Pulpit nawigacyjny portfelami projektów usługi Office 365 dla tabletu iPad

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ważne : Uzyskiwanie Pulpitu nawigacyjnego usługi Office 365 projektu portfela dla tabletu iPad w sklepie App Store firmy Apple!

Pulpit nawigacyjny portfela projektów w usłudze Office 365 jest aplikację, którą można użyć w połączeniu z Project Online do szybkiego wyświetlania i przechodzenie do szczegółów w wykresy, ilustrujące elementy takie jak informacje o postępie, koszt, harmonogram i zasoby.

Najpierw podłącz Pulpit nawigacyjny portfela projektów w usłudze Office 365 do Project Online. Po uruchomieniu aplikacji zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie adresu URL Project Online, nazwę użytkownika i hasło.

Sześć pulpity nawigacyjne są domyślnie dostępne:

  • Projekty ten rok

  • Projekty ostatni rok

  • Projekty w następnym roku

  • Inicjatywy aktywne główne

  • Moje aktywne projekty

  • Wszystkich projektów

Porada : Jeśli administrator ma dodane projektu portfela pulpitu nawigacyjnego Office 365 do witryny usługi Project Online, możesz tworzyć własne pulpity nawigacyjne w sieci web, którego będą dostępne podczas wyświetlania go w Pulpit nawigacyjny portfela projektów w usłudze Office 365 dla tabletu iPad.

Jak przełączać pulpitów nawigacyjnych

Wybierz bieżącą nazwę pulpitu nawigacyjnego, aby wyświetlić listę dostępnych pulpitów nawigacyjnych, a następnie wybierz inny z listy.

Listy pulpitu nawigacyjnego

Każdy pulpit nawigacyjny zawiera różnych sekcjach

Naciśnij przycisk menu (trzech wierszy) w lewym górnym rogu, aby przełączać się między sekcjami.

Na liście sekcje pulpitu nawigacyjnego

Przechodzenie do szczegółów, aby uzyskać więcej szczegółów

W niektórych miejscach więcej informacje są wyświetlane bezpośrednio na wykresie. W innych miejscach innej strony jest wyświetlany osobom dostęp do więcej szczegółów. Aby Przechodzenie do szczegółów, spróbuj wybrać obszar lub pierwszego wiersza zawierającego wykres lub tabelę.

Wykres z szczegóły

Użyj filtrów, aby dostosować, co widzisz

Naciśnij przycisk menu (trzech wierszy) w lewym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję uściślić filtru.

Uściślanie opcji filtru

Wybierz kategorię filtr u góry, a następnie użyj listy wybierz, które filtry, aby zastosować. Wybierz przycisk Zapisz u góry po prawej stronie po zakończeniu.

Ustaw filtry dla pulpitu nawigacyjnego

Porada : Można również filtrować informacje w niektórych typów wykresów, naciskając różnych elementów w legendzie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×