Różnice między korzystaniem z dokumentu w przeglądarce i w programie Word

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Word Web App pozwala na wprowadzanie podstawowe modyfikacje i zmiany formatowania do dokumentu w przeglądarce sieci web. W przypadku bardziej zaawansowanych funkcji za pomocą polecenia Otwórz w programie Word w aplikacji TE102825657. Gdy zapiszesz dokument w programie Word, zostanie on zapisany w witrynie sieci Web po otworzeniu w aplikacji sieci web.

Dokument otwarty w aplikacji TE102825657 jest taki sam jak dokument otwarty w aplikacji klasycznej Word, jednak niektóre funkcje działają inaczej w tych dwóch środowiskach.

W tym artykule

Formaty plików obsługiwane w aplikacji Word Web App

Obsługiwane funkcje wyświetlania i drukowania

Funkcje, które różnią się w przeglądarce i w wersji komputerowej

Otwieranie i zapisywanie

Edytowanie i formatowanie

Przeglądanie

Obiekty

Formaty plików obsługiwane w aplikacji TE102825657

Aplikacji TE102825657 otwierać dokumenty w następujących formatach:

 • Dokument programu Word (docx)

 • Szablon programu Word (dotx)

 • Dokument programu Word z obsługą makr (docm) lub Szablon programu Word z obsługą makr (dotm)
  Dokumenty można otwierać, ale makra nie będą uruchamiane.

 • Dokument programu Word 97 – 2003 (doc) lub szablon programu Word 97 – 2003 (dot)
  Word Web App Wyświetla dokumenty w następujących formatach, jednak aby edytować dokument w przeglądarce, Word Web App zapisuje nową kopię dokumentu w. format DOCX i dotx. Aplikacji TE102825657 nie można zapisywać dokumenty w formatach doc i dot.

 • Plik tekstowy OpenDocument (odt)
  Ten format jest obsługiwany dla dokumentów przechowywanych w bibliotece programu SharePoint.

Aplikacji TE102825657 nie można otwierać dokumenty w innych formatach plików. Na przykład, nie są obsługiwane następujące formaty: Otwórz dokument Format (w formacie ODF), Rich Text Format (RTF), Hypertext Markup Language (HTML), Multipurpose Internet Mail Extensions HTML (MHTML) i Portable Document (Format PDF).

Początek strony

Obsługiwane funkcje wyświetlania i drukowania

Podczas wyświetlania lub drukowanie dokumentu w aplikacji TE102825657, dokument wygląda tak samo go w układ wydruku wyświetlać w aplikacji TE102825657aplikacji klasycznej Word jest używany czytniku plików PDF do drukowania dokumentów (zobacz listę obsługiwanych pliku PDF czytniki). Jeśli chcesz funkcje programu Word (na przykład dostosowywanie marginesów strony), kliknij przycisk Otwórz w programie Word i drukowanie w aplikacji klasycznej Word.

Podczas przeglądania dokumentu, niektóre funkcje działają inaczej w przeglądarce niż w aplikacji klasycznej Word. Aby korzystać z funkcji, które nie są dostępne w aplikacji TE102825657, kliknij przycisk Otwórz w programie Word.

Funkcja

Działanie w aplikacji TE102825657

Widok Układ wydruku

W widoku do czytania, Word Web App Wyświetla dokumentu, jak wygląda w widoku układu wydruku. Inne widoki, które są dostępne w aplikacji klasycznej Word (konspektu, wersja robocza, układ sieci Web i trybu odczytu pełnoekranowego) nie są dostępne w aplikacji TE102825657. Podobnie okienkiem nawigacji, wyświetlanie obok siebie i podziału systemu windows nie są dostępne w aplikacji TE102825657.

Linijki i linie siatki

Aplikacji TE102825657 nie są wyświetlane linijki ani linie siatki.

Początek strony

Funkcje działające inaczej w przeglądarce i w wersji komputerowej

Podczas edytowania dokumentu w aplikacji TE102825657 dokumentu są przedstawione w widoku do edycji tak, aby można było edytować i formatować tekst. Widok do edycji nie pokazuje formatowanie strony, takie jak marginesy lub podziały stron, strony tytułowe lub nagłówków i stopek. Ponadto wielu rodzajów obiekty są wyświetlane jako symbole zastępcze.

W poniższych tabelach opisano, jak Word Web App obsługuje funkcje, które mogą być stosowane do dokumentów. Aby korzystać z funkcji, które są dostępne w aplikacji TE102825657, kliknij przycisk Otwórz w programie Word.

Otwieranie i zapisywanie

Funkcja

Działanie w aplikacji TE102825657

Ochrona plików: usługa IRM lub hasło

Aplikacji TE102825657 nie można otwierać dokumenty, które są szyfrowane za pomocą hasła lub chronione za pomocą Zarządzanie prawami do informacji. Otwierać te dokumenty w aplikacji klasycznej Word.

Uprawnienie do modyfikacji

Otwiera dokument, który wymaga podania hasła do modyfikowania go w aplikacji TE102825657 w widoku do czytania, ale nie można edytować dokumentu w przeglądarce. Kliknij przycisk Otwórz w programie Word, aby usunąć ograniczenia edycji.

Zapisywanie

Ręczne zapisywanie dokumentu w aplikacji TE102825657; nie ma żadnych funkcji automatycznego zapisywania.

Zarządzanie wersjami

Zarządzanie wersjami dokumentów odbywa się na serwerze, a nie w aplikacji Word Web App. W bibliotece programu SharePoint sprawdź, czy funkcja Historia wersji została skonfigurowana dla tej biblioteki.

Edytowanie i formatowanie

Funkcja

Działanie w aplikacji TE102825657

Kopiowanie i wklejanie

Kopiowanie i wklejanie tekstu. Tekst jest sformatowany zgodnie z tekst ujęty w miejsce, w którym zostanie wklejony w aplikacji TE102825657.

Formatowanie czcionki

Można stosować pogrubienie, kursywę, podkreślenie, przekreślenie, indeks dolny, indeks górny, zmieniać czcionkę, rozmiar, kolor i wyróżnienie. Można także usuwać formatowanie czcionki.

Formatowanie akapitu

Wyrównywać akapity do lewej, prawej lub środka; Kierunek tekstu od prawej do lewej lub od lewej do prawej; Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia; formatować akapity jako listy punktowane i numerowane. Można także wyczyścić formatowanie. Nie można zmienić odstępy w aplikacji TE102825657.

Numerowanie i punktory

Można stosować jeden z kilku wbudowanych stylów numeracji lub punktorów.

Style

Zastosuj jeden z wbudowanych stylów z galerii. Można także wyczyścić formatowanie. Nie można utworzyć nowe style ani modyfikować stylów w aplikacji TE102825657.

Znajdź

Znajdowanie jest dostępna tylko w widoku do czytania. Znajdowanie i zamienianie nie jest dostępna w aplikacji TE102825657.

Powiększanie

Powiększanie jest dostępne tylko w widoku do czytania. W widoku do edycji powiększenie lub pomniejszenie można uzyskać za pomocą ustawień widoku przeglądarki.

Marginesy strony i orientacja

Układ strony jest zachowywany, ale nie można edytować w aplikacji TE102825657.

Podziały wiersza i podziały stron

Podziały wierszy i stron są wyświetlane w widoku do czytania. W widoku do edycji podziały wierszy są wyświetlane jako symbole zastępcze, a podziały stron nie są widoczne.

Kolumny

Układ strony jest zachowywany, ale nie można edytować w aplikacji TE102825657.

Motyw, kolor strony, znaki wodne

Motyw i tło strony są zachowywane w dokumencie, ale nie można edytować w aplikacji TE102825657.

Współtworzenie

W przypadku dokumentów przechowywanych w programie SharePoint współautorzy biblioteki można używać programu Word 2010 i/lub Word 2011 dla komputerów Mac, ale nie aplikacji TE102825657.

Recenzowanie

Funkcja

Działanie w aplikacji TE102825657

Narzędzia sprawdzające

Sprawdź pisownię i ustawić język sprawdzania, za pomocą wbudowanych słownika. Aplikacji TE102825657 używanie słownika niestandardowego, a nie obejmuje sprawdzania gramatyki, tłumaczenia lub tezaurusa.

Komentarze

Komentarze są wyświetlane w widoku do czytania. Aby dodać komentarze lub edytować dokument z komentarzami, kliknij pozycję Otwórz w programie Word.

Prześledzone zmiany

Prześledzone zmiany są wyświetlane w widoku do czytania. Aby śledzić zmiany lub edytowanie dokumentu z prześledzonymi zmianami w nim, kliknij przycisk Otwórz w programie Word. Dotyczy to również, jeśli została włączona funkcja śledzenia zmian podczas ostatniego zapisywania dokumentu w programie Word. Funkcja porównywania wersji nie jest dostępna w aplikacji TE102825657.

Obiekty

Funkcja

Działanie w aplikacji TE102825657

Hiperłącza

Wstawianie, edytowanie i hiperłączy. Łącza do zakładek i odsyłaczy działają i można edytować ich tekst wyświetlany, ale nie ich docelowego w aplikacji TE102825657.

Tabele

Wstawianie tabel. Zaznacz tabelę, kolumna, wiersz lub komórkę; usunąć tabelę, kolumnę lub wiersz; Wstawianie wierszy i kolumn; wyrównywanie do lewej, prawej lub do środka tekstu w komórce. Bardziej zaawansowane funkcje tabel — takie jak style tabeli, rozmiar komórki, kierunek tekstu i kolejność sortowania — są zachowywane w dokumencie, ale nie można skonfigurować w aplikacji TE102825657.

Obrazy

Wstawianie obrazów i obiektów clipart przechowywane na komputerze lub z usługi Bing. Można zmieniać rozmiarów obrazów i dodawanie tekstu alternatywnego do nich. Aby przenieść obraz, Wytnij i wklej go. Bardziej zaawansowane funkcje do pracy z obrazami, takie jak stosowanie efektów i przycinania, nie są dostępne w aplikacji TE102825657. Zrzuty ekranu nie można tworzyć bezpośrednio w aplikacji TE102825657, ale zrzutów ekranu w wyświetlania dokumentu jako obrazy w aplikacji TE102825657.

Gdy używasz obrazów lub obiektów clipart z usługi Bing, odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich, a filtr licencji w usłudze Bing może ułatwić Ci wybranie obrazów do użycia.

Kształty, wykresy, pola tekstowe, grafiki SmartArt, obiekty WordArt

Są wyświetlane w dokumencie, zgodnie z oczekiwaniami w widoku do czytania. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usunąć, ale nie można edytować. Nie można przenosić ani zmieniony rozmiar w aplikacji TE102825657.

Równania, symbole, pismo odręczne

Są wyświetlane w dokumencie, zgodnie z oczekiwaniami w widoku do czytania. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usunąć, ale nie można edytować. Nie można przenosić ani zmieniony rozmiar w aplikacji TE102825657.

Pola, kontrolki zawartości, strona tytułowa

Te elementy są wyświetlane w dokumencie w widoku do czytania zgodnie z oczekiwaniami. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usuwać, ale nie można ich edytować ani aktualizować. Strona tytułowa jest wyświetlana jako symbol zastępczy kontrolki zawartości.

Nagłówki i stopki

Te elementy są wyświetlane w dokumencie w widoku do czytania zgodnie z oczekiwaniami. W widoku do edycji nagłówki i stopki wraz z numerami stron są ukryte.

Stopki, przypisy końcowe, bibliografia, spis treści, indeks

Te elementy są wyświetlane w dokumencie w widoku do czytania zgodnie z oczekiwaniami. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usuwać, ale nie można ich edytować ani aktualizować.

Makra

Dokumenty zawierające makra można wyświetlać, edytować, drukować i udostępniać, ale w celu uruchomienia makr należy kliknąć pozycję Otwórz w programie Word.

Kontrolki ActiveX, osadzone obiekty OLE, wiersz podpisu

Są wyświetlane w dokumencie, zgodnie z oczekiwaniami w widoku do czytania. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze, które można usunąć, ale nie można edytować. Nie można przenosić ani zmieniony rozmiar w aplikacji TE102825657.

Obrazy połączone, pliki osadzone

Te są zachowywane w dokumencie, ale są wyświetlane jako symbole zastępcze w aplikacji TE102825657.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×