Raporty o urlopach i innym czasie wolnym

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli użytkownik wie, kiedy będzie raportować czas wolny, na przykład kiedy weźmie urlop, może zaplanować ten czas w grafiku.

  1. Na pasku Szybkie uruchamianie, w obszarze Moja praca kliknij przycisk Centrum grafików.

  2. W kolumnie Nazwa grafiku kliknij grafik, do którego dodajesz zadanie.

    Jeśli nie widzisz grafiku, który chcesz zmodyfikować, użyj listy wyboru widoków znajdującej się z prawej strony paska narzędzi, aby wyświetlić grafiki dla różnych okresów.

  3. U góry grafiku zaznacz typ zgłaszanego czasu wolnego. Typ zgłaszanego czasu wolnego jest definiowany na poziomie organizacji. Domyślnie są dostępne następujące typy: zwolnienie lekarskie, urlop i czas administracyjny.

    Uwaga : Jeśli nie są widoczne wiersze dla czasu wolnego, należy je dodać do grafiku. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

  4. Wpisz w grafiku całkowitą liczbę rzeczywistych godzin dla każdego dnia czasu wolnego.

  5. Kliknij pozycję Oblicz ponownie sumę, aby zobaczyć łączną liczbę godzin.

  6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać grafik bez przesłania liczby godzin do menedżera, lub kliknij przycisk Zapisz i prześlij, aby przesłać liczbę godzin do menedżera.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×