Publikowanie szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Łatwe do rozpowszechniania szablonu formularza jest przez opublikowanie go w udostępnionej lokalizacji sieciowej dostępnej dla użytkowników. Użytkownicy mogą następnie utwórz formularz na podstawie tego szablonu formularza z tej lokalizacji sieciowej.

Publikowanie szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej, wystarczy lokalizacji w sieci, którego użytkownicy mają dostęp. Po zainicjowaniu wykonywanie kroków Kreatora publikowania i poinstruuj swoich użytkowników, lokalizację szablonu formularza, użytkownicy następnie będą mieli możliwość tworzenia formularzy opartych na szablonie formularza.

Co chcesz zrobić?

Przed rozpoczęciem

Publikowanie szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej

Przed rozpoczęciem

Przed opublikowaniem szablonu formularza należy wykonać następujące czynności:

 1. Ścieżka do lokalizacji sieciowej, gdzie można opublikować szablonu formularza.

 2. Upewnij się, że użytkownicy mają dostęp do tej lokalizacji sieciowej.

 3. Alternatywną ścieżkę dostępu do lokalizacji sieciowej, jeśli publikujesz szablonu formularza z poziomu zabezpieczeń domeny.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza w udostępnionej lokalizacji sieciowej

 1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 2. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Do lokalizacji sieciowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Przeglądaj.

 4. W oknie dialogowym Przeglądanie przejdź do udostępnionego folderu sieciowego, w którym ma zostać opublikowany szablon formularza, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Wpisz nazwę szablonu formularza w polu Nazwa szablonu formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Jeśli masz ścieżki alternatywnej użytkowników gdzie mogą pobrać plik, na przykład łącze na stronie sieci Web w polu na następnej stronie kreatora wpisz tej ścieżki alternatywnej. W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej. Ten krok jest wymagany dla szablonów z zabezpieczeń na poziomie domeny.

 7. Na następnej stronie kreatora sprawdź, czy informacje są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

 8. Aby wysłać wiadomość e-mail z formularzy i szablonów formularzy użytkowników, zaznacz pole wyboru Wyślij formularz do adresatów poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Wiadomość e-mail z formularza w treści wiadomości zostanie otwarty Wypełnij i Wyślij do użytkowników. Jeśli użytkownicy mają Microsoft Office Outlook 2007, można wypełniania formularza po otwarciu wiadomości e-mail. Użytkownicy z wcześniejszymi wersjami programu Outlook lub innych programów poczty e-mail będą otrzymywać wiadomości e-mail z formularza i dołączone szablonu formularza. Użytkownicy mogą otworzyć załącznik szablon formularza, aby zainstalować szablon formularza na komputerze. Następnie użytkownicy mogą otworzyć załącznik formularza i wypełnianie formularzy w programie InfoPath.

  Porada : W polu wprowadzenie w wiadomości e-mail wpisz przypomnienia użytkownikom otwieranie tylko załączników do wiadomości e-mail od zaufanego nadawcy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×