Publikowanie w pełni zaufanego szablonu formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule wyjaśniono, jak publikować w pełni zaufanego szablonu formularza przy użyciu Kreatora programu Microsoft Office InfoPath publikowania.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Publikowanie podpisanego cyfrowo szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej

Używanie Kreatora publikowania i programu Visual Studio do tworzenia pliku instalowalnego

Omówienie

Formularze tworzone na podstawie w pełni zaufanego szablonu formularza mają dostęp do zasobów systemowych na komputerze użytkownika. Załóżmy na przykład, że jest projektowany szablon formularza, którego formularze mogą w celach inwentaryzacyjnych określać rozmiar dysku twardego na komputerze użytkownika. Aby te informacje z systemu operacyjnego znalazły się w formularzu, należy zaprojektować w pełni zaufany szablon formularza.

W przypadku formularza z dostępem do zasobów systemowych na komputerze użytkownika szablon formularza musi być podpisany cyfrowo przy użyciu certyfikatu z zaufanego urzędu certyfikacji, a następnie opublikowany w udostępnionej lokalizacji sieciowej. Szablon formularza można następnie wysłać w wiadomości e-mail lub użytkownicy mogą otworzyć formularz utworzony na podstawie szablonu formularza z udostępnionej lokalizacji sieciowej.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń : Należy przypominać użytkownikom, aby otwierali tylko załączniki do wiadomości e-mail z zaufanych źródeł.

Gdy użytkownicy, którzy mają zainstalowany program Microsoft Office Outlook 2007, otworzą wiadomość e-mail, będą mogli wypełnić formularz bezpośrednio w treści wiadomości e-mail. Użytkownicy, którzy korzystają z wcześniejszych wersji programu Outlook lub z innych aplikacji do obsługi poczty e-mail, odbiorą wiadomość e-mail z formularzem i szablonem formularza, na podstawie którego został on utworzony, w załącznikach. Ci użytkownicy muszą najpierw otworzyć załącznik z szablonem formularza, aby zainstalować szablon formularza na swoim komputerze. Następnie mogą otworzyć załącznik z formularzem, co spowoduje otwarcie formularza w programie InfoPath, gdzie można go wypełnić.

Jeśli firma nie ma infrastrukturę problemu i zarządzać nimi, certyfikaty, możesz opublikować szablon formularza, który musi być zainstalowany na komputerze każdego użytkownika. Następnie administrator lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia na komputerze użytkownika można skopiować pliku instalacyjnego, a następnie zainstaluj szablonu formularza.

Aby utworzyć szablon formularza możliwych do zainstalowania programu, konieczne będzie Microsoft Visual Studio .NET 2003 lub Microsoft Visual Studio 2005 zainstalowany na Twoim komputerze. Następnie za pomocą Kreatora publikowania do utworzenia możliwych do zainstalowania pliku, który można zainstalować szablonu formularza na komputerach użytkowników.

Publikowanie szablonu formularza nie jest taki sam, jak zapisywanie szablonu formularza. Po opublikowaniu szablonu formularza Publishing Wizard dodaje lokalizacji publikowania i przetwarzanie instrukcje do szablonu formularza, dzięki czemu użytkownicy mogą otwierać formularzy opartych na tym szablonie formularza. Po zapisaniu szablonu formularza, tak samo jak podczas zapisywania pliku na komputerze są zapisanie kopii szablonu formularza. Zawsze należy użyć Kreatora publikowania, gdy użytkownik chce udostępnić użytkownikom wypełnianie szablonu formularza.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Przed opublikowaniem szablonu formularza należy wykonać następujące czynności:

 • Aby utworzyć plik instalowalny, należy na komputerze zainstalować także program Visual Studio .NET 2003 albo Visual Studio 2005.

 • Jeśli podpisany cyfrowo szablon formularza ma być rozpowszechniany za pomocą wiadomości e-mail, na komputerze musi być zainstalowany program Office Outlook 2007.

 • Jeśli tworzysz możliwych do zainstalowania pliku sprawdź, czy użytkownicy, którzy będą Uruchom plik możliwych do zainstalowania uprawnienia administratora na swoich komputerach.

Początek strony

Publikowanie podpisanego cyfrowo szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej

Uwaga : W tej procedurze przyjęto założenie, że użytkownik dysponuje podpisanym cyfrowo szablonem formularza z certyfikatem z urzędu certyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat podpisów cyfrowych, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 2. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Do lokalizacji sieciowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. W oknie dialogowym Przeglądanie przejdź do udostępnionego folderu sieciowego, w którym ma zostać opublikowany szablon formularza, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Wpisz nazwę szablonu formularza w polu Nazwa szablonu formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Jeśli istnieje alternatywna ścieżka, za pomocą której użytkownicy mogą dotrzeć do pliku, na przykład łącze na stronie sieci Web, wpisz ją w polu na następnej stronie kreatora. W innym przypadku kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora sprawdź, czy informacje są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

 8. Aby wysłać wiadomość e-mail z formularzy i szablonów formularzy użytkowników, zaznacz pole wyboru Wyślij formularz do adresatów poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Wiadomość e-mail z formularza w treści wiadomości zostanie otwarty Wypełnij i Wyślij do użytkowników. Jeśli użytkownicy mają Microsoft Office Outlook 2007, można wypełniania formularza po otwarciu wiadomości e-mail. Użytkownicy z wcześniejszymi wersjami programu Outlook lub innych programów poczty e-mail będą otrzymywać wiadomości e-mail z formularza i dołączone szablonu formularza. Użytkownicy mogą otworzyć załącznik szablon formularza, aby zainstalować szablon formularza na komputerze. Następnie użytkownicy mogą otworzyć załącznik formularza i wypełnianie formularzy w programie InfoPath.

  Porada : W polu wprowadzenie w wiadomości e-mail wpisz przypomnienia użytkownikom otwieranie tylko załączników do wiadomości e-mail od zaufanego nadawcy.

Początek strony

Używanie Kreatora publikowania i programu Visual Studio do tworzenia pliku instalowalnego

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 2. W Kreatorze publikowania kliknij jako szablonu formularza możliwych do zainstalowania (wymaga programu Microsoft Visual Studio), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. W polu Nazwa firmy wpisz nazwę firmy, z listy Język wybierz język, który ma zostać użyty w Kreatorze instalacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Przeglądaj.

 5. W oknie dialogowym Przeglądanie przejdź do udostępnionego folderu sieciowego, w którym ma zostać opublikowany plik instalowalny, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Opublikuj.

Po opublikowaniu szablonu formularza administrator lub osoba z prawami administratora może zainstalować i zarejestrować szablon formularza, uruchamiając plik instalowalny na komputerach użytkowników.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×