Przywracanie usuniętych elementów z kosza zbioru witryn 

Przywracanie usuniętych elementów z kosza zbioru witryn 

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po usunięciu zawartości z witryny SharePoint są wysyłane do Kosza witryny lub pierwszego etapu Kosza, gdzie w razie potrzeby można przywrócić usuniętej zawartości. Usuwanie zawartości z Kosza witryny, jest wysyłana do zbioru witryn lub Kosz drugiego.

Administrator zbioru witryn SharePoint mogą wyświetlać i przywrócenie użytkownika usuniętego elementu z Kosza zbioru witryn lub drugiego do jego pierwotnej lokalizacji. Jeśli usunięto element z Kosza drugiego poziomu lub przekracza czas przechowywania, zostanie trwale usunięta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak długo mają być usunięte elementy przechowywane w Koszu?

Uwaga : Kosz programu SharePoint różni się od Kosza systemu Windows. Aby przywrócić pliki usunięte z pulpitu lub aplikacji w systemie Windows, poszukaj ich najpierw w Koszu systemu Windows. Aby umieścić Kosz systemu Windows na pulpicie, zobacz Przywracanie Kosza systemu Windows na pulpicie.

Aktualizacja 2 maja 2017 dzięki opinii klientów.

Przewracanie elementu ze strony Kosza zbioru witryn usługi SharePoint Online

Uwaga : Potrzebujesz uprawnienia administratora lub właściciela do korzystania z Kosza zbioru witryn. Jeśli Kosz jest niewidoczny, może być została wyłączona lub nie masz uprawnień. Jeśli masz uprawnienia, zobacz Konfigurowanie programu SharePoint ustawień Kosza. Jeśli nie, należy skontaktować się z administratorem farmy lub serwera.

 1. W lewym okienku Szybkie uruchamianie na stronie Witryna wybierz opcję Kosz.

  Wybierz pozycję Kosz w lewym obszarze nawigacji.

  Jeśli nie widzisz Kosza, a masz odpowiednie uprawnienia, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Kliknij pozycję Kosz w obszarze Administracja zbiorem witryn.

   Ustawienia w sekcji administratora zbioru witryn z wyróżnioną opcją Kosz
 2. U dołu strony Kosz kliknij pozycję Kosz drugiego poziomu.

  Kosz w usłudze SharePoint Online z wyróżnionym linkiem drugiego poziomu
 3. Umieść wskaźnik myszy na każdym elemencie, który chcesz przywrócić, i zaznacz jego pole wyboru, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

  Wyróżniony przycisk Przywróć w usłudze SharePoint Online

  Jeśli przywracany element znajdował się pierwotnie w folderze, który został usunięty, taki folder zostanie ponownie utworzony w pierwotnej lokalizacji, a element zostanie przywrócony w tym folderze.

Przywracanie elementu ze strony Kosz zbioru witryn SharePoint Server 2016

Uwaga : Potrzebujesz uprawnienia administratora lub właściciela do korzystania z Kosza zbioru witryn. Jeśli Kosz jest niewidoczny, może być została wyłączona lub nie masz uprawnień. Jeśli masz uprawnienia, zobacz Konfigurowanie programu SharePoint ustawień Kosza. Jeśli nie, należy skontaktować się z administratorem farmy lub serwera.

 1. W lewym okienku Szybkie uruchamianie na stronie Witryna wybierz opcję Kosz.

  Wybierz pozycję Kosz w lewym obszarze nawigacji.

  Jeśli nie widzisz Kosza, a masz odpowiednie uprawnienia, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Kliknij pozycję Kosz w obszarze Administracja zbiorem witryn.

   Ustawienia w sekcji administratora zbioru witryn z wyróżnioną opcją Kosz
 2. U dołu strony Kosz kliknij pozycję Kosz drugiego poziomu.

  Link do kosza drugiego poziomu w programie SharePoint 2016
 3. Zaznacz pole wyboru przy każdym elemencie, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

  Kosz drugiego poziomu w programie SharePoint z wyróżnionym przyciskiem Przywróć

  Jeśli przywracany element znajdował się pierwotnie w folderze, który został usunięty, taki folder zostanie ponownie utworzony w pierwotnej lokalizacji, a element zostanie przywrócony w tym folderze.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : Potrzebujesz uprawnienia administratora lub właściciela do korzystania z Kosza zbioru witryn. Jeśli Kosz jest niewidoczny, może być została wyłączona lub nie masz uprawnień. Jeśli masz uprawnienia, zobacz Konfigurowanie programu SharePoint ustawień Kosza. Jeśli nie, należy skontaktować się z administratorem farmy lub serwera.

Przywracanie elementu ze strony Kosz zbioru witryn SharePoint Server 2013

 1. W lewym okienku Szybkie uruchamianie na stronie Witryna wybierz opcję Kosz.

  Jeśli nie widzisz Kosza, a masz odpowiednie uprawnienia, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Kliknij pozycję Kosz w obszarze Administracja zbiorem witryn.

   Ustawienia w sekcji administratora zbioru witryn z wyróżnioną opcją Kosz
 2. W oknie dialogowym Kosza kliknij widok usunięte z Kosza użytkownika końcowego.

  Kosz w programie SharePoint 2013 z wyróżnionym przyciskiem Usuń po stronie użytkownika
 3. Zaznacz pole wyboru przy każdym elemencie, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

  Kosz drugiego poziomu w programie SharePoint 2013 z wyróżnionym przyciskiem Przywróć

  Jeśli przywracany element znajdował się pierwotnie w folderze, który został usunięty, taki folder zostanie ponownie utworzony w pierwotnej lokalizacji, a element zostanie przywrócony w tym folderze.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : Potrzebujesz uprawnienia administratora lub właściciela do korzystania z Kosza zbioru witryn. Jeśli Kosz jest niewidoczny, może być została wyłączona lub nie masz uprawnień. Jeśli masz uprawnienia, zobacz Konfigurowanie programu SharePoint ustawień Kosza. Jeśli nie, należy skontaktować się z administratorem farmy lub serwera.

Przywracanie elementu ze strony Kosz zbioru witryn SharePoint Server 2010

 1. W lewym okienku Szybkie uruchamianie na stronie Witryna wybierz opcję Kosz.

  Link do kosza na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie programu SharePoint 2010
 2. Kliknij pozycję Kosz zbioru witryn w górnej części strony.

  Jeśli nie widzisz Kosza na pasku Szybkie uruchamianie, a masz odpowiednie uprawnienia, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  2. Kliknij pozycję Kosz w obszarze Administracja zbiorem witryn.

   Sekcja administratora zbioru witryn programu SharePoint 2010 z wyróżnioną opcją Kosz
 3. Kliknij pozycję Usunięte z Kosza użytkownika końcowego z prawej strony ekranu.

  Link do kosza drugiego poziomu w programie SharePoint 2010
 4. Kliknij pole wyboru obok każdego elementu, który chcesz przywrócić, i kliknij pozycję Przywróć zaznaczone elementy.

  Zaznaczone elementy i wyróżniony przycisk Przywróć w programie SharePoint 2010
 5. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli przywracany element znajdował się pierwotnie w folderze, który został usunięty, taki folder zostanie ponownie utworzony w pierwotnej lokalizacji, a element zostanie przywrócony w tym folderze.

Uwaga : Jeśli możesz przywrócić plik lub folder z taką samą nazwę jak istniejący plik lub folder w witrynie serwera SharePoint, że istniejący plik lub folder zostanie zmieniona umożliwia usunięty element do przywrócenia.

Przywracanie całej witryny lub obszaru roboczego

W poprzednich wersjach programu SharePoint jedynym sposobem odzyskania witryny lub obszaru roboczego, które zostały usunięte, było przywrócenie ich z kopii zapasowej.

Ale w SharePoint Server 2010 lub nowszym usunięte witryny i obszary robocze są zachowywane w Koszu zbioru witryn. W tym miejscu uprawnienia administratora zbioru witryn można przywrócić całą usunięte witryny lub obszaru roboczego bezpośrednio do jego zbioru witryn.

Uwaga : Potrzebujesz uprawnienia administratora lub właściciela do korzystania z Kosza zbioru witryn. Jeśli Kosz jest niewidoczny, może być została wyłączona lub nie masz uprawnień. Jeśli masz uprawnienia, zobacz Konfigurowanie programu SharePoint ustawień Kosza. Jeśli nie, należy skontaktować się z administratorem farmy lub serwera.

Przed rozpoczęciem przywracania usuniętych elementów warto zapoznać się z następującymi informacjami:

 • Typy zawartości dodane w czasie, gdy witryna lub obszar roboczy znajdują się w Koszu, nie są dodawane do witryny lub obszaru roboczego. W rezultacie definicje pól mogą być nieaktualne.

 • Rozmieszczanie zawartości nie ma wpływu na usunięte witryny ani obszary robocze, które znajdują się w Koszu. Aby rozwiązać ten problem, po przywróceniu witryny lub obszaru roboczego możesz uruchomić ograniczone rozmieszczanie dla danego elementu.

 • Pakiety aktualizacji, w tym aktualizacje Microsoft QFE, nie są stosowane do witryn ani obszarów roboczych znajdujących się w Koszu. Aby rozwiązać ten problem, możesz ręcznie uaktualnić zbiór witryn przez wykonanie polecenia cmdlet Upgrade-SPContentDatabase na bazie danych zawartości, w której dany zbiór witryn się znajduje.

Więcej informacji o Koszu zbioru witryn znajdziesz w jednym z tych artykułów w witrynie TechNet: Konfigurowanie ustawień Kosza (SharePoint Server 2010) i Konfigurowanie ustawień Kosza (SharePoint Foundation). W razie pytań możesz skontaktować się z administratorem farmy lub serwera.

Uwaga :  Jeśli nie możesz znaleźć witryny lub obszaru roboczego w Koszu, to mogły one zostać już trwale usunięte (automatycznie lub ręcznie). Jeśli masz pytania dotyczące ustawień automatycznego usuwania, skontaktuj się z administratorem farmy lub serwera.

Przy użyciu programu Windows PowerShell i SharePoint Server, administrator zbioru witryn można także przywrócić całą usuniętego zbioru witryn. Aby uzyskać szczegółowe informacje zobacz Przywracanie usuniętego zbioru witryn w programie SharePoint 2010 lub zobacz Przywracanie usuniętego zbioru witryn w programie SharePoint 2013.

Jak długo usunięte elementy są przechowywane w Koszu?

W SharePoint Online domyślny czas przechowywania jest 93 dni, ponieważ element pierwotnie zostanie usunięty. Pozostaje usunięty element w witrynie Kosz okres przechowywania, aż całkowicie jest wartością z usługi SharePoint Online; lub jeśli użytkownik ręcznie usunie ją z Kosza witryny podczas przechowywania, jest on przenoszony do Kosza zbioru witryn, pozostaje w nim dla każdego okresu przechowywania, chyba że Kosza zbioru witryn przekracza przydziału, tak aby był uruchamiany czyszczenie ol d zawartości lub ręcznie usunięte przez administratora witryny za pomocą Kosza zbioru witryn.

Zlicza magazynowania Kosza Kosza witryny przed przydziału miejsca do magazynowania zbioru witryn i Próg widoku listy. Ilość miejsca przydzielonego do Kosza zbioru witryn jest 200% przydziału zbioru witryn. Te wartości nie są konfigurowane.

SharePoint Server 2016, programu SharePoint 2013 i SharePoint 2010 są również dwóch przedziałów Kosz, Kosz witryny (fist etap) i zbioru witryn Kosz (drugiego). Okres przechowywania domyślne dla dowolnego elementu jest 93 dni. Okres ten można zwiększyć do maksymalnie 10 000 dni od daty oryginalnej usunięcie zdarzenie. Można również skonfigurować elementy w Kosz nie można automatycznie odrzucone po terminie czas, w razie potrzeby. Elementy w Koszu witryny są wliczane w przydział magazynowania witryny i Próg widoku listy. Domyślne ilość miejsca w Koszu zbioru witryn jest 50% przydziału witryny, ale można skonfigurować dla maksymalnie 500% przydział witryny. Te wartości można skonfigurować przez administratora farmy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie programu SharePoint ustawień Kosza.

Przechowywania w każdej Kosz SharePoint Online zaczyna się w tym samym czasie, jeśli użytkownik usuwa element z Kosza witryny, przejście do Kosza zbioru witryn, i będzie nadal występował oryginalny odliczanie 93 dni. Elementy w Koszu witryny nigdy nie przejdź do Kosza zbioru witryn, chyba że ktoś usuwa z Kosza witryny.

Podstawowe informacje na temat przywracania elementów z Kosza

 • Zabezpieczane obiekty są przywracane wraz ze wszystkimi zawartymi w nich elementami    Przywrócenie zabezpieczanego obiektu (czyli dowolnego obiektu, do którego dostęp można kontrolować) powoduje przywrócenie go wraz ze wszystkimi obiektami, które były w nim zawarte w chwili usunięcia. Jeśli na przykład przywrócisz listę, bibliotekę, folder lub zestaw dokumentów, przywrócona wersja będzie zawierać wszystkie dokumenty i inne elementy, które dany obiekt zawierał, gdy został usunięty. Jeśli przywrócisz plik lub inny element mający wiele wersji, przywrócony plik lub element będzie zawierał wszystkie wersje, które były w nim dostępne w chwili usunięcia.

 • Większości obiektów nie można przywrócić, jeśli element, w którym się znajdowały, nie jest dostępny    Jeśli usuniesz obiekt, a następnie usuniesz element, w którym ten pierwszy się znajdował, to najpierw musisz przywrócić element zawierający przywracany obiekt. Jeśli na przykład usuniesz plik, a następnie usuniesz bibliotekę, w której ten plik się znajdował, to przed przywróceniem pliku musisz przywrócić tę bibliotekę. Jeśli usuniesz wcześniejszą wersję pliku, a następnie usuniesz cały plik, to aby móc przywrócić tę wersję, musisz najpierw przywrócić cały plik.

 • Wyjątku: obiektu zostaną usunięte z folderu można przywrócić bez pierwszego przywracania folder    Folder zostanie automatycznie ponownie utworzona w lokalizacji byłego, ale teraz zawiera tylko obiekt, który można przywrócić. (Można też kliknąć, można też przywrócić folder ręcznie z Kosza, w tym przypadku zostanie przywrócony z zawartością, sformatowanych gdy został usunięty.)

Przywracanie zbioru witryn za pomocą programu PowerShell

Z drugiego Kosz można przywrócić pliki, dokumenty, foldery, elementy listy, a także witryn i obszarów roboczych. Aby dowiedzieć się, jak administrator zbioru witryn można przywrócić całego zbioru witryn przy użyciu programu Windows PowerShell, zobacz Przywracanie usuniętego zbioru witryn w programie SharePoint. Jeśli chcesz usunąć zawartość z Kosza zbioru witryn, zobacz Usuwanie elementów z Kosza zbioru witryn.

Przywracanie Kosza systemu Windows na pulpicie

Kosz systemu Windows stanowi oddzielny obszar od programu SharePoint, ale warto mieć do niego łatwy dostęp, aby przywracać lokalnie usunięte pliki. Aby umieścić ten Kosz na pulpicie:

Jeśli chcesz przywrócić Kosz systemu Windows 10 na pulpicie:

 1. Kliknij przycisk Rozpocznij Przycisk Start w systemie Windows 10 , a następnie wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. .

 2. Wybierz pozycję Personalizacja > Kompozycje > Ustawienia ikon pulpitu.

 3. Zaznacz pole wyboru Kosz, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

• Aby otworzyć ustawienia ikon pulpitu w systemie Windows 8.1, szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj. Wpisz ikony pulpitu w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Pokaż lub ukryj typowe ikony na pulpicie.

• Uzyskiwania dostępu do ustawień ikony na pulpicie w systemie Windows 7 kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz ikon na pulpicie, a następnie wybierz Pokaż lub Ukryj typowe ikony na pulpicie.

Zostaw komentarz

Ten artykuł jest przydatne? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Pozwól nam zapoznanie się z błędne lub Brak. Jeśli masz tutaj z wyników wyszukiwania, a nie był informacje, które chcesz utworzyć, trafić przeszukiwana dla. Dołącz wersji SharePoint, systemu operacyjnego i przeglądarki. Sprawdź dokładnie czynności i zaktualizować w tym artykule użyjemy swoją opinię.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×