • Pozycja Telefon Windows Phone wskazuje, czy użytkownik korzystał z usługi Yammer na telefonie z systemem Windows.

  • Pozycja Telefon z systemem Android wskazuje, czy użytkownik korzystał z usługi Yammer na telefonie z systemem Android.

  • Pozycja Telefon iPhone wskazuje, czy użytkownik korzystał z usługi Yammer na telefonie iPhone.

  • Pozycja Tablet iPad wskazuje, czy użytkownik korzystał z usługi Yammer na tablecie iPad.

  • Pozycja Inne wskazuje, czy użytkownik korzystał z usługi Yammer na innym urządzeniu, które nie zostało wymienione powyżej.

  Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

 • Dane raportu można również wyeksportować do pliku csv programu Excel, klikając lub naciskając link Eksportuj Raporty usługi Office 365 — eksportowanie danych do pliku programu Excel . Powoduje to wyeksportowanie danych wszystkich użytkowników oraz umożliwia wykonywanie prostego sortowania i filtrowania w celu dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, możesz sortować i filtrować dane wewnątrz tabeli raportu. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników, w celu filtrowania i sortowania należy wyeksportować dane.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×