Publikowanie wyników z notesu zajęć

Publikowanie wyników z notesu zajęć

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użyj tego narzędzia po wprowadzeniu podłączone do nauki zarządzania LMS (System) lub systemu informacji uczniów (SIS) Notes zajęć.

  1. Otwórz program OneNote 2016 lub 2013 i wybierz swój notes zajęć.

  2. Na wstążce notesu zajęć wybierz pozycję Sprawdzanie prac uczniów.

    Wiersz ikon z pozycją Rozpowszechnij bibliotekę zawartości
  3. Wybierz sekcję pracy ucznia, którą sprawdzasz. Na przykład Zadania domowe.

  4. Za pomocą pola wyboru na pasku bocznym Sprawdzanie prac uczniów rozwiń listę imion i nazwisk uczniów pod ocenianym zadaniem, a następnie wybierz pozycję Wprowadź oceny.

    Okienko Sprawdzanie prac uczniów z listą imion i nazwisk uczniów i pustymi miejscami na wartości ocen (w skali do 100).
  5. Wybierz imię i nazwisko każdego ucznia, aby sprawdzić jego pracę, a następnie wprowadź ocenę. Na przykład 75/100.

  6. Wybierz pozycję Prześlij.

Wprowadzone oceny zostaną automatycznie zsynchronizowane z Twoim systemem LMS lub SIS. Powtórz te czynności, aby zmienić ocenę zadania wykonanego przez ucznia.

Dowiedz się więcej

Sprawdzanie prac uczniów w notesie zajęć

Łączenie notesu zajęć z systemem LMS lub SIS

Przekazywanie opinii na temat zadania

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×