Ręczne uruchamianie przepływu pracy dla dokumentu lub elementu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przepływ pracy dla dokumentu lub elementu można uruchomić ręcznie bezpośrednio z poziomu listy lub biblioteki, w której jest on zapisany. Opcje dostępne podczas uruchamiania przepływu pracy mogą się różnić w zależności od tego, w jakim celu został zaprojektowany przepływ pracy i jak go dostosowano w chwili dodania do listy, biblioteki lub typu zawartości dla elementu. Aby uruchomić przepływ pracy, należy mieć co najmniej uprawnienie Edytowanie elementów. Do uruchomienia niektórych przepływów pracy dla dokumentu lub elementu może być również wymagane uprawnienie Zarządzanie listami lub inne określone uprawnienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania jednego ze wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy zawartych w programie Microsoft Office SharePoint Server 2007, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też. Przepływ pracy Zbieranie podpisów zawarty w programie Office SharePoint Server 2007 musi być uruchamiany w odpowiednim programie klienckim pakietu Microsoft Office 2007.

Uwaga: Aby zagwarantować otrzymywanie przez uczestników przepływu pracy wiadomości e-mail zawierających alerty i przypomnienia dotyczące przydzielonych zadań przepływu pracy po jego uruchomieniu, należy poprosić administratora serwera o sprawdzenie, czy dla danej witryny jest włączona obsługa poczty e-mail.

  1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

    Jeśli nazwa danej listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  2. Wskaż nazwę dokumentu lub elementu, dla którego chcesz uruchomić przepływ pracy, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Przepływy pracy.

    Uwaga: Polecenie Przepływy pracy jest dostępne wyłącznie wtedy, gdy element jest umieszczony na liście lub w bibliotece, z którą jest skojarzony przynajmniej jeden przepływ pracy.

  3. W obszarze Uruchamianie nowego przepływu pracy kliknij nazwę przepływu pracy, który chcesz uruchomić.

    Niektóre przepływy pracy są uruchamiane natychmiast i nie wymagają podawania dodatkowych informacji.

  4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie informacji, takich jak lista uczestników, instrukcje dotyczące zadania bądź data ukończenia, wpisz informacje w wyświetlonych polach.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×