Różnice między formatem Arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ods) a formatem aplikacji Excel Online (xlsx)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po otwarciu pliku arkusza kalkulacyjnego w formacie OpenDocument (ods) przy użyciu aplikacji Excel Online można zauważyć pewne różnice w funkcjach zapisanych po edytowaniu arkusza kalkulacyjnego w stosunku do formatu programu Excel (xlsx). Jest to spowodowane różnymi funkcjami obsługiwanymi przez te formaty.

Uwaga : Różnice, jakie możesz zauważyć podczas pracy z tymi dwoma formatami plików dotyczą zasadniczo formatowania i dostępnych funkcji. Większość rodzajów danych i zawartości jest konwertowanych, ale sposób formatowania oraz korzystania z danych i zawartości może się różnić.

Jakie skutki ma edycja arkusza kalkulacyjnego w formacie OpenDocument?

W poniższej tabeli przedstawiono funkcje aplikacji Excel Online, które są w pełni lub częściowo obsługiwane w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument (ods), oraz funkcje, które nie są w nim obsługiwane.

  • Pełna obsługa    Funkcja jest obsługiwana przez format aplikacji Excel Online i format arkusza kalkulacyjnego OpenDocument. Nie następuje utrata zawartości, formatowania ani użyteczności.

  • Częściowa obsługa    Funkcja jest obsługiwana przez format programu Excel Online i format Arkusz kalkulacyjny OpenDocument, ale mogą występować problemy z formatowaniem i użytecznością. Nie następuje utrata tekstu ani danych, ale mogą być widoczne różnice w formatowaniu i sposobie pracy z tekstem lub grafiką.

  • Brak obsługi    Funkcja aplikacji Excel Online nie jest obsługiwana w formacie Arkusz kalkulacyjny OpenDocument. Używając formatu arkusza kalkulacyjnego OpenDocument, ryzykujesz utratę zawartości, formatowania i użyteczności tej części arkusza kalkulacyjnego.

  • Nie dotyczy Ta funkcja została wprowadzona w nowszej wersji programu Excel dla systemu Windows.

Obszar

Obszar podrzędny

Poziom obsługi

Komentarze

Obiekt z wierszem podpisu

Brak obsługi

Podpis cyfrowy jest usuwany zaraz po wprowadzeniu zmiany w pliku. Zapisz kopię do edytowania i podpis zostanie usunięta z kopiowanego pliku

Formatowanie

Wysokości wierszy/szerokości kolumn

Pełna obsługa

Elementy powinny być wyświetlane w podobny sposób.

Formatowanie

Komórka

Pełna obsługa

Formatowanie

Style komórki

Pełna obsługa

Hiperłącza

Pełna obsługa

Style hiperłączy mogą się zmienić.

Formuły

Pełna obsługa

Formuły

Nazwy

Częściowa obsługa

Jeśli otworzysz plik w formacie ods w aplikacji Excel Online, nazwy lokalne, nazwane wyrażenia i nazwy zakresów nieciągłych nie będą obsługiwane.

Formuły

Wyrażenia regularne

Brak obsługi

Zamiast tego użyj filtrów zaawansowanych.

Daty

Daty wcześniejsze niż 1900-01-01

Brak obsługi

W przypadku zapisania skoroszytu zawierającego daty wcześniejsze niż 1900-01-01 w formacie ods daty te nie zostaną prawidłowo zapisane.

Narzędzia danych

Grupy i konspekt

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Sortowanie

Częściowa obsługa

Niektóre ustawienia zaawansowane nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Filtrowanie

Częściowa obsługa

Podstawowe funkcje filtrowania są obsługiwane, ale bardziej złożone filtry, takie jak filtry dat nie są obsługiwane.

Narzędzia danych

Sumy częściowe

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel formuły są obsługiwane, ale ustawienia dotyczące ponownego stosowania nie są obsługiwane.

Wykresy

Linie trendów

Częściowa obsługa

Jeśli otworzysz plik w formacie ods w aplikacji Excel Online, niektóre linie trendu nie będą obsługiwane.

Wykresy

Legendy

Częściowa obsługa

Jeśli otworzysz plik w formacie ods w aplikacji Excel Online, niektóre ustawienia nie będą obsługiwane.

Wykresy

Słupki błędów

Częściowa obsługa

Jeśli otworzysz plik w formacie ods w aplikacji Excel Online, niektóre słupki błędów nie będą obsługiwane.

Wykresy

Etykiety danych

Brak obsługi

Jeśli otworzysz plik w formacie ods w aplikacji Excel Online, niektóre etykiety danych nie będą obsługiwane.

Wykresy

Tabele danych

Brak obsługi

Wykresy

Linie rzutu

Brak obsługi

Wykresy

Linie maks-min

Pełna obsługa

Wykresy

Linie wiodące przy etykietach danych

Brak obsługi

Wykresy

Wypełnione wykresy radarowe

Pełna obsługa

Wykresy

Wykresy przestawne

Brak obsługi

Wykresy

Arkusze wykresów

Brak obsługi

Wykresy

Kołowy kołowego i słupkowy kołowego

Brak obsługi

Wykresy

Skrzynka i wąsy

Nie dotyczy

Wykresy

Histogram

Nie dotyczy

Wykresy

Wykres Pareto

Nie dotyczy

Wykresy

Wykres pierścieniowy

Nie dotyczy

Wykresy

Wykres mapy drzewa

Nie dotyczy

Wykresy

Wykres wodospadowy

Nie dotyczy

Współpraca

Współtworzenie

Brak obsługi

Komentarze komórki

Częściowa obsługa

W komentarzach z treścią zachowano pełną zgodność wersji. Formatowanie komentarza może nie być obsługiwane po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel.

Ochrona

Ochrona arkusza

Częściowa obsługa

Po zapisaniu pliku w formacie ods i ponownym otwarciu go w programie Excel jest obsługiwana ochrona bez hasła. Nie można jednak zapisywać ani otwierać plików z arkuszami chronionymi hasłem.

Tabele

Style tabeli

Brak obsługi

Style tabeli nie są zapisywane dla plików otwartych w formacie ods.

Tabele

Wiersz sumy

Częściowa obsługa

Wiersze tabeli dodane do plików w formacie ods w aplikacji Excel Online przy ponownym otwarciu pliku są konwertowane na formuły.

Drukowanie

Zakresy wydruku

Pełna obsługa

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×