Ręczne przetwarzanie odpowiedzi zbierania danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kiedy użytkownik zbiera i aktualizuje dane za pomocą wiadomości e-mail, używa programów Microsoft Office Access 2007 i Microsoft Office Outlook 2007 do wygenerowania i wysłania wiadomości e-mail zawierającej formularz wprowadzania danych. Następnie adresaci wiadomości e-mail wypełniają formularze i wysyłają je z powrotem jako odpowiedzi. Odpowiedzi muszą zostać przetworzone ręcznie w następujących przypadkach:

  • Nie zostało wybrane automatyczne przetwarzanie odpowiedzi w programach Office Outlook 2007 i Office Access 2007 (tj. nie zostało zaznaczone pole wyboru Automatycznie przetwórz odpowiedzi i dodaj dane do bazy danych w oknie dialogowym Opcje wiadomości e-mail do zbierania danych podczas tworzenia wiadomości e-mail zbierania danych).

  • Zostało wybrane automatyczne przetwarzanie odpowiedzi, ale przetwarzanie nie powiodło się. W takim przypadku należy najpierw rozwiązać problem, który spowodował niepowodzenie, a dopiero potem spróbować ręcznie przetworzyć odpowiedzi.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów automatyczne przetwarzanie zobacz artykuł Moje odpowiedzi zbierania danych nie są automatycznie przetwarzane.

W przypadku ręcznego przetwarzania odpowiedzi należy uruchomić operację eksportowania w programie Office Outlook 2007. Odpowiedzi można eksportować tylko pojedynczo.

Ważne: Nie należy zajmować się odpowiedziami, w przypadku których w kolumnie Kategorie jest wyświetlany zielony kwadrat, ponieważ oznacza on pomyślne przetworzenie wiadomości.

  1. W programie Office Outlook 2007 kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedź, którą chcesz przetworzyć ręcznie.

  2. Kliknij polecenie Eksportuj dane do programu Microsoft Office Access.

  3. W oknie dialogowym Eksportowanie danych do programu Microsoft Access przejrzyj szczegóły odpowiedzi i kliknij przycisk OK, aby wyeksportować.

    Jeśli operacja eksportowania powiedzie się, w programie Access zostanie wyświetlony komunikat Dane zostały pomyślnie wyeksportowane do bazy danych. W przypadku niepowodzenia operacji w programie Access zostanie wyświetlony komunikat Nie można zaimportować danych z powodu błędów wraz z opisem problemów, które były przyczyną niepowodzenia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×