Przywracanie wcześniejszej wersji dokumentu w usłudze OneDrive dla Firm

Przywracanie wcześniejszej wersji dokumentu w usłudze OneDrive dla Firm

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W usłudze OneDrive dla Firm możesz wyświetlać i przywracać wcześniejsze wersje dokumentów, o ile nie wyłączono przechowywania wersji dokumentów.

 1. Przejdź do usługi OneDrive dla Firm w przeglądarce internetowej.

  Przechodzenie do usługi OneDrive dla Firm za pomocą ikony Uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dokument, którego wcześniejszą wersję chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Historia wersji.

 3. W firmie Office 365Historia wersji pojawi się w okienku szczegółów. Wybierz wielokropek (...) obok wersji dokumentu, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Przywróć.

  Zrzut ekranu: Przywracanie plików w usłudze OneDrive dla firm z historii wersji w okienku szczegółów w nowoczesnym obsługi
  Początek 2017 kwietnia

  W widoku klasycznym lub przed 2017 kwietnia, w oknie dialogowym Historia wersji wybierz strzałkę obok wersji dokumentu, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Przywróć.

  Wybierz opcję „Przywróć” z menu rozwijanego wybranej wersji dokumentu
  Przed kwietnia 2017 lub w widoku klasycznym
 4. W komunikacie potwierdzenia kliknij przycisk OK.
  Wybrana wersja dokumentu stanie się wersją bieżącą. Wcześniejsza wersja bieżąca stanie się poprzednią wersją na liście.

Wyświetlanie wcześniejszej wersji dokumentu

Czasami może istnieć potrzeba wyświetlenia wcześniejszej wersji dokumentu. Możesz też zechcieć porównać wcześniejszą wersję dokumentu z bieżącą zanim ją przywrócisz.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dokument, którego wcześniejszą wersję chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Historia wersji.

 2. W obszarze Historia wersji kliknij łącze wersji dokumentu, który chcesz wyświetlić.

  Zrzut ekranu przedstawiający historii wersji usługi OneDrive dla firm plików znajdujących się w okienku szczegółów

  Dokument zostanie otwarty w odpowiedniej aplikacji. W zależności od typu dokumentu, można zobaczyć opcje porównywanie wersji dokumentu.

Włączanie przechowywania historii wersji w usłudze OneDrive dla Firm

Przechowywanie historii wersji jest domyślnie włączone w usłudze OneDrive dla Firm, ale jeśli nie widzisz polecenia Historia wersji, mogło zostać wyłączone. Zależnie od sposobu, w jaki Twoja organizacja skonfigurowała witryny osobiste, możesz mieć możliwość włączenia funkcji przechowywania wersji dokumentu.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia > Zawartość witryny.

 2. Na stronie Zawartość witryny wskaż aplikację biblioteki Dokumenty, a następnie kliknij wyświetloną ikonę wielokropka (...).

 3. Na wyświetlonym panelu aktywowania Dokumenty kliknij pozycję USTAWIENIA.

 4. Na stronie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 5. Na stronie Ustawienia przechowywania wersji w obszarze Historia wersji dokumentu kliknij polecenie Utwórz wersje główne, aby włączyć przechowywanie wersji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ustawień przechowywania wersji w programie SharePoint (które dotyczą również usługi OneDrive dla Firm), zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki lub Jak działa przechowywanie wersji na listach i w bibliotekach.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×