Przywracanie usuniętego zbioru witryn

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kosz w SharePoint Online w Office 365 dla firm zapewnia zabezpieczenie usunięcie całego zbioru witryn. Gdy SharePoint Online administrator usunie zbioru witryn, zostanie umieszczony w Koszu, miejsce, w którym jest przechowywana przez 30 dni, zanim zostanie automatycznie trwale usunięta. W tym artykule opisano, jak SharePoint Online administrator można przywrócić usuniętego zbioru witryn.

Omówienie

Jako administrator SharePoint Online można wyświetlać i zarządzać usunięte zbiory witryn ze strony Kosz Centrum administracyjne usługi SharePoint Online. Na tej stronie można wyświetlać zbiorów witryn, które są obecnie w Koszu, zobacz, ile dni pozostają przed zbioru witryn powoduje trwałe usunięcie i przywracanie usuniętego zbioru witryn bez kontaktowania się z Support firmy Microsoft.

Uwaga : Domyślny czas przechowywania usuniętych witryn i zbiorów witryn to 30 dni. Po usunięciu witryny są wysyłane bezpośrednio do zbioru witryn lub drugi etap Kosz. Po usunięciu zbioru witryn nie korzysta z Kosza, ale znajduje się ponownie przez 30 dni.

Ważne : Gdy plik, folder lub element w witrynie lub zbiorze witryn zostanie usunięty domyślny czas przechowywania jest 93 dni dla Kosz witryny i w zbiorze witryn Kosz — nazywane także pierwszy i drugi etap kosze, odpowiednio. Zlicza magazynowania Kosza Kosza witryny przed przydziału miejsca do magazynowania zbioru witryn i Próg widoku listy. Początkowe przechowywania witryny zbioru Kosz Kosza w tym samym czasie dla obu przedziałów Kosza po usunięciu elementu, dlatego maksymalny czas 93 dni dla obu Kosz. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przywracanie usuniętych elementów z Kosza zbioru witryn.

Zbiór witryn jest automatycznie usunięte z Kosza po 30 dniach. Można przywrócić usuniętego zbioru witryn, jeśli są spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • Zbiór witryn nie znajdował się w Koszu dłużej niż 30 dni.

 • Nie przekroczono przydziału użytkowania dzierżawcy usługi SharePoint Online.

 • Nie przekroczono przydział magazynowania dla dzierżawcy usługi SharePoint Online.

Jeśli spróbujesz utworzyć nowy zbiór witryn, który jest używany ten sam adres URL jako zbioru witryn, który znajduje się w Koszu, należy trwale usunąć zbiór witryn z Kosza najpierw. Jeśli z przydział użycia lub przydział magazynowania osiągnie limit można wykonaj następujące czynności:

 • Usuwanie nieużywanych elementów, aby utworzyć więcej miejsca. Ta opcja uwzględnia usuwania elementów, które znajdują się w Koszu.

 • Skontaktuj się z programu Microsoft Support zwiększyć rozmiar przydział użycia lub przydział magazynowania.

Przywracanie usuniętego zbioru witryn

Jako administrator SharePoint Online można wyświetlać i przywracanie usuniętego zbioru witryn, jeśli są spełnione warunki przedstawionym wcześniej.

Ważne : Domyślnie witryn i zbiorów witryn w Koszu są usuwane automatycznie po 30 dniach.

Aby przywrócić usuniętego zbioru witryn

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator.

  Porada : Kafelek Administrator jest wyświetlany wyłącznie dla administratorów usługi Office 365.

 3. W centrum administracyjne usługi Office 365, po lewej stronie ekranu kliknij pozycję elementu widget Wyśrodkowanie administrator, a następnie kliknij pozycję programu SharePoint.

  Administrator, SharePoint

 4. Na wstążce kliknij pozycję Kosz.

 5. W obszarze Kosz zaznacz pole wyboru obok zbioru witryn, który chcesz przywrócić.

 6. Na wstążce kliknij pozycję Przywróć elementy usunięte.

Tematy pokrewne

Przywracanie elementów usuniętych w zbiorze witryn Kosz
Tworzenie lub usuwanie zbioru witryn
Usuwanie elementów z Kosza zbioru witryn

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×