Przywracanie poprzedniej wersji pliku w usłudze OneDrive

Przywracanie poprzedniej wersji pliku w usłudze OneDrive

Korzystając z Historii wersji w trybie online możesz wyświetlać i przywracać starsze wersje plików w usłudze OneDrive. Historia wersji współpracuje ze wszystkimi typami plików takimi jak pliki PDF, pliki programów CAD, zdjęcia i klipy wideo. Jeśli zajdzie potrzeba, istnieje możliwość przywrócenia usuniętych plików usługi OneDrive lub przywrócenia usuniętych elementów programu SharePoint z kosza.

Porada: Możesz też wyświetlać i przywracać wcześniejsze wersje plików z poziomu pakietu Office 2016 takie jak Word 2016 lub otwierać wcześniejsze wersje plików pakietu Office w aplikacjach mobilnych (Menu > Historia).

 1. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive.

  Konieczne może być zalogowanie się przy użyciu swojego konta Microsoft lub konta służbowego albo szkolnego.

 2. Zaznacz dokument, którego wcześniejszą wersję chcesz przywrócić, a następnie u góry wybierz pozycję Historia wersji.

  (W widoku klasycznym należy zaznaczyć dokument, następnie u góry wybrać pozycję Więcej > Historia wersji.)

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli do usługi OneDrive zalogowano się przy użyciu konta Microsoft, plik zostanie otwarty w przeglądarce plików. Wybierz starszą wersję, którą chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Przywróć.

   Zrzut ekranu przedstawiający starsze wersje dokumentu z wyświetloną historią wersji w usłudze OneDrive w przypadku logowania się przy użyciu konta Microsoft

  • Jeśli użytkownik jest zalogowany w usłudze OneDrive za pomocą konta służbowego lub szkolnego (w usłudze Office 365 dla Firm), zostanie otwarte okienko Historia wersji. Wybierz wielokropek () obok wersji dokumentu, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

   Zrzut ekranu przedstawiający przywracanie plików w usłudze OneDrive dla Firm z historii wersji, z poziomu Okienka szczegółów w nowoczesnym środowisku obsługi
  • W widoku klasycznym lub wcześniejszych wersjach programu SharePoint Server, w oknie dialogowym Historia wersji wybierz strzałkę obok wersji dokumentu, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

   Wybierz opcję „Przywróć” z menu rozwijanego wybranej wersji dokumentu
 4. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia, kliknij przycisk OK.
  Wybrana wersja dokumentu stanie się wersją bieżącą. Wcześniejsza wersja bieżąca stanie się poprzednią wersją na liście.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz programu OneDrive w ramach usługi SharePoint Server, Twój administrator mógł wyłączyć opcję przechowywania wersji dokumentu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ustawień przechowywania wersji w programie SharePoint (które dotyczą również usługi OneDrive dla Firm), zobacz Włączanie i konfigurowanie przechowywania wersji dla listy lub biblioteki lub Jak działa przechowywanie wersji na listach i w bibliotekach.

 • Jeśli do usługi OneDrive zalogowano się za pomocą konta Microsoft, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 30 dniach od momentu, w którym się tam znajdą. Jeśli Kosz jest pełny, najstarsze elementy zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech dni. Jeśli zalogowano się za pomocą konta służbowego, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 93 dniach, chyba że administrator zmienił to ustawienie. Uzyskaj więcej informacji o tym, jak długo są przechowywane usunięte elementy w przypadku kont służbowych.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Materiały instruktażowe: Znajdowanie utraconych lub brakujących plików w usłudze OneDrive lub Wyświetlanie wersji historycznych plików pakietu Office.

Online

Uzyskaj pomoc online
Uzyskaj więcej informacji na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i OneDrive dla Firm.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive dla Firm z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive dla Firm Administratorzy mogą również przejrzeć Społeczność techniczną usługi OneDrive dla Firm, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Porady
Poinformowanie o swojej lokalizacji może ułatwić nam szybsze rozwiązanie problemu.

Wszystkie problemy zostały rozwiązane? Jeśli skontaktowano się z nami, a usługa OneDrive znowu zaczęła działać, poinformuj nas o tym, odpowiadając na wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy do Ciebie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×