Raportowanie pracy w grafiku

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz śledzić czas został poświęcony pracy nad zadaniami, projektami i czynnościami niezwiązanymi z projektem za pomocą grafików w Project Web App.

Uwaga : Aby można było utworzyć grafik, administrator witryny musi skonfigurować okresy raportowania czasu dla organizacji. Jeśli podczas wykonywania procedury przedstawionej w tym artykule nie będą widoczne łącza umożliwiające utworzenie nowego grafiku, może to oznaczać, że administrator nie skonfigurował jeszcze okresów raportowania.

Aby utworzyć nowy grafik:

  1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca kliknij pozycję Grafik.

  2. Aby utworzyć grafik dla innego okresu raportowania niż bieżący okres, na Wstążce na karcie Grafik kliknij pozycję Wybierz okres.

  3. Wybierz datę przypadającą w okresie raportowania dla grafiku, a następnie kliknij przycisk OK.

Do grafiku zostaną automatycznie dodane wszystkie zadania w projekcie, zadaniami zaplanowanymi na ten okres oraz wszelkie standardowe czynności niezwiązane z projektem.

Aby uzyskać większą kontrolę nad sposobem wstępnego wypełniania nowego grafiku danymi:

  1. Na pasku Szybkie uruchamianie, w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Zarządzanie grafikami.

  2. Umieść kursor myszy na łączu Kliknij, aby utworzyć w kolumnie Nazwa grafiku grafiku w okresie, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij strzałkę, która zostanie wyświetlona.

  3. Wybierz metodę wstępnego wypełniania grafiku: Utwórz z ustawieniem domyślnym, Utwórz z zadaniami, Utwórz z projektami lub Bez automatycznego wypełniania.

W tym miejscu można dodać wiersze do grafiku, wprowadzić rzeczywisty czas pracy albo (jeśli zakończono wypełnianie grafiku) zapisać grafik lub przesłać go do zatwierdzenia.

Uwaga : Jeśli w organizacji jest używany jeden tryb wprowadzania do rejestrowania danych grafiku i informacji o stanie zadań za pomocą pojedynczego widoku, grafik będzie również zawierać zadania zaległe.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×