Publikowanie zaktualizowanej wersji szablonu formularza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po opublikowaniu szablonu formularza, które zostały zmienione programu InfoPath można aktualizować zarówno szablonu formularza (plik xsn), jak i istniejących formularzy (plików XML), które są oparte na tym szablonie formularza. Domyślnie program InfoPath automatycznie zastępuje starszej wersji szablonu formularza z najnowszą wersją. Można wybrać odpowiednią metodę aktualizacji dla istniejących formularzy użytkowników.

W tym artykule

Zapobieganie utracie danych w istniejących formularzach użytkowników

Publikowanie uaktualnionego szablonu formularza

Umożliwianie użytkownikom podjęcia decyzji o aktualizowaniu własnych szablonów formularzy

Zapobieganie utracie danych w istniejących formularzach użytkowników

Jeśli musisz zaktualizować istniejący szablon formularza, można go zmienić, ponowne opublikowanie go i rozpowszechnić go wśród użytkowników. Jednak niektóre typy zmian, może uniemożliwić dostęp do danych w wypełnione formularze oparte na oryginalnym szablonie formularza.

Jeśli wprowadzisz zmiany w szablonie formularza, który może spowodować utratę danych lub błędy w formularzach, które zostały wypełnione się już, zostanie wyświetlony komunikat. Często zostanie wyświetlony komunikat, podczas dodawania nowych, wymagane pola do szablonu formularza lub zmiana nazwy lub usuwanie pola lub grupy z szablonu formularza.

Komunikat o błędzie ostrzegający projektantów formularzy przed potencjalną utratą danych

Gdy zostanie wyświetlony ten komunikat, jeśli kliknij przycisk Tak i kontynuować zmiany, nie może być dostępu do danych w formularzach po opublikowaniu zaktualizowany szablon formularza. W niektórych przypadkach może to być akceptowane. Musisz zdecydować, co działa dla danej sytuacji.

Po wprowadzeniu zmian w oryginalnej szablonu formularza, aby upewnić się, że uzyskiwania dostępu do danych, które już zebrane od użytkowników, przestrzegaj następujących wytycznych:

 • Nie zmieniaj nazw istniejących pól i grup w źródle danych.

 • Nie przenoś istniejących pól i grup wokół w źródle danych.

 • Nie usuwaj istniejące pola i grupy ze źródła danych. Możesz usunąć formanty w szablonie formularza bez przyczyną problemów, pod warunkiem pozostawisz formantu odpowiedniego pola lub grupy w źródle danych.

Początek strony

Publikowanie uaktualnionego szablonu formularza

Załóżmy, że chcesz wprowadzić zmiany w szablonie formularza, który jest już używana w całej firmie. Jeśli to zmiany źródła danych szablonu formularza, potrzebny jest sposób na skuteczne zaktualizowanie poprzednio opublikowanej wersji szablonu formularza, aby upewnić się, że wszyscy użytkownicy używają zaktualizowanej wersji. Można również określić, co ma się stać z istniejącymi formularzami, które są oparte na oryginalnym szablonie formularza.

 1. Otwórz szablon formularza, który chcesz zaktualizować.

 2. Wprowadź wszelkie wymagane zmiany do szablonu formularza.

 3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 4. Na liście Kategoria kliknij pozycję Przechowywanie wersji.

  W tym momencie należy określić, co chcesz stanie istniejących formularzy (plików XML), które zostały wypełnione przy użyciu oryginalnego szablonu formularza.

 5. Na liście przy uaktualnianiu wersji w obszarze Wersja szablonu formularza wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby automatycznie przekonwertować nieaktualne wersje formularza na zaktualizowaną wersję, kliknij pozycję Automatyczne uaktualnianie istniejących formularzy. W przypadku zaznaczenia tej opcji programu InfoPath nie Monituj użytkowników o aktualizowanie istniejących formularzy. Zamiast aktualizacji zostanie automatycznie przy następnym otwarciu istniejącego lub nowego formularza.

  • Aby rozpocząć pisanie kodu niestandardowego, obsługującego proces aktualizacji dla użytkowników, kliknij pozycję Użyj zdarzenia niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Następnie można zdarzenie OnVersionUpgrade występuje, gdy numer wersji otwieranego formularza programu InfoPath jest starsza niż numer wersji szablonu formularza, na którym jest oparty. Aby uzyskać więcej informacji na temat zdarzenia OnVersionUpgrade zapoznaj się z dokumentacją dewelopera programu InfoPath.

  • Aby uniemożliwić aktualizację formularzy, kliknij pozycję nic (istniejących formularzy może nie działać prawidłowo). W przypadku zaznaczenia tej opcji użytkownicy będą mogli wypełniać formularze oparte na zaktualizowany szablon formularza, ale nie można otworzyć istniejących formularzy. Jeśli są one można otworzyć istniejących formularzy, nie będzie można edytować nowo dodanymi polami.

 6. W menu plik kliknij polecenie Publikuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze publikowania.

  Po otwarciu formularza, który jest oparty na szablonie formularza, automatycznie otrzymywać nową wersję szablonu formularza. Przy próbie otwarcia formularzy, które zostały utworzone przy użyciu wcześniejszej wersji szablonu formularza, zmiany, które określony w kroku 5 została uwzględniona.

Początek strony

Umożliwianie użytkownikom podjęcia decyzji o aktualizowaniu własnych szablonów formularzy

Podczas publikowania zaktualizowanej wersji szablonu formularza programu InfoPath zastępuje kopię szablonu formularza, który jest przechowywany na komputerach użytkowników z najnowszą wersją. Dzieje się tak automatycznie po otwarciu formularza, który jest oparty na szablonie formularza zaktualizowane. W większości przypadków to ma nastąpić. Jednak istnieje również możliwość wyświetlania okna dialogowego monit o aktualizacji szablonu formularza w nowej wersji stał się dostępny.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Przechowywanie wersji.

 3. W obszarze Wersja szablonu formularza zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom formularza określ, czy przeprowadzić uaktualnienie do nowej wersji szablonu formularza, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Domyślnie dane dla wartości rejestru EnableAutoUpdatePrompt jest równy 0 (wyłączone). Użytkownicy będą monitowani o uaktualnienie formularza tylko wtedy, gdy administrator systemu zmienił dane dla wartości EnableAutoUpdatePrompt z przedziału od 0 (wyłączone) na 1 (włączone).

 4. W menu plik kliknij polecenie Publikuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze publikowania.

Przy następnym otwarciu formularza, który jest oparty na szablonie formularza programu InfoPath wyświetla okno dialogowe, które monituje użytkownika, aby zamienić swojej kopii istniejącego szablonu formularza z nową wersją. Użytkownik może następnie zdecydować, czy to zrobić. Jeśli okno dialogowe nie jest wyświetlana, następnie dane dla wartości EnableAutoUpdatePrompt jest prawdopodobnie 0 (wyłączone) zamiast 1 (włączone).

Uwaga: Przed otwarciem formularza użytkownicy mogą najpierw pobrać najnowszą wersję szablonu formularza określonego (plik xsn), klikając łącze Pobierz aktualizację tego formularza lub Pobierz aktualizacje formularzy w tej kategorii w oknie dialogowym Wypełnij formularz. Nawet jeśli użytkownicy mają już najnowszą wersję szablonu formularza na swoich komputerach, łącza pozostawać aktywny. W tym scenariuszu gdy użytkownik kliknie jedno z łączy aktualizacji programu InfoPath zapisuje najnowszą wersję szablonu formularza na komputerze użytkownika ponownie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×