Przywracanie usuniętej grupy usługi Office 365

Współautorzy: Diane Faigel
Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2017 r.

Nie pamiętam nazwy użytkownika lub hasła do konta używanego z pakietem Office.

Jeśli jesteś użytkownikiem i chcesz przywrócić grupę usługi Office 365, zwróć się do osoby w firmie mającej uprawnienia administratora o wykonanie opisanych poniżej czynności. W dużych firmach jest to wewnętrzny dział pomocy lub obsługi technicznej.

Usunięte grupy usługi Office 365 są domyślnie przechowywane przez 30 dni. To nazywamy „miękkim usunięciem” i takie grupy można przywrócić w ciągu 30 dni przy użyciu programu PowerShell.

Można również trwale usunąć taką grupę, jeśli nie chcesz czekać na upłynięcie 30-dniowego okresu przechowywania przed trwałym usunięciem zawartości.

WAŻNE: Użycie polecenia Remove-MsolGroup w programie PowerShell spowoduje trwałe usunięcie grupy. W przypadku usuwania grup za pomocą programu PowerShell zalecanym rozwiązaniem jest użycie polecenia Remove-AzureADMSGroup, co spowoduje „miękkie usunięcie” grupy usługi Office 365. Dzięki temu można w razie potrzeby ją przywrócić.

Instalowanie wersji Preview modułu Moduł Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell

WAŻNE: Procedury przedstawione w tym artykule wymagają wersji PREVIEW składnika Moduł Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell (konkretnie: modułu AzureADPreview w wersji 2.0.0.137 or later.).

Jako najlepsze rozwiązanie zalecamy, aby zawsze używać bieżącego oprogramowania: odinstaluj starą wersję składnika AzureADPreview i pobierz najnowszą przed uruchomieniem poleceń programu PowerShell.

 1. Otwórz program Windows PowerShell jako administrator:

  1. Na pasku wyszukiwania wpisz Windows PowerShell.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows PowerShell, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.

   Otwórz program PowerShell za pomocą polecenia Uruchom jako administrator.

  Zostanie wyświetlone osobne okno Windows PowerShell. Monit „C:\Windows\system32” oznacza, że narzędzie otwarto z uprawnieniami administratora.

  Jak wygląd program PowerShell po pierwszym otwarciu.

 2. Aby odinstalować poprzednią wersję składnika AzureADPreview, uruchom następujące polecenie:

  Uninstall-Module AzureADPreview
 3. Aby zainstalować najnowszą wersję składnika AzureADPreview, uruchom następujące polecenie:

  Install-Module AzureADPreview

  W komunikacie o niezaufanym repozytorium wpisz Y. Zainstalowanie nowego modułu zajmie około minuty.

Przywracanie usuniętej grupy

Musisz mieć uprawnienia administratora globalnego usługi Office 365 lub uprawnienia Zarządzanie organizacją.

 1. Czy zainstalowano moduł AzureADPreview zgodnie z instrukcjami w powyższej sekcji „Instalowanie wersji Preview modułu usługi Azure Active Directory dla programu Windows PowerShell”? Brak najnowszej wersji Preview to najczęstszy powód tego, że te czynności nie działają.

 2. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, otwórz na komputerze okno programu Windows PowerShell (nie ma znaczenia, czy będzie to okno programu Windows PowerShell w trybie normalnym, czy okno otwarte za pomocą polecenia Uruchom jako administrator).

 3. Uruchom następujące polecenia. Po wprowadzeniu każdego polecenia naciśnij klawisz Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na otwartym ekranie Logowanie na koncie wprowadź konto i hasło administratora usługi Office 365, aby połączyć się z usługą, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się.

  Wprowadzanie poświadczeń usługi Office 365
 4. Uruchom następujące polecenie, aby wyświetlić wszystkie grupy usługi Office 365 w organizacji poddane „miękkiemu usunięciu”, dla których nie upłynął jeszcze 30-dniowy okres przechowywania:

  Get-AzureADMSDeletedGroup
 5. Zanotuj identyfikatory obiektu wszystkich grup, które chcesz przywrócić. Jeśli na tej liście nie widzisz grupy, której szukasz, prawdopodobnie została trwale usunięta.

  Przestroga : Jeśli utworzono nową grupę mającą taki sam alias lub adres SMTP, jak grupa usunięta, przed przywróceniem usuniętej grupy należy usunąć tę nową grupę.

 6. Aby przywrócić grupę, uruchom następujące polecenie:

  Restore-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>
 7. Ten proces trwa zwykle tylko kilka minut, ale w rzadkich przypadkach ukończenie przywracania może potrwać nawet 24 godziny. Aby sprawdzić, czy grupa została pomyślnie przywrócona, uruchom następujące polecenie programu PowerShell:

  Get-AzureADGroup –ObjectId <objectId>

Po pomyślnym ukończeniu przywracania grupa powinna być ponownie wyświetlana w okienku nawigacji w programie Outlook i aplikacji Outlook w sieci Web, a cała przywrócona zawartość, wraz z zawartością programów SharePoint i Planner, powinna być ponownie dostępna dla członków grupy.

Zawartość grup, którą można przywracać, to:

 • Obiekt, właściwości i członkowie grup usługi Office 365 w usłudze Microsoft Azure Active Directory (AD)

 • Adres SMTP grupy

 • Udostępniona skrzynka odbiorcza i kalendarz usługi Exchange Online

 • Witryna zespołu i pliki usługi SharePoint Online

 • Notes programu OneNote

 • Planner

Ponadto można przywrócić również połączone z usługą Office 365 grupy usług Microsoft Teams oraz Yammer.

Trwałe usuwanie grupy

Czasami wskazane jest trwałe usunięcie grupy przed upływem 30-dniowego okresu „miękkiego usunięcia”. W tym celu uruchom program PowerShell i uruchom następujące polecenie, aby uzyskać identyfikator obiektu grupy:

Get-AzureADMSDeletedGroup

Zanotuj identyfikator obiektu wszystkich grup, które chcesz trwale usunąć.

Przestroga : Trwałe usunięcie grupy spowoduje usunięcie grupy i jej danych na zawsze. 

Aby trwale usunąć grupę, uruchom następujące polecenie w programie PowerShell:

Remove-AzureADMSDeletedDirectoryObject –Id <objectId>

Aby sprawdzić, czy grupa została pomyślnie usunięta, uruchom ponownie polecenie Get-AzureADMSDeletedGroup i upewnij się, że grupa nie jest już widoczna na liście grup poddanych „miękkiemu usunięciu”. W niektórych przypadkach trwałe usunięcie grupy i wszystkich jej danych może potrwać nawet 24 godziny.

Masz pytania dotyczące grup usługi Office 365?

Odwiedź witrynę społeczności technicznej firmy Microsoft, aby zadawać pytania i uczestniczyć w konwersacjach na temat grup usługi Microsoft Office 365.

Artykuły pokrewne

Zarządzanie grupami usługi Office 365 za pomocą programu PowerShell

Usuwanie grup przy użyciu polecenia cmdlet Remove-UnifiedGroup

Zarządzanie ustawieniami witryny zespołu połączonej z grupą

Usuwanie grupy w programie Outlook

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×