Ręczne migrowanie funkcji i ustawień dodatku Outlook Hotmail Connector do programu Outlook 2013

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Outlook 2013 i Outlook 2016 automatycznie konfiguruje konta usługi Outlook.com (dawniej Hotmail) po uaktualnieniu. Na przykład program Outlook zapamiętuje swój adres e-mail ostatnio używanych dzięki funkcji Autouzupełnianie wciąż działa...

Niektóre ustawienia i funkcje nie są migrowane automatycznie. Wykonaj te instrukcje, aby ręcznie przeprowadzić migrację tych funkcji i ustawień do Outlook 2013 i Outlook 2016.

Co chcesz migrować:

Czynność do wykonania:

Pozycje dziennika, notatki lub zadania

 1. Eksportowanie do pliku danych programu Outlook programu Outlook 2010 dziennika, notatki i zadania. Zobacz Eksportowanie lub kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza do pliku pst programu Outlook.

  Porada: Wybierz dowolny zestaw elementów — nie musisz eksportować wszystkiego.

 2. Je zaimportować do programu Outlook 2013. Zobacz Importowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarza z pliku pst programu Outlook.

 3. Skopiuj poszczególne elementy i wklej je, dodając je do konta usługi Outlook.com.

Reguły

 1. Wyeksportuj reguły programu Outlook 2010 do pliku danych programu Outlook. Zobacz Importowanie lub eksportowanie zbioru reguł.

 2. Zaimportuj odpowiednie reguły do programu Outlook 2013. Zobacz Importowanie lub eksportowanie zbioru reguł.

Uwaga: Jeśli wcześniej używano odwołań do folderów w starym magazynie dodatku Outlook Connector, będzie trzeba je zaktualizować po zaimportowaniu reguł.

Kanały informacyjne RSS

 1. Wyeksportuj kanały informacyjne RSS programu Outlook 2010 do pliku OPML. Zobacz Udostępnianie lub eksportowanie kanałów informacyjnych RSS.

 2. Zaimportuj odpowiednie kanały informacyjne RSS do programu Outlook 2013. Zobacz Importowanie kolekcji kanałów informacyjnych RSS.

Uwaga: Pozwala to jedynie odbierać nowe informacje w kanałach informacyjnych RSS. Istniejąca zawartość nie zostanie zmigrowana.

Listy bezpiecznych nadawców, bezpiecznych adresatów i zablokowanych nadawców

 1. Wyeksportuj listy filtrów programu Outlook 2010. Zobacz Eksportowanie adresów z list filtrów wiadomości-śmieci.

 2. Zaimportuj odpowiednie listy filtrów do programu Outlook 2013. Zobacz Importowanie adresów e-mail do list filtrów wiadomości-śmieci.

Kontakty

Zobacz Importowanie kontaktów do konta usługi Outlook.com.

Grupy kontaktów

Program Exchange ActiveSync nie obsługuje grup kontaktów, więc musisz utworzyć książkę adresową i zaimportować do niej grupy kontaktów.

 1. Eksportowanie kontaktów programu Outlook 2010 do pliku danych programu Outlook. Zobacz Eksportowanie lub kopii zapasowej wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza do pliku pst programu Outlook.

 2. W programie Outlook 2013 dodaj nowy plik danych programu Outlook. Zobacz Tworzenie pliku danych programu Outlook (pst) do zapisywania informacji.

 3. Zaimportuj kontakty programu Outlook 2010 do nowego pliku danych programu Outlook:

  1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz > Eksportuj.

  2. Kliknij pozycję Importuj lub eksportuj.

  3. Kliknij pozycję Importuj z innego programu lub pliku.

  4. Kliknij pozycję Plik danych programu Outlook (pst). Przejdź do pliku danych programu Outlook 2010.

  5. W oknie dialogowym Importowanie pliku danych programu Outlook rozwiń folder Plik danych programu Outlook i wybierz folder Kontakty.

  6. Kliknij pozycję Importuj elementy do tego samego folderu w i wybierz nowy plik danych programu Outlook.

   Uwaga: Niekiedy aby poprawnie wyświetlić kontakty, trzeba zamknąć program Outlook i otworzyć go ponownie.

Czego nie można migrować

Niektórych ustawień i funkcji w ogóle nie można migrować. Trzeba skonfigurować je ponownie w programie Outlook 2013.

Co chcesz skonfigurować:

Czynność do wykonania:

Szybkie kroki

Szybkie kroki nie są migrowane automatycznie — należy skonfigurować nowe szybkie kroki.

Podpis

Podpisy nie są migrowane automatycznie — należy je utworzyć.

Porada:  Jeśli masz już podpis, którego chcesz używać, skopiuj go ze starej wysłanej wiadomości i wklej do nowego podpisu w programie Outlook 2013.

Ustawienia widoku       

Ustawienia widoku nie są migrowane automatycznie — należy skonfigurować nowe ustawienia widoku.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×