Publikowanie typu zawartości za pośrednictwem centrum publikowania zawartości

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli pracujesz w witrynie centrum publikującej typy zawartości w innych zbiorach witryn, możesz centralnie publikować, publikować ponownie lub cofać publikowanie typów zawartości.

Strona publikowania Typy zawartości w witrynie centrum umożliwiająca publikowanie, cofanie publikowania lub ponowne publikowanie typu zawartości.

Ważne : Tylko administrator zbioru witryn może zarządzać publikowaniem typów zawartości w witrynie centrum.

 1. Przejdź do witryny znajdującej się na najwyższym poziomie w zbiorze witryn centrum.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 4. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości, dla której chcesz zarządzać aktualizacji.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Zarządzaj publikowaniem tego typu zawartości.

Uwaga : Jeśli nie widzisz Zarządzaj publikowaniem tego typu zawartości na liście Ustawienia, następnie ta witryna nie jest witryny Centrum. Aby zarządzać aktualizacje dla danego typu zawartości, przejdź do witryny Centrum. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia witryny Centrum zobacz Aktywowanie Centrum zespalania typu zawartości.

 1. Na stronie Publikowanie typu zawartości wykonaj jedną z następujących czynności:

 2. Aby go udostępnić we wszystkich witrynach subskrybentów, wybierz pozycję Publikuj.

 3. Aby przekazać wszelkie zmiany do wszystkich witryn subskrybentów, wybierz pozycję Publikuj ponownie.

 4. Aby go usunąć z witryny centralnego zarządzania, wybierz pozycję Cofnij publikowanie.

 5. Kliknij przycisk OK.

Na stronie Publikowanie typu zawartości możesz również wyświetlić historię publikowania typu zawartości.

Znajdowanie adresu URL witryny centrum

Jeśli chcesz zarządzać danym typem zawartości, musisz przejść do witryny centrum, w której jest on opublikowany. Aby znaleźć adres URL witryn centrum subskrybowanych w Twojej witrynie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Publikowanie typu zawartości.

 3. W sekcji koncentratory widać nazwy aplikacji usługi zarządzanych metadanych, które publikowania typów zawartości w tym zbiorze witryn wyświetlane jako pogrubione. Adresy URL witryn Centrum znajdują się po nazwy aplikacji usług. Można także wyświetlić listę subskrybowanych typów zawartości.

Subskrybowane typy zawartości są dostępne w witrynach subskrybentów w trybie tylko do odczytu. Jeśli chcesz zmienić typ zawartości opublikowany w witrynie, wybierz adres URL witryny centrum.

Pobieranie aktualizacji opublikowanych typów zawartości z witryny subskrybenta

Podczas pracy w witrynie, które subskrybuje typów zawartości z witryny Centrum będzie automatycznie otrzymywać aktualizacje, gdy są one publikowane w witrynie Centrum. Typy zawartości można odświeżyć w dowolnym momencie w celu odbioru dowolne najnowsze aktualizacje.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Publikowanie typu zawartości.

 3. W sekcji Odświeżanie wszystkich opublikowanych typów zawartości kliknij przycisk Odśwież wszystkie opublikowane typy zawartości przy następnej aktualizacji.

Uwaga : Aby utworzyć typ zawartości witryny i zarządzać nim, musisz mieć uprawnienia dotyczące witryny co najmniej na poziomie Projektowanie.

Zobacz też

Aktywowanie Centrum zespalania typu zawartości

Wprowadzenie do typów zawartości i publikowania typów zawartości

Zarządzanie publikowaniem typów zawartości

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×