Publikowanie szablonu formularza na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Windows SharePoint Services

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Szablon formularza można opublikować w nowej biblioteka dokumentów lub jako nowy typ zawartości witryny na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Publikowanie szablonu formularza do nowej biblioteki dokumentów

Publikowanie szablonu formularza jako nowy typ zawartości witryny

Omówienie

Po opublikowaniu szablonu formularza w bibliotece dokumentów, co formularz, który jest tworzony w tej bibliotece dokumentów będzie oparty na tym szablonie formularza. Publikowanie szablonu formularza w bibliotece dokumentów umożliwia szybkie wdrażanie formularza jednorazowego użytku, takich jak nieformalne ankietę, aby przechwycić restauracji preferencje dotyczące otwarcia zespołu.

Jeśli publikujesz szablonu formularza do serwera, na którym jest uruchomiony Windows SharePoint Services 3.0, można również wykonaj następujące czynności:

Publikowanie szablonu formularza jako typu zawartości witryny     Po opublikowaniu szablonu formularza jako typu zawartości witryny, możesz udostępnić użytkownikom przypisać wiele szablonów formularzy w bibliotece pojedynczy dokument lub aby przypisać szablonu formularza w wielu bibliotekach w zbiorze witryn. Zbiór witryn to zbiór witryn sieci Web na serwerze wirtualnej, które mają tego samego właściciela i wspólne ustawienia administracyjne. Każdego zbioru witryn zawiera witrynę sieci Web najwyższego poziomu i może zawierać jedną lub wiele podwitryn. Może być wielu zbiorów witryn na każdego serwera wirtualnego. Typ zawartości witryny należy użyć powszechnie ponowne używanie informacji lub włączyć zbierania danych z wielu formularzy w jednym miejscu.

Umożliwianie użytkownikom edytowania pól przy użyciu widoku arkusza danych    Umożliwia użytkownikom dodawanie i edytowanie danych dla pola w widoku arkusza danych lub edytując właściwości formularza w bibliotece dokumentów. Dzięki temu użytkownicy dodać lub zaktualizować dane dla jednego lub więcej formularzy bez konieczności otwierania formularzy.

Uwaga: Widoki arkusza danych są dostępne w przeglądarce sieci Web, tylko dla użytkowników, którzy mają Microsoft Office Access 2007 zainstalowane.

Uwaga: Pomocy technicznej dla bibliotek i typy zawartości witryny są różne w zależności od tego, czy na serwerze jest uruchomiony program Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 lub Windows SharePoint Services 3.0. W związku z tym należy poprosić administratora o Jeżeli nie masz pewności, jaka wersja programu Windows SharePoint Services jest uruchomiony na serwerze.

Publikując szablon formularza zgodny z przeglądarką, należy użyć modułu sprawdzania projektu do identyfikowania problemów ze zgodnością w szablonie formularza przed opublikowaniem go w nowej bibliotece dokumentów. Moduł sprawdzania projektu zapewnia sprawne działanie szablonu formularza na serwerze z uruchomionym programem InfoPath Forms Services. Jeśli moduł sprawdzania projektu wykryje błędy w szablonie formularza, należy je naprawić przed opublikowaniem szablonu formularza na serwerze z uruchomionym programem InfoPath Forms Services.

Przy publikowaniu szablonu formularza w nowej bibliotece dokumentów Kreator publikowania jest używany do utworzenia biblioteki dokumentów, do zmodyfikowania szablonu formularza dla celów jego zastosowania w nowej bibliotece dokumentów, a następnie do zapisania szablonu formularza na serwerze jako domyślnego szablonu dla tej biblioteki dokumentów. Aby opublikować szablon formularza jako typ zawartości witryny, można użyć Kreatora publikowania do zmodyfikowania szablonu formularza dla celów jego użycia jako typu zawartości witryny, a następnie do zapisania szablonu formularza jako typu zawartości witryny.

Publikowanie szablonu formularza nie jest taki sam, jak zapisywanie szablonu formularza. Po opublikowaniu szablonu formularza Publishing Wizard dodaje lokalizacji publikowania i przetwarzanie instrukcje do szablonu formularza, dzięki czemu użytkownicy mogą otwierać formularzy opartych na tym szablonie formularza. Po zapisaniu szablonu formularza, tak samo jak podczas zapisywania pliku na komputerze są zapisanie kopii szablonu formularza. Zawsze należy użyć Kreatora publikowania, gdy użytkownik chce udostępnić użytkownikom wypełnianie szablonu formularza.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Przed opublikowaniem szablonu formularza na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0 należy sprawdzić u administratora serwera następujące kwestie:

 • czy mamy prawa niezbędne do utworzenia nowej biblioteki dokumentów lub do opublikowania nowego typu zawartości witryny na serwerze;

 • czy użytkownicy mają prawa niezbędne do używania biblioteki dokumentów na serwerze.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza w nowej bibliotece dokumentów

 1. Jeśli publikujemy szablon formularza zgodny z przeglądarką, należy uruchomić moduł sprawdzania projektu i rozwiązać wszystkie zidentyfikowane problemy ze zgodnością.

  Jak to zrobić?

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Sprawdzanie projektu.

  2. Napraw wszystkie błędy, które są wyświetlane w okienku zadań Sprawdzanie projektu , a następnie kliknij przycisk Odśwież, aby określić, czy nadal występują błędy.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 3. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Do serwera programu SharePoint z usługami formularzy programu InfoPath lub bez nich, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora, w polu Wprowadź lokalizację witryny usług formularzy programu SharePoint lub InfoPath wpisz lokalizację witryny SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora kliknij opcję Biblioteka dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na następnej stronie kreatora kliknij opcję Utwórz nową bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę i opis nowej biblioteki dokumentów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Wybierz pola w szablonie formularza, które mają się pojawić jako kolumny w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wybierz pole, które chcesz dodać jako kolumna w bibliotece dokumentów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Zaznacz kolumnę witryny na liście grupy kolumn witryny, wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: W przypadku wybrania polem powtarzającym się do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwszą wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola, czy wszystkie wartości scalane.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Łącza do dalszych informacji o wyświetlaniu danych w kolumnach w bibliotece dokumentów można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 9. Kliknij przycisk Dalej.

 10. Na następnej stronie kreatora sprawdź, czy informacje są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

  Po opublikowaniu szablonu formularza na ostatniej stronie kreatora zostanie wyświetlone potwierdzenie.

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby otworzyć bibliotekę dokumentów i przetestować proces wypełniania formularza opartego na tym szablonie formularza, zaznacz pole wyboru Otwórz tę bibliotekę dokumentów, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Biblioteka dokumentów zostanie otwarta w przeglądarce sieci Web. Kliknięcie przycisku Nowy na pasku narzędzi listy spowoduje otwarcie w programie InfoPath formularza utworzonego na podstawie tego szablonu formularza.

   Porada: Jeżeli użytkownicy mają wiedzieć, że formularz jest dostępny do wypełnienia, należy wysłać im wiadomość e-mail z łączem do biblioteki dokumentów, w której został opublikowany szablon formularza.

  2. Aby wysłać wiadomość e-mail z formularzy i szablonów formularzy użytkowników, zaznacz pole wyboru Wyślij formularz do adresatów poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

   Wiadomość e-mail z formularza w treści wiadomości zostanie otwarty Wypełnij i Wyślij do użytkowników. Jeśli użytkownicy mają Microsoft Office Outlook 2007, można wypełniania formularza po otwarciu wiadomości e-mail. Użytkownicy z wcześniejszymi wersjami programu Outlook lub innych programów poczty e-mail będą otrzymywać wiadomości e-mail z formularza i dołączone szablonu formularza. Użytkownicy mogą otworzyć załącznik szablon formularza, aby zainstalować szablon formularza na komputerze. Następnie użytkownicy mogą otworzyć załącznik formularza i wypełnianie formularzy w programie InfoPath.

   Porada: W polu wprowadzenie w wiadomości e-mail wpisz przypomnienia użytkownikom otwieranie tylko załączników do wiadomości e-mail od zaufanego nadawcy.

Początek strony

Publikowanie szablonu formularza jako nowego typu zawartości witryny

 1. Jeśli jest publikowany szablon formularza zgodny z przeglądarką, należy uruchomić moduł sprawdzania projektu, a następnie rozwiązać wszystkie zidentyfikowane problemy ze zgodnością.

  Jak to zrobić?

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Sprawdzanie projektu.

  2. Napraw wszystkie błędy, które są wyświetlane w okienku zadań Sprawdzanie projektu , a następnie kliknij przycisk Odśwież, aby określić, czy nadal występują błędy.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 3. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Do serwera programu SharePoint z usługami formularzy programu InfoPath lub bez nich, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora w polu Wprowadź lokalizację witryny programu SharePoint lub usług InfoPath Forms Services wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, w której chcesz opublikować szablon formularza, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora kliknij opcję Typ zawartości witryny (zaawansowane), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Na następnej stronie kreatora kliknij opcję Utwórz nowy typ zawartości. Na liście Podstawa typu zawartości kliknij pozycję Formularz, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę i opis nowego typu zawartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Na następnej stronie kreatora w polu Określ lokalizację i nazwę pliku szablonu formularza wpisz lokalizację witryny programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.

 9. Przejdź do lokalizacji na serwerze, gdzie ma zostać opublikowany szablon formularza jako typ zawartości witryny. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu formularza, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. Wybierz pola w szablonie formularza, które mają się pojawić jako kolumny w widoku domyślnym biblioteki dokumentów.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij przycisk Dodaj.

  2. Wybierz pole, które chcesz dodać jako kolumna w bibliotece dokumentów, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wpisz nazwę kolumny w polu Nazwa kolumny.

   • Zaznacz kolumnę witryny na liście grupy kolumn witryny, wybierz nazwę z listy Nazwa kolumny, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga: W przypadku wybrania polem powtarzającym się do wyświetlania danych w bibliotece dokumentów, można zdefiniować, jak mają być wyświetlane pola w bibliotece dokumentów, klikając pozycję wartość na liście funkcji. Możesz wybrać, czy ma być wyświetlana pierwszą wartość w polu, ostatnia wartość w polu lub liczba wszystkich wystąpień pola, czy wszystkie wartości scalane.

  3. Kliknij przycisk OK.

  Łącza do dalszych informacji o wyświetlaniu danych w kolumnach w bibliotece dokumentów można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 12. Kliknij przycisk Dalej.

 13. Na następnej stronie kreatora sprawdź, czy informacje są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

 14. Sprawdź, czy szablon formularza jest typem zawartości w witrynie programu SharePoint.

  Jak to zrobić?

  1. Otwórz witrynę programu SharePoint za pomocą przeglądarki sieci Web.

  2. W menu Akcje witryny w prawym górnym rogu witryny kliknij opcję Ustawienia witryny.

  3. W obszarze Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij typy zawartości witryny.

   Szablon formularza powinien być wymieniony w obszarze Typy zawartości programu InfoPath w Galeria typów zawartości witryny.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×