Publikowanie najnowszego planu i przydziałów zespołu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu projekt w przedsiębiorstwie i zapisanie go w programie Microsoft Project Server, nie jest jeszcze dostępne dla członków zespołu umożliwia wyświetlanie i aktualizowanie. Projekt jest dostępny tylko dla Ciebie.

Aby udostępnić projektu do członków zespołu, możesz opublikować projekt. Publikowanie projektu publikuje również jego przydziałów. W miarę postępów projektu może być konieczne zmiany do zadań i przydziałów. Te zmiany musi być opublikowany w celu ułatwienia ich do członków zespołu.

  1. Uruchom Project Professional 2010 i Łączenie na serwerze Project Server.

  2. Otwórz projekt, kliknij kartę plik, a następnie kliknij pozycję Publikuj.

  3. Jeśli zmiany wprowadzone do planu nie zostały jeszcze zapisane, zostanie wyświetlony odpowiedni monit. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać plan.

  4. Jeśli nie masz witryny obszaru roboczego dla tego projektu, wybierz opcję Utwórz obszaru roboczego dla tego projektu w oknie dialogowym Publikowanie projektu.

  5. Kliknij przycisk Publikuj.

Uwaga: Polecenia i opcje współpracy nie są dostępne, jeśli użytkownik nie jest połączony z programem Project Server.

Jeśli wprowadzono zmiany w projekcie, ale nie chcesz udostępniać ich członkom zespołu, możesz zapisać projekt na serwerze Project Server, klikając kartę plik, a następnie klikając polecenie Zapisz. Zmiany będą tylko dla Ciebie dostępne. Możesz włączyć sprawdzanie projektu i programu Project Server, aby wprowadzić zmiany. Kiedy wszystko będzie już gotowe udostępnić je innym członkom zespołu, Opublikuj projekt. "

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×