Publikowanie skoroszytu w witrynie programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Excel 2010 pozwala na opublikowanie skoroszytu w witrynie programu Microsoft SharePoint Services 2010, dzięki czemu inni użytkownicy, którzy nie mają na komputerze zainstalowanego programu Excel, mogą wyświetlać dane skoroszytu w przeglądarce sieci Web. Ponadto dzięki odpowiedniemu ustawieniu opcji publikowania można wyróżnić określone części skoroszytu wyświetlanego w przeglądarce. Znakomitym sposobem korzystania z tej funkcji jest wyświetlanie wykresu programu Excel na stronie programu SharePoint w celu ułatwienia sprawnego podejmowania decyzji biznesowych w organizacji.

W tym artykule opisano, jak publikować skoroszyt z autonomicznego programu Excel 2010, ale nie omówiono łączenia skoroszytu lub danych skoroszytu ze składnikiem Web Part programu Excel Web Access na stronie programu SharePoint.

Aby uzyskać więcej informacji na temat składników web Part programu Excel Web Access zobacz artykuł wyświetlania skoroszytu w składniku web part programu Excel Web Access.

Po opublikowaniu skoroszytu na serwerze programu SharePoint cała zawartość skoroszytu jest zapisywana na serwerze — można ją wyświetlać i pracować z nią po otwarciu skoroszytu w autonomicznym programie Excel. Jeśli na serwerze SharePoint są wdrożone aplikacje Office Web Apps, wyświetlanie danych w przeglądarce i pracowanie z nimi jest bardzo zbliżone do pracy z danymi w autonomicznym programie Excel. Jeśli są wdrożone aplikacje Office Web Apps, można nawet równocześnie edytować skoroszyt w siatce przeglądarki. Jeśli podczas wyświetlania skoroszytu w przeglądarce jest widoczny przycisk Edytuj w przeglądarce, oznacza to, że aplikacje Office Web Apps są dostępne.

Przycisk Edytuj w przeglądarce

Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Różnice między używaniem skoroszytu w programie Excel i usługach programu Excel .

Co chcesz zrobić?

Przygotowywanie skoroszytu

Publikowanie skoroszytu

Przygotowywanie skoroszytu

Przed opublikowaniem skoroszytu, musisz szansy sprzedaży (w oknie dialogowym Opcje publikowania ) wybierz pozycję Arkusze lub elementy, które mają być widoczne w przeglądarce podczas edytowania nie został włączony, klikając przycisk Edytuj w przeglądarce. Po prostu należy pamiętać, że mimo że można wybrać, co to jest widoczny w tym trybie, całą zawartość skoroszytu nadal są zapisywane w programie SharePoint server.

Aby oprócz elementów, takich jak wykresy i tabele przestawne, załączać całe arkusze jako elementy, należy zdefiniować cały arkusz jako nazwany zakres. Należy zaznaczyć cały skoroszyt i zdefiniować nazwany zakres. Ten zakres będzie widoczny jako element dostępny w oknie dialogowym Opcje publikowania, gdy skoroszyt będzie gotowy do opublikowania.

Jeśli chcesz umożliwić użytkownikom podanie parametru w formule podczas wyświetlania arkusza w przeglądarce, należy ustawić komórkę zdefiniowaną nazwą. Następnie możesz dodać tej nazwy jako parametru na karcie Parametry w oknie dialogowym Opcje publikowania.

Na przykład na poniższym rysunku pokazano arkusz w przeglądarce, komórkę D2 ma zdefiniowaną nazwę stawka. W przeglądarce użytkownik ma wprowadzona wartość 5.625, w polu w okienku Parametry, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Ta wartość pojawia się w komórce D2, a formuła w komórce A2 używa wartości w komórce D2. Wynik formuły jest obliczana ponownie i wyświetlane w komórkach A2: $1,151.31.

Używanie parametru w przeglądarce

Informacje o definiowaniu zakresów można znaleźć w Pomocy programu Excel.

Początek strony

Publikowanie skoroszytu

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Zapisz i wyślij.

 2. Kliknij przycisk Zapisz w programie SharePoint.
  Uwaga    Jeśli polecenia Zapisz w programie SharePoint jest niedostępny, można nadal zapisać skoroszyt do witryny programu SharePoint za pomocą polecenia Zapisz jako. Okno dialogowe Opcje publikowania nie będzie dostępna. Możesz również bezpośrednio przekazać skoroszyt z biblioteki programu SharePoint. Użytkownicy mogą przeglądać i edytować zawartość skoroszytu w przeglądarce, przechodząc bezpośrednio do witryny, w której został zapisany skoroszyt.

  Polecenie Zapisz jako

 3. Aby wybrać pojedyncze arkusze lub elementy do opublikowania w skoroszycie, należy kliknąć przycisk Opcje publikowania. W przeciwnym razie, aby opublikować cały skoroszyt, należy przejść bezpośrednio do kroku 4.
  Na karcie Pokaż wykonaj następujące czynności:

  • Aby wyświetlić cały skoroszyt w przeglądarce, zaznacz Cały skoroszyt , w polu listy.

  • Aby pokazać w przeglądarce tylko określone arkusze, zaznacz Arkusze w polu listy, a następnie wyczyść pola wyboru dla arkuszy, które nie mają być widoczne.
   Uwaga    domyślnie są zaznaczone wszystkie arkusze. Aby szybko dopasować wszystkie arkusze widoczny ponownie po wyczyszczeniu niektóre pola wyboru, można zaznacz pole wyboru Wszystkie arkusze.

  • Aby wyświetlić tylko określone elementy w przeglądarce (na przykład nazwane zakresy, wykresy, tabele lub tabele przestawne), zaznacz elementy w skoroszycie w polu listy, a następnie zaznacz pola wyboru elementów, które mają być wyświetlane.
   Uwaga Jeśli zaznacz elementy, które mają taką samą nazwę (na przykład wykresu i jego tabela danych), tylko do jednego z tych elementów będą dostępne w przeglądarce. Aby wyświetlić wszystkie elementy, należy się upewnić, że każdy element w tym skoroszycie ma unikatową nazwę. Można zmieniaj nazw tabel na karcie Projektowanie w grupie Właściwości, zmień tabele przestawne na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna, a także zmienić wykresów lub wykresów przestawnych na karcie Układ w grupie Właściwości. Zduplikowane elementy, takie jak nazwane zakresy, można zmieniać na karcie formuły w grupie Nazwy zdefiniowane.
   Wybieranie arkuszy lub elementów

  • Na karcie Parametry Dodaj zdefiniowane nazwy, które chcesz użyć do określenia komórek, które można edytować użytkowników podczas wyświetlania skoroszytu w przeglądarce. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
   Ustawianie parametrów

 4. Wybierz lokalizację, w której chcesz opublikować skoroszyt.
  W sekcjach Bieżąca lokalizacja, Ostatnio używane lokalizacje lub Lokalizacje mogą być dostępne do wyboru zapisane lokalizacje serwera. Jeśli nie ma takich lokalizacji lub chcesz zapisać w nowej lokalizacji, w sekcji Lokalizacje kliknij dwukrotnie pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu lokalizacji.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź adres internetowy witryny programu SharePoint, a następnie przejdź do witryny lub biblioteki, w której chcesz zapisać skoroszyt.

 6. Jeśli jeszcze nie zostało już wybrane pojedyncze arkusze lub elementy lub ustawianie parametrów, kliknij przycisk Opcje publikowania.

 7. W polu Nazwa pliku zaakceptuj sugerowaną nazwę skoroszytu, lub jeśli chcesz, wpisz nową nazwę.

 8. Aby wyświetlić zawartość skoroszytu w oknie przeglądarki, natychmiast po zakończeniu operacji publikowania, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Otwórz w programie Excel w przeglądarce.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×