Publikowanie prezentacji w serwisach Facebook i Twitter oraz w innych sieciach społecznościowych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby udostępnić prezentację znajomym lub społeczności w sieci społecznościowej, należy najpierw utworzyć połączenie między siecią społecznościową a usługą OneDrive. Po skonfigurowaniu połączenia z każdą z używanych sieci społecznościowych możesz publikować, co zechcesz. Można to zrobić tak:

 1. Zaloguj się do usługi OneDrive i Otwórz plik, który chcesz opublikować.

 2. Kliknij kartę Udostępnianie.

 3. W obszarze Udostępnij kliknij pozycję Opublikuj w, kliknij pozycję Dodaj usługi, a następnie wybierz sieć społecznościową, z którą chcesz się połączyć.

  Publikowanie prezentacji w sieci społecznościowej

Uwaga :  Jeśli odpowiedniej sieci społecznościowej nie ma na liście, kliknij pozycję Znajdź więcej usług i postępuj zgodnie z instrukcjami online, aby dodać tę usługę.

 1. Kliknij pozycję Połącz.

Łączenie się z siecią społecznościową

 1. Zezwól swoim kontom w usłudze OneDrive i w sieciach społecznościowych na łączenie się ze sobą.

  Uwaga : Każda sieć społecznościowa wymaga autoryzowania połączenia. Aby w dowolnym momencie zmienić uprawnienia połączenia, zobacz Zmienianie lub usuwanie połączenia z siecią społecznościową.

Gdy wszystko będzie gotowe do udostępnienia prezentacji:

 1. W obszarze Udostępnij kliknij pozycję Opublikuj w.

Określanie sieci społecznościowej, w której ma zostać opublikowana zawartość

 1. Zaznacz jedno lub więcej pól wyboru Zaznaczanie pola wyboru sieci społecznościowej, w której ma zostać opublikowana zawartość sieci społecznościowych, w których ma zostać opublikowana prezentacja.

 2. Wpisz wiadomość dotyczącą publikowanej prezentacji.

 3. Zezwól osobom (zalogowanym do usługi OneDrive) na edytowanie opublikowanej prezentacji, zaznaczając pole wyboru Adresaci mogą edytować.

 4. Kliknij przycisk Ogłoś.

Klikanie przycisku Opublikuj

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×