ROCZ.PRZYCH, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ROCZ.PRZYCH w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca czas trwania (średni termin wykupu) obligacji według schematu zaproponowanego przez Macauleya (czas trwania Macauleya) dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł. Czas trwania jest definiowany jako średnia ważona wartości bieżącej przepływów gotówkowych i jest wykorzystywany jako miara wrażliwości ceny obligacji na zmiany stopy dochodu w okresie do wykupu tej obligacji.

Składnia

ROCZ.PRZYCH(rozliczenie;data_spłaty;kupon;rentowność;częstotliwość;[podstawa])

Ważne : Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji ROCZ.PRZYCH występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Kupon    Argument wymagany. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.

 • Rentowność    Argument wymagany. Roczna rentowność papieru wartościowego.

 • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

 • Podstawa    Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, częstotliwość i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli rozliczenie lub data_spłaty nie jest prawidłową datą, funkcja ROCZ.PRZYCH zwraca wartość błędu #ARG!

 • Jeśli oprocentowanie < 0 lub jeśli rentowność < 0, funkcja ROCZ.PRZYCH zwraca wartość błędu #LICZBA!

 • Jeśli częstotliwość jest liczbą inną niż 1, 2 lub 4, funkcja ROCZ.PRZYCH zwraca wartość błędu #LICZBA!

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja ROCZ.PRZYCH zwraca wartość błędu #LICZBA!

 • Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja ROCZ.PRZYCH zwraca wartość błędu #LICZBA!

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

39448

Data rozliczenia

42370

Data spłaty

0,08

Kupon procentowy

0,09

Rentowność procentowa

2

Częstotliwość półroczna (zobacz wyżej)

1

Podstawa rzeczywista/rzeczywista (patrz wyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=ROCZ.PRZYCH(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Czas trwania dla obligacji przy podanych powyżej warunkach

5,99377496

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×