ROZKŁAD.F.ODW, funkcja

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość funkcji odwrotnej rozkładu F prawdopodobieństwa. Jeśli p = ROZKŁAD.F(x;...), to ROZKŁAD.F.ODW(p;...) = x.

Rozkładu F można używać w teście F porównującym stopień zróżnicowania dwóch zestawów danych. Na przykład można analizować rozkład przychodów w USA i Kanadzie w celu określenia, czy w obu krajach jest zbliżony poziom zróżnicowania.

Składnia

ROZKŁAD.F.ODW(prawdopodobieństwo;stopnie_swobody1;stopnie_swobody2)

Prawdopodobieństwo     to prawdopodobieństwo związane ze skumulowanym rozkładem F-Snedecora.

Stopnie_swobody1     to licznik stopni swobody.

Stopnie_swobody2    to stopnie swobody mianownika.

Spostrzeżenia

  • Jeśli którykolwiek z argumentów nie jest liczbą, funkcja ROZKŁAD.F.ODW zwraca wartość błędu #ARG!.

  • Jeśli argument „prawdopodobieństwo” < 0 lub argument „prawdopodobieństwo” > 1, funkcja ROZKŁAD.F.ODW zwraca wartość błędu #LICZBA!

  • Jeśli argument „stopnie_swobody1” lub argument „stopnie_swobody2” nie jest liczbą całkowitą, jego wartość zostanie obcięta do liczby całkowitej.

  • Jeśli argument „stopnie_swobody1” < 1 lub argument „stopnie_swobody1” ≥ 10^10, funkcja ROZKŁAD.F.ODW zwraca wartość błędu #LICZBA!

  • Jeśli argument „stopnie_swobody2” < 1 lub argument „stopnie_swobody2” ≥ 10^10, funkcja ROZKŁAD.F zwraca wartość błędu #LICZBA!

Funkcji ROZKŁAD.F.ODW można używać do otrzymywania wartości krytycznych rozkładu F. Na przykład wynikiem obliczeń ANOVA są często dane dla statystyki F, prawdopodobieństwa F i wartości krytycznej F przy poziomie istotności 0,05. Aby otrzymać wartość krytyczną F, należy użyć poziomu istotności jako argumentu prawdopodobieństwa dla funkcji ROZKŁAD.F.ODW.

Funkcja ROZKŁAD.F.ODW wykorzystuje technikę iteracyjną obliczania funkcji. Jeśli dana jest wartość prawdopodobieństwa, funkcja ROZKŁAD.F.ODW wykonuje iteracje, dopóki wynik nie charakteryzuje się dokładnością do ± 3x10^-7. Jeśli po 100 iteracjach nie nastąpi zbieżność funkcji ROZKŁAD.F.ODW, funkcja zwróci wartość błędu #N/D.

Przykład

Prawdopodobieństwo

Stopnie_swobody1

Stopnie_swobody2

Formuła

Opis (wynik)

0,01

6

4

=ROZKŁAD.F.ODW([Prawdopodobieństwo];[Stopnie1];[Stopnie2])

Odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F dla określonych argumentów (15,20675)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×