REGLINW, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji REGLINW w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartości wzdłuż trendu liniowego. Dopasowuje linię prostą (przy użyciu metody najmniejszych kwadratów) do tablic znane_y i znane_x. Zwraca wartości y wzdłuż tej linii, aby określić tablicę nowe_x.

Składnia

REGLINW(znane_y;[znane_x];[nowe_x];[stała])

W składni funkcji REGLINW występują następujące argumenty:

 • Znane_y    Argument wymagany. Zestaw znanych wartości y spełniających zależność y = mx + b.

  • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczej kolumnie, to każda kolumna tablicy znane_x jest interpretowana jako oddzielna zmienna.

  • Jeśli tablica znane_y znajduje się w pojedynczym wierszu, to każdy wiersz tablicy znane_x jest interpretowany jako oddzielna zmienna.

 • Znane_x    Argument wymagany. Opcjonalny zestaw znanych wartości x spełniających zależność y = mx + b.

  • Tablica znane_x może zawierać jeden lub kilka zestawów zmiennych. Jeżeli używana jest tylko jedna zmienna, to znane_y i znane_x mogą być zakresami o dowolnym kształcie dopóki mają jednakowe wymiary. Jeżeli używana jest więcej niż jedna zmienna, to tablica znane_y musi być wektorem (tzn. zakresem o wysokości jednego wiersza lub szerokości jednej kolumny).

  • Jeżeli argument znane_x jest pominięty, przyjmuje się, że jest on tablicą {1;2;3;...}, która ma ten sam rozmiar co tablica znane_y.

 • Nowe_x    Argument wymagany. Nowe wartości x, dla których funkcja REGLINW ma zwrócić odpowiednie wartości y.

  • Argument nowe_x musi zawierać jedną kolumnę (lub wiersz) dla każdej niezależnej zmiennej, tak jak w przypadku argumentu znane_x. Jeżeli argument znane_y jest jedną kolumną, to tablice znane_x i nowe_x powinny mieć taką samą liczbę wierszy.

  • Jeżeli argument nowe_ x zostanie pominięty, to przyjmuje się, że jest on taki sam, jak argument znane_x.

  • Jeżeli zarówno argument znane_x, jak i nowe_x zostanie pominięty, to przyjmuje się, że są one tablicą {1;2;3;...} o takiej samej wielkości, co tablica znane_y.

 • Stała    Argument opcjonalny. Wartość logiczna określająca, czy stała b ma mieć narzuconą wartość 0.

  • Jeżeli stała ma wartość PRAWDA lub jest pominięta, to stała b jest obliczana normalnie.

  • Jeżeli stała ma wartość FAŁSZ, to stała b jest ustawiana jako równa 0, a wartości m są tak dostosowywane, aby spełniać równanie y = mx.

Spostrzeżenia

 • Aby uzyskać informacje o sposobie dopasowywania linii do danych przez program Microsoft Excel, zobacz temat REGLINP.

 • Funkcji REGLINW można używać, aby dopasować krzywą wielomianową za pomocą regresji wobec tej samej zmiennej podniesionej do różnych potęg. Na przykład można przyjąć, że kolumna A zawiera wartości y, a kolumna B wartości x. Można wprowadzić wartość x^2 w kolumnie C, x^3 w kolumnie D itd., a następnie przeprowadzić regresję kolumn B — D wobec kolumny A.

 • Formuły zwracające tablice należy wprowadzać w postaci formuł tablicowych.

  Uwaga:  W aplikacji Excel Online nie można tworzyć formuł tablicowych.

 • Podczas wprowadzania stałej tablicowej dla argumentu, takiego jak znane_x, należy rozdzielać średnikami wartości w tym samym wierszu, a odwrotnymi kreskami ukośnymi (\) rozdzielać wiersze.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Miesiąc

Koszt

Formuła (odpowiedni koszt)

Wynik na żywo

1

133 890 zł

=REGLINW(A2:A13;B2:B13)

133 953 zł

2

135 000 zł

134 972 zł

3

135 790 zł

135 990 zł

4

137 300 zł

137 008 zł

5

138 130 zł

138 026 zł

6

139 100 zł

139 044 zł

7

139 900 zł

140 062 zł

8

141 120 zł

141 081 zł

9

141 890 zł

142 099 zł

10

143 230 zł

143 117 zł

11

144 000 zł

144 135 zł

12

145 290 zł

145 153 zł

Miesiąc

Formuła (przewidywany koszt)

 

Wynik na żywo

13

=REGLINW(B2:B13;A2:A13;A15:A19)

146 172 zł

14

147 190 zł

15

148 208 zł

16

149 226 zł

17

150 244 zł

W kolumnie Wynik na żywo każdy z zakresów D2:D13 i D15:D19 zawiera jedną formułę, która jest używana dla wszystkich komórek w danym zakresie. Wprowadź formułę =REGLINW(A2:A13;B2:B13) w zakresie D2:D13 przy zaznaczonych wszystkich komórkach, a następnie naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+Enter, aby wprowadzić tę formułę jako formułę tablicową.

Wykonaj te same czynności w zakresie D15:D19 przy użyciu formuły =REGLINW(B2:B13;A2:A13;A15:A19). Możesz skopiować te formuły z komórek C2 i A15.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×