REGLINX.ETS.STATYSTYKA, funkcja

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca wartość statystyczną jako wynik prognozowania szeregu czasowego.

Typ statystyki wskazuje żądaną statystykę w tej funkcji.

Składnia

REGLINX.ETS.STATYSTYKA(wartości;oś_czasu;typ_statystyki;[sezonowość];[kompletność_danych];[agregacja])

W składni funkcji REGLINX.ETS.STATYSTYKA występują następujące argumenty:

 • Wartości    Argument wymagany. Są to wartości historyczne, dla których należy przewidzieć kolejne punkty.

 • Oś_czasu    Argument wymagany. Niezależna tablica lub niezależny zakres danych liczbowych. Daty na osi czasu muszą mieć spójną odległość między sobą i nie mogą być zerami. Oś czasu nie musi być posortowana, ponieważ funkcja REGLINX.ETS.STATYSTYKA niejawnie posortuje ją na potrzeby obliczeń. Jeśli na podanej osi czasu nie można zidentyfikować stałych odległości, funkcja REGLINX.ETS.STATYSTYKA zwraca wartość błędu #LICZBA!. Jeśli oś czasu zawiera zduplikowane wartości, funkcja REGLINX.ETS.STATYSTYKA zwraca wartość błędu #ARG!. Jeśli zakresy i wartości osi czasu nie mają jednakowego rozmiaru, funkcja REGLINX.ETS.STATYSTYKA zwraca wartość błędu #N/D.

 • Typ_statystyki    Argument wymagany. Wartość liczbowa z przedziału od 1 do 8, wskazująca statystykę, która zostanie zwrócona dla obliczonej prognozy.

 • Sezonowość    Argument opcjonalny. Wartość liczbowa. Domyślna wartość 1 oznacza, że program Excel automatycznie wykrywa sezonowość prognozy i używa dodatnich liczb całkowitych dla długości wzorca sezonowości. Wartość 0 wskazuje brak sezonowości, co oznacza, że prognoza będzie liniowa. Dodatnia liczba całkowita wskazuje, że algorytm ma użyć podanej długości wzorca sezonowości. W przypadku dowolnej innej wartości funkcja REGLINX.ETS.STATYSTYKA zwraca wartość błędu #LICZBA!.

  Maksymalna obsługiwana wartość sezonowości to 8760 (liczba godzin w roku). Dowolna wartość sezonowości przekraczająca tę liczbę powoduje zwrócenie wartości błędu #LICZBA!.

 • Kompletność_danych    Argument opcjonalny. Chociaż punkty danych na osi czasu muszą być rozmieszczone w stałych odległościach, funkcja REGLINX.ETS.STATYSTYKA dopuszcza maksymalnie 30% brakujących danych i automatycznie dostosowuje do tego swoje działanie. Wartość 0 wskazuje, że algorytm ma uwzględnić brakujące punkty jako zera. Domyślna wartość 1 powoduje, że brakujące punkty są uwzględniane przez uzupełnienie ich jako średnich wartości sąsiadujących punktów.

 • Agregacja    Argument opcjonalny. Chociaż punkty danych na osi czasu muszą być rozmieszczone w stałych odległościach, funkcja REGLINX.ETS.STATYSTYKA agreguje punkty mające jednakową sygnaturę czasową. Parametr Agregacja to wartość liczbowa wskazująca, która metoda zostanie użyta do agregowania wartości z jednakową sygnaturą czasową. Domyślna wartość 0 powoduje użycie funkcji ŚREDNIA. Można też użyć funkcji SUMA, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, MIN, MAX, MEDIANA.

Mogą zostać zwrócone następujące opcjonalne statystyki:

 • Parametr alfa algorytmu ETS    Zwraca parametr wartości podstawowej — wyższa wartość powoduje nadanie większej wagi ostatnim punktom danych.

 • Parametr beta algorytmu ETS    Zwraca parametr wartości trendu — wyższa wartość powoduje nadanie większej wagi ostatniemu trendowi.

 • Parametr gamma algorytmu ETS    Zwraca parametr wartości sezonowości — wyższa wartość powoduje nadanie większej wagi ostatniemu okresowi sezonowemu.

 • Metryka MASE    Zwraca metrykę średniego skalowanego błędu bezwzględnego — miarę dokładności prognozy.

 • Metryka SMAPE    Zwraca metrykę symetrycznej średniej wartości procentowej błędu bezwzględnego — miarę dokładności opartą na błędach procentowych.

 • Metryka MAE    Zwraca metrykę średniej wartości błędu bezwzględnego.

 • Metryka RMSE    Zwraca metrykę pierwiastka błędu średniokwadratowego — miarę różnic między wartościami przewidywanymi i obserwowanymi.

 • Wykryty rozmiar kroku    Zwraca rozmiar kroku wykryty na historycznej osi czasu.

Pobierz skoroszyt z przykładami

Kliknij to łącze, aby pobrać skoroszyt programu Excel prognozy. Przykłady funkcji ETS

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Funkcje prognozowania (informacje)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×