Raport użycia programu Skype dla klientów biznesowych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nowy pulpit nawigacyjny usługi Office 365 raportów przedstawiono przegląd aktywności w produktów usługi Office 365 w Twojej organizacji. Umożliwia przechodzenie do w do poszczególnych produktów raportów poziomu umożliwiają bardziej szczegółowe informacje na temat działania w obrębie każdego produktu. Na przykład raport programu Skype dla klientów biznesowych konferencji używane urządzenia, w tym systemy operacyjne Windows i urządzeń przenośnych, które mają aplikacji Skype dla firm zainstalowane i są za pomocą wiadomości Błyskawicznych i spotkań. Zapoznaj się z Omówienie raportów , aby dowiedzieć się więcej.

Ten raport wraz z programu Skype dla firm raportów możesz uzyskać od typów klientów i urządzeń, które są używane w organizacji. Informacje te są szczególnie przydatne, gdy są badania, planowania i podejmowania decyzji innych firm dla Twojej organizacji.

Uwaga : Można zobaczyć wszystkie programu Skype dla firm raportów, po zalogowaniu się jako administrator do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

Jak uzyskać dostęp do programu Skype dla klientów biznesowych używane raportu

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Raporty

 2. Wybierz Raporty z menu po lewej stronie lub kliknij widżetu raportów.

 3. Kliknij pozycję elementu widget programu Skype dla firm działania na pulpicie nawigacyjnym, a następnie wybierz w programie Skype dla klientów biznesowych używane lub wybierz ją z listy Wybierz raport na raportów użycia strony.

  W programie Skype dla elementu widget raport użycia klientów biznesowych.

  Ważne : W zależności od subskrypcji usługi Office 365, do których masz mogą nie być widoczne wszystkie produkty i raporty aktywności pokazano na ilustracji.

Interpretowanie programu Skype dla firm klientach używanych raportu

Zostanie wyświetlony widok do klientów korzystających z programu Skype dla firm app sprawdzając wykresów użytkownika i dystrybucji.

Raport użycia programu Skype dla klientów biznesowych.


1

Raport programu Skype dla klientów biznesowych używane mogą być wyświetlane trendy w ciągu ostatnich 7 dni 30 dni, 90 dni lub 180 dni.

2

Każdy raport zawiera datę wygenerowania. Raporty na ogół przedstawiają aktywność z opóźnieniem wynoszącym od 24 do 48 godzin.

3

Używanie danych interakcyjnego wykresu na wykresie użytkowników, aby zrozumieć trendów zastosowania i wyświetlić liczba użytkowników połączonych za pomocą programu Skype dla firm app, które są używane w Twojej organizacji. Zostanie wyświetlona liczba użytkowników i typy urządzeń systemu Windows, Windows Phone, telefonu z systemem Android, telefonu iPhone i iPad, które mają programu Skype dla firm zainstalowaną aplikację, a są używane w organizacji.

4

Opis użycia, aby wyświetlić liczbę użytkowników w organizacji przy użyciu urządzeń unikatowych przy użyciu danych interakcyjnego wykresu na wykresie słupkowym rozkładu. Jego zostanie wyświetlona liczba użytkowników systemu Windows, Windows Phone, telefonu z systemem Android, telefonu iPhone i iPad z urządzeniem używany.

5

Można filtrować serii, które są widoczne na wykresie, klikając na elemencie w legendzie. Na przykład na wykresie użytkowników, kliknij lub nacisnąć, Windows, Windows Phone, telefonieiPhone lub iPad, aby wyświetlić tylko informacje związane z każdego z nich. Zmiana tej opcji nie powoduje zmiany informacji w tabeli siatki.

6

Każdy wykres ma "X" (poziomy) i osi (pionowy) "Y".

 • Na wykresie użytkowników oś Y jest całkowita liczba użytkowników związane z urządzenia, które ma program Skype dla firm zainstalowaną aplikację.

 • Na wykresie działań rozkładu oś Y jest to liczba użytkowników, które są połączone z określonego typu urządzenia za pomocą programu Skype dla firm zainstalowaną aplikację.

 • Oś X na obu wykresach przedstawia wybrany w raporcie przedział czasu.

7

W tabeli przedstawiono podział wszystkie działania konferencji dla poszczególnych użytkowników. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich użytkowników, którzy mają program Skype dla firm przydzielonych do nich i ich działań konferencji. Możesz dodać dodatkowe kolumny do tabeli.

 • Nazwa użytkownika to nazwa użytkownika.

 • Data ostatniego działania (UTC) jest najnowszą czas użytkownika zajmujących się sesji równorzędnych zorganizowane konferencji lub udział w konferencji.

 • Systemu Windows jest zaznaczone, jeśli użytkownik ma program Skype dla firm klienta app zainstalowany w systemie operacyjnym systemu Windows i jest on używany.

 • Windows Phone jest zaznaczone, jeśli użytkownik ma program Skype dla firm klienta app zainstalowana na urządzeniu Windows Phone i jest on używany.

 • Telefon z systemem android jest zaznaczone, jeśli użytkownik ma program Skype dla firm klienta app zainstalowany na telefonie z systemem Android i jest on używany.

 • iPhone jest zaznaczone, jeśli użytkownik ma program Skype dla firm klienta app zainstalowany na telefonie iPhone i jest on używany.

 • iPad jest zaznaczone, jeśli użytkownik ma program Skype dla firm klienta aplikacji zainstalowanych na iPad i jest używany.

Jeśli zasady organizacji nie pozwalają na wyświetlanie raportów zawierających identyfikowalne dane użytkowników, możesz zmienić ustawienie prywatności dla wszystkich tych raportów. Zobacz sekcję Ukrywanie szczegółów na poziomie użytkownika w artykule Raporty dotyczące aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365.

8

Kliknij lub naciśnij kolumn, aby dodać lub usunąć kolumny z raportu.

Przycisk Zarządzaj programu Skype dla firm Online raportowania.

9

Możesz także eksportować dane raportu do pliku CSV programu Excel przez kliknięcie lub naciśnięcie Eksportowanie.

Przycisk Eksportuj w programie Skype dla firm raportowania.

Eksportuje dane wszystkich użytkowników, a umożliwia prostego sortowania i filtrowania do dalszej analizy. Jeśli masz mniej niż 2000 użytkowników, można sortować i filtrować w tabeli w samym raporcie. Jeśli masz więcej niż 2000 użytkowników w celu filtrowania i sortowania, należy wyeksportować dane.

Chcesz wyświetlić inne programu Skype dla firm raporty?

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Raporty aktywności w centrum administracyjnym usługi Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×