Ręcznie zażądać i ponownego indeksowania danej witryny, biblioteki lub listy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W usłudze SharePoint Online automatycznie przeszukiwania zawartości oparte na harmonogram przeszukiwania zdefiniowane. Przeszukiwarki przejmuje zawartość, która została zmieniona od czasu ostatniego przeszukiwania i aktualizuje indeks. W niektórych przypadkach może chcesz ręczne żądanie przeszukiwania i pełnego ponownego indeksowania witryny, biblioteki dokumentów lub listy.

Indeksowanie witryny

Ostrzeżenie : Ponownego indeksowania witryny może spowodować ładowania dużych system wyszukiwania. Ponownie nie Zaindeksuj witryny, o ile nie zostały wprowadzone zmiany, które wymagają wszystkie elementy do ponownego indeksowania.

 1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia > Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Wyszukiwanie kliknij pozycję Dostępność do wyszukiwania i w trybie offline.

 3. W sekcji indeksowania witryny kliknij pozycję indeksowania witryny.

 4. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie, kliknij przycisk indeksowania witryny ponownie, aby potwierdzić. Zawartość zostaną uwzględnione w indeksie podczas następnego przeszukiwania według harmonogramu.

Ponownego indeksowania biblioteki dokumentów lub listy

 1. W witrynie przejdź do listy lub biblioteki, którą chcesz ponownie Zaindeksuj.

 2. Na wstążce kliknij kartę Biblioteka lub Lista.

 3. Na wstążce Biblioteka wybierz pozycję Ustawienia biblioteki.
  LUB

Na wstążce Lista wybierz pozycję Ustawienia listy.

 1. Na stronie Ustawienia w obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.

 2. Przewiń w dół do Indeksowania biblioteki dokumentów lub Listy indeksowania, a następnie kliknij przycisk. Zawartość zostaną uwzględnione w indeksie podczas następnego przeszukiwania według harmonogramu.

Indeksowanie po zmianie właściwości zarządzanych

W wynikach wyszukiwania zawartości w witrynach programu SharePoint, co to jest w indeksie wyszukiwania zdecyduje, jakie będzie odnaleźć. Indeks wyszukiwania zawiera informacje z wszystkie dokumenty i strony w witrynie.

Indeks wyszukiwania jest tworzony przez przeszukiwanie zawartości w witrynie programu SharePoint. Przeszukiwarki przejmuje zawartość i metadane z dokumentów w postaci właściwości przeszukane. Aby pobrać zawartość i metadane z dokumentów do indeksu wyszukiwania, właściwości przeszukane muszą zostać zamapowane na właściwości zarządzane. Tylko właściwości zarządzane są przechowywane w indeksie. Oznacza to, że użytkowników można przeszukiwać tylko na właściwościach zarządzanych.

Po zmianie właściwości zarządzanej lub po zmianie mapowanie przeszukanych i zarządzanych właściwości witryny musi zostać przeszukane ponownie, aby wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone w indeksie wyszukiwania. Ponieważ zmiany zostały wprowadzone w schemacie wyszukiwania, a nie do strony rzeczywisty przeszukiwarki zostanie automatycznie ponownego indeksowania witryny. Aby upewnić się, że zmiany są przeszukiwane i ponownego indeksowania w pełni, możesz zażądać ponownego indeksowania witryny. Zawartość witryny zostaną ponownie przeszukanych i ponownie indeksowane tak, aby można rozpocząć korzystanie z właściwości zarządzanych w kwerendach, reguły kwerend i szablonów wyświetlania.

Możesz również wybrać tylko ponownego indeksowania biblioteki dokumentów lub listy. Po zmianie właściwości zarządzanej, która jest używana w bibliotece lub na liście lub zmienione Mapowanie właściwości przeszukanych i zarządzanych, szczególnie żądanie ponownego indeksowania biblioteki lub listy tylko. Cała zawartość w tej bibliotece lub na liście jest oznaczony jako zmieniany, a zawartość jest pobrana podczas następnej zaplanowane przeszukiwania i ponownego indeksowania.

Dowiedz się więcej na temat wyszukiwania i właściwości przeszukanych i zarządzanych w Zarządzanie schematem wyszukiwania w usłudze SharePoint Online.

Zobacz też: Włącz zawartość w witrynie możliwości wyszukiwania

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×