Ręczne ewidencjonowanie projektów i zasobów wyewidencjonowanych przez innego użytkownika

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czasami członek zespołu może pozostawić obiekt organizacji w stanie, który uniemożliwia ponowne zaewidencjonowanie obiektu do programu Microsoft Office Project Server 2007. Administrator może wymusić zaewidencjonowanie obiektów organizacji, takich jak projekty, zasoby, pola, kalendarze, tabele odnośników i plany zasobów.

  1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

  2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij opcję Wymuś zaewidencjonowanie obiektów organizacji.

  3. Na liście Wybierz typ obiektu, którego zaewidencjonowanie chcesz wymusić kliknij typ obiektów, które chcesz wyświetlać w tabeli.

  4. Wybierz obiekt, który chcesz zaewidencjonować, a następnie kliknij przycisk Zaewidencjonuj.

    Uwaga : Po zaewidencjonowaniu wyewidencjonowanego obiektu użytkownik, który wyewidencjonował obiekt może zapisać zmiany w bazie danych tylko w przypadku zapisywania obiektu jako nowego obiektu. W przeciwnym wypadku użytkownik musi ponownie wyewidencjonować obiekt, a następnie wprowadzić te same zmiany.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×