Tworzenie tabeli przestawnej i analizowanie danych

Ręczne tworzenie tabeli przestawnej

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Ta tabela zawiera dane dotyczące sprzedaży książek.

Ma kolumnę z informacjami o gatunku książek, dacie sprzedaży, kwocie sprzedaży i sklepie, w którym zostały sprzedane.

Przed utworzeniem tabeli przestawnej należy odpowiednio uporządkować dane (nazywane danymi źródłowymi), które będą używane.

Wszystkie kolumny muszą mieć nagłówki. Nagłówki są używane jako nazwy pól w tabeli przestawnej.

Każda kolumna zawiera ten sam rodzaj danych, na przykład

tekst w jednej kolumnie i waluta w innej. Nie powinno być pustych wierszy ani kolumn.

W tej tabeli przestawnej użyję danych źródłowych zawartych w tabeli.

Dane nie muszą znajdować się w tabeli — można również użyć zakresu komórek.

Informacje o używaniu danych zewnętrznych zawiera artykuł Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych zewnętrznych.

Informacje o używaniu wielu tabel bazy danych zawiera artykuł Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w wielu tabelach.

Podsumowanie na końcu kursu zawiera łącza do obu artykułów.

Klikam dowolną komórkę w danych. Klikam pozycję Wstawianie > Tabela przestawna. Wszystkie dane źródłowe zostają automatycznie zaznaczone.

W tym przykładzie jest to cała tabela Dane źródłowe.

Zaleca się używanie tabeli, bo w razie powiększania się tabeli

po odświeżeniu tabeli przestawnej zostaną do niej automatycznie dołączone nowe dane.

Informacje o tworzeniu tabeli są dostępne po kliknięciu w podsumowaniu kursu łącza Tworzenie lub usuwanie tabeli programu Excel w arkuszu.

Domyślnie tabela przestawna zostanie utworzona w nowym arkuszu.

W razie potrzeby można ją utworzyć w istniejącym arkuszu,

klikając istniejący arkusz i podając lokalizację.

Klikam przycisk OK. W przykładzie zostanie utworzony nowy arkusz z pustą tabelą przestawną.

Na liście pól tabeli przestawnej u góry znajdują się pola, które będą używane do tworzenia tabeli przestawnej.

Ich nazwy są takie same jak nazwy nagłówków kolumn w danych źródłowych.

U dołu znajdują się cztery obszary tabeli przestawnej, do których można dodawać pola: Wiersze, Kolumny, Wartości i Filtry.

Zaznaczam pole Gatunek, aby dodać je do tabeli przestawnej jako wiersze etykiet tekstowych.

Domyślnie pola tekstowe są dodawane jako wiersze, a liczby jako wartości.

Po zaznaczeniu pola Kwota sprzedaży zostanie ono dodane jako kolumna wartości dodawanych przy użyciu funkcji SUMA.

Klikam prawym przyciskiem myszy komórkę w kolumnie Suma Kwota sprzedaży, klikam pozycję Format liczb, a następnie klikam pozycję Waluta.

Nie chcę, aby cyfry po przecinku były wyświetlane, więc w polu Miejsca dziesiętne ustawiam wartość 0 i klikam przycisk OK.

Wyświetlana jest łączna kwota sprzedaży dla poszczególnych gatunków książek.

Klikam i przeciągam pole Sklep do obszaru KOLUMNY. Zostaje wyświetlona wartość sprzedaży dla poszczególnych sklepów wraz z sumą końcową.

Istotnym elementem, którego nie ma jeszcze w tabeli przestawnej, są daty. Jak sprzedaż zmienia się w czasie?

Zaznaczam pole Data, aby dodać je do obszaru WIERSZE. Jednak tak wiele wierszy i dat utrudnia korzystanie z tabeli przestawnej.

Zgrupuję daty na liście. Klikam prawym przyciskiem myszy dowolną datę, a następnie klikam pozycję Grupuj.

Zostanie zastosowane ustawienie domyślne, Miesiące, ale można wybrać jedną lub więcej opcji, na przykład Kwartały i Lata. Klikam przycisk OK.

Daty są grupowane w kolumnie gatunki według miesiąca, co znacznie ułatwia pracę.

Wyświetlana jest sprzedaż w czasie dla poszczególnych gatunków i sklepów.

Po kliknięciu dowolnej komórki w tabeli przestawnej zostaną wyświetlone karty Lista pól tabeli przestawnej i Narzędzia tabel przestawnych.

Te karty znikną po kliknięciu poza obszarem tabeli.

W obszarze Narzędzia tabel przestawnych klikam kartę Projektowanie, aby zmienić wygląd tabeli przestawnej.

Na przykład klikam pozycję Układ raportu, klikam pozycję Pokaż w formie konspektu, a gatunki i daty będą wyświetlane w oddzielnych kolumnach.

Zaznaczam pozycję Wiersze naprzemienne, aby zwiększyć czytelność wierszy w tabeli przestawnej.

Klikam strzałkę w dół obok pola Style tabeli przestawnej, aby wyświetlić więcej opcji.

Umieszczając wskaźnik myszy na poszczególnych stylach, można wyświetlić podgląd tabeli przestawnej.

Klikam odpowiedni styl, aby zmienić wygląd tabeli przestawnej.

Karta Analiza zostanie omówiona w kolejnych klipach wideo.

W następnej części: sortowanie, filtrowanie, podsumowywanie i obliczanie danych w tabeli przestawnej.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×