ROZKŁAD.DWUM, funkcja

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość pojedynczego składnika dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa. Funkcję ROZKŁAD.DWUM należy stosować do rozwiązywania problemów, w których występuje stała liczba testów lub prób, wynik każdej próby może być tylko sukcesem lub porażką, próby są niezależne, a prawdopodobieństwo sukcesu jest stałe w trakcie eksperymentu. Na przykład funkcja ROZKŁAD.DWUM może obliczyć prawdopodobieństwo, że z trojga następnych nowonarodzonych dzieci dwoje będzie płci męskiej.

Składnia

ROZKŁAD.DWUM(liczba_s;próby;prawdopodobieństwo_s;suma)

Liczba_s     to liczba sukcesów w próbach.

Próby     to liczba niezależnych prób.

Prawdopodobieństwo_s     to prawdopodobieństwo sukcesu w każdej próbie.

Suma    jest wartością logiczną określającą rodzaj funkcji. Jeżeli suma ma wartość PRAWDA, to funkcja ROZKŁAD.DWUM zwraca skumulowany rozkład, który jest prawdopodobieństwem, że istnieje co najwyżej „liczba_s” sukcesów; jeżeli ma wartość FAŁSZ, zwraca gęstość prawdopodobieństwa, która jest prawdopodobieństwem, że istnieje dokładnie „liczba_s” sukcesów.

Spostrzeżenia

 • Argumenty liczba_s i próby są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli dowolny z argumentów: „liczba_s”, „próby” lub „prawdopodobieństwo_s” nie jest liczbą, to funkcja ROZKŁAD.DWUM zwraca wartość błędu #ARG!

 • Jeśli „liczba_s” < 0 lub „liczba_s” > „próby”, to funkcja ROZKŁAD.DWUM zwraca wartość błędu #LICZBA!

 • Jeśli „prawdopodobieństwo_s” < 0 lub „prawdopodobieństwo_s“ > 1, to funkcja ROZKŁAD.DWUM zwraca wartość błędu #LICZBA!

 • Funkcja gęstości prawdopodobieństwa dwumianowego przedstawia się następująco:

  Równanie

  gdzie:

  Równanie

  jest funkcją KOMBINACJE(n;x).

  Uwaga : Funkcja KOMBINACJE została tu użyta w celu przedstawienia formuły matematycznej używanej przez funkcję ROZKŁAD.DWUM. Nie jest to funkcja, z której można korzystać w liście.

  Skumulowany rozkład dwumianowy przedstawia się następująco:

  Równanie

Przykład

Liczba_s

Próby

Prawdopodobieństwo_s

Formuła

Opis (wynik)

6

10

0,5

=ROZKŁAD.DWUM([liczba_s];[próby];[prawdopodobieństwo_s];FAŁSZ)

Prawdopodobieństwo dokładnie 6 sukcesów w 10 próbach (0,205078)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×