Publikowanie skoroszytu w bibliotece programu SharePoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Excel 2013 możesz opublikować skoroszyt w bibliotece programu Microsoft SharePoint, aby inne osoby mogły go wyświetlać i edytować w przeglądarce sieci Web bez konieczności instalowania programu Excel na swoich komputerach. Publikowanie to zasadniczo to samo, co zapisywanie, ale z pewnymi wbudowanymi opcjami, które pozwalają kontrolować, co mogą wyświetlać inne osoby otwierające skoroszyt w przeglądarce.

Przyjęcie w całej organizacji zwyczaju zapisywania lub publikowania skoroszytu w centralnej witrynie programu SharePoint może pomóc uniknąć pojawiania się nieco różnych wersji tego samego skoroszytu rozsyłanego w wiadomościach e-mail.

Ustawiając pewne opcje publikowania, możesz wyróżnić określone części skoroszytu, takie jak wykresy, lub wykluczyć inne części z wyświetlania w przeglądarce. Możesz na przykład pokazać wykres, ale nie dane, na podstawie których został utworzony. Możesz też pokazać niektóre arkusze osobom, które muszą mieć do nich dostęp, i ukryć pozostałe arkusze.

W tym artykule opisano, jak opublikować skoroszyt z programu komputerowego Excel 2013, ale nie omówiono łączenia skoroszytu lub danych skoroszytu ze składnikiem Web Part programu Excel Web Access na stronie programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji o składnikach Web Part programu Excel Web Access, zobacz artykuł Łączenie składnika Web Part programu Excel Web Access ze skoroszytem programu Excel.

Podczas publikowania skoroszytu w witrynie programu SharePoint cały skoroszyt jest zapisywany w programie SharePoint. Użytkownik z wymaganymi uprawnieniami programu SharePoint może wyświetlać cały skoroszyt i pracować z nim zarówno w przeglądarce, jak i w programie komputerowym Excel.

Jeśli w programie SharePoint została wdrożona aplikacja Office Online, wyświetlanie danych w przeglądarce i pracowanie z nimi jest bardzo zbliżone do pracy z danymi w programie komputerowym Excel. Jednak w przeciwieństwie do programu komputerowego Excel, w siatce przeglądarki skoroszyt może edytować równocześnie wielu użytkowników. Jeśli podczas wyświetlania skoroszytu w przeglądarce jest widoczny przycisk Edytuj w aplikacji Excel Online, oznacza to, że aplikacja Office Online jest dostępna.

Pozycja Edytuj w aplikacji Excel Online w menu Edytuj skoroszyt

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Różnice między używaniem skoroszytu w programie Excel i w usługach programu Excel.

Przygotowywanie skoroszytu

Przed opublikowaniem skoroszytu możesz wybrać arkusze lub elementy, które mają być widoczne w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że chociaż w tym trybie można określić, które elementy będą widoczne, to na serwerze programu SharePoint jest zapisywana cała zawartość skoroszytu.

Aby oprócz elementów, takich jak wykresy i tabele przestawne, załączać całe arkusze jako elementy, należy zdefiniować cały arkusz jako nazwany zakres. Należy zaznaczyć cały skoroszyt i zdefiniować nazwany zakres. Ten zakres będzie widoczny jako element dostępny w oknie dialogowym Opcje publikowania, gdy skoroszyt będzie gotowy do opublikowania.

Aby umożliwić użytkownikom wprowadzanie wartości w komórce na potrzeby pracy z formułą znajdującą się w innej komórce, przed opublikowaniem skoroszytu ustaw tę komórkę jako zdefiniowaną nazwę w programie Excel. Następnie możesz dodać tę zdefiniowaną nazwę jako parametr na karcie Parametry w oknie dialogowym Opcje wyświetlania w przeglądarce.

Na przykład na poniższym rysunku komórka D2 ma zdefiniowaną nazwę „Oprocentowanie”. W przeglądarce użytkownik wprowadza wartość 5,625 w polu w okienku Parametry, a następnie klika przycisk Zastosuj. Podana wartość jest wyświetlana w komórce D2, a następnie zostaje użyta w formule znajdującej się w komórce A2. Wynik formuły jest obliczany ponownie i wyświetlany w komórce A2: 1 151,31 zł.

Informacje o definiowaniu zakresów można znaleźć w Pomocy programu Excel.

Parametr wprowadzony w okienku jest używany w komórce D2

Uwaga: Jeśli utworzysz fragmentatory dla tabeli programu Excel i zdefiniujesz nazwę dla zakresu komórek zawierającego tę tabelę i te fragmentatory, nie będzie można używać fragmentatorów do filtrowania tabeli w przeglądarce, jeśli opublikujesz zdefiniowany zakres. Jeżeli opublikujesz tabelę lub cały arkusz bądź skoroszyt, fragmentatory będą działać w przeglądarce zgodnie z oczekiwaniami.

Publikowanie skoroszytu

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > SharePoint.

 2. Jeśli zobaczysz folderze programu SharePoint w obszarzebieżący Folder lub ostatnio używane foldery, kliknij folder, którego mają. W przeciwnym razie kliknij przycisk Przeglądaj i wprowadź adres internetowy witryny programu SharePoint. Następnie przejdź do folderu, w którym chcesz opublikować skoroszyt. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako.

 3. Aby wybrać pojedyncze arkusze lub elementy skoroszytu do opublikowania, kliknij pozycję Opcje wyświetlania w przeglądarce. Zostanie wyświetlona karta Pokazywanie i karta Parametry. Jeśli chcesz po prostu opublikować cały skoroszyt, kliknij przycisk Zapisz. W przeciwnym razie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby pokazać w przeglądarce cały skoroszyt, na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Cały skoroszyt.

 • Aby pokazać w przeglądarce tylko określone arkusze, na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Arkusze, a następnie wyczyść pola wyboru dla arkuszy, których nie chcesz ukrywać w przeglądarce.

  Domyślnie wszystkie arkusze są zaznaczone. Aby po wyczyszczeniu niektórych pól wyboru szybko przywrócić wyświetlanie wszystkich arkuszy, zaznacz pole wyboru Wszystkie arkusze.

 • Aby pokazać w przeglądarce tylko określone elementy (takie jak nazwane zakresy, wykresy, tabele lub tabele przestawne), na karcie Pokazywanie w polu listy wybierz pozycję Elementy w skoroszycie, a następnie zaznacz pola wyboru dla elementów, które chcesz pokazać.

 • Na karcie Parametry dodaj zdefiniowane nazwy, przy użyciu których chcesz określić komórki dostępne do edycji dla użytkowników wyświetlających skoroszyt w przeglądarce. Następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

 1. Zapisz skoroszyt.

Uwagi: 

 • Jeśli zaznaczysz elementy o tej samej nazwie (na przykład wykres i odpowiadającą mu tabelę danych), tylko jeden z tych elementów będzie dostępny w przeglądarce. Aby wyświetlić wszystkie elementy, upewnij się, że każdy element skoroszytu ma unikatową nazwę.

 • Jeśli zaznaczysz elementy o tej samej nazwie (na przykład wykres i odpowiadającą mu tabelę danych), tylko jeden z tych elementów będzie dostępny w przeglądarce. Aby wyświetlić wszystkie elementy, upewnij się, że każdy element skoroszytu ma unikatową nazwę.

 • Nazwy tabel możesz zmienić na karcie Projektowanie w grupie Właściwości, nazwy tabel przestawnych możesz zmienić na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna, a nazwy wykresów lub wykresów przestawnych możesz zmienić na karcie Układ w grupie Właściwości. Nazwy innych elementów zduplikowanych, takich jak nazwane zakresy, możesz zmienić na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane.

 • Nazwy tabel możesz zmienić na karcie Projektowanie w grupie Właściwości, nazwy tabel przestawnych możesz zmienić na karcie Opcje w grupie Tabela przestawna, a nazwy wykresów lub wykresów przestawnych możesz zmienić na karcie Układ w grupie Właściwości. Nazwy innych elementów zduplikowanych, takich jak nazwane zakresy, możesz zmienić na karcie Formuły w grupie Nazwy zdefiniowane.

Informacje o usługach programu Excel i pracy z danymi w przeglądarce

Funkcje analizy biznesowej w usługach programu Excel

Praca z danymi zewnętrznymi w usługach programu Excel

Odświeżanie danych skoroszytu w oknie przeglądarki

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×