Przywracanie danych w bazie danych dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli właściciel bazy danych, można przywrócić tej bazy danych starszej wersji za pomocą plik kopii zapasowej lub zamieniania danych w bazie danych z danymi z innej bazy danych. Na przykład jeśli odinstalować Business Contact Manager dla programu Outlook, aby zainstalować go ponownie służy plik kopii zapasowej do przywrócenia danych. Można przywrócić bazę danych z jakąkolwiek wersją programu Business Contact Manager dla programu Outlook, takie jak przywracanie z kopii zapasowej bazy danych, który został utworzony podczas migracji z wcześniejszej wersji.

Uwaga : Jeśli chcesz przywrócić bazę danych, który został utworzony przez inną osobę, a na komputerze działa system Windows Vista, musi być administrator na komputerze, w którym chcesz przywrócić bazę danych, a musi być zainstalowany program Outlook jako administrator. Aby uzyskać informacje o uprawnienia administracyjne potrzebne do przywracania bazy danych przy użyciu systemu Windows Vista, zobacz temat systemie Windows Vista, jakich zmian można się spodziewać podczas korzystania z dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook?

Aby użyć danych z Business Contact Manager dla programu Outlook, który został pierwotnie kopii zapasowej z innej bazy danych, należy najpierw przywrócić danych do istniejącej bazy danych. Jeśli baza danych nie została jeszcze utworzona, można go utworzyć przede wszystkim, a następnie zamień dane w bazie danych nowo utworzonego przy użyciu danych z pliku kopii zapasowej za pomocą pliku kopii zapasowej.

Przywracanie danych do bazy danych dodatku Business Contact Manager

 1. W menu Business Contact Manager wskaż polecenie Narzędzia bazy danych, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj bazą danych.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie bazą danych na karcie Tworzenie kopii zapasowej/przywracanie kliknij przycisk Przywróć bazę danych.

 3. W oknie dialogowym Przywracania bazy danych, w oknie dialogowym Wybierz plik danych, aby przywrócić z wpisz lokalizację i nazwę pliku kopii zapasowej, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację.

  Porada : W systemie Windows XP jest domyślnej lokalizacji kopii zapasowej bazy danych: C:\Documents and Settings\ \My Documents\My< nazwa_użytkownika >Business\Backups.

  Porada : W systemie Windows Vista jest domyślnej lokalizacji kopii zapasowej bazy danych: \Documents\My Business\Backups< nazwa_użytkownika >C:\Users\.

  W przypadku plików kopii zapasowych na wymiennym moduł pamięci USB, dysk CD, dyskietka lub dysk Zip, wstawianie typ wymiennymi nośnikami.

  Uwaga : Jeżeli pliki kopii zapasowej znajdują się na więcej niż jednym wymiennym nośniku USB, dysku CD, dyskietce lub dysku Zip, należy włożyć ostatni z serii, ponieważ zawiera on instrukcje dotyczące plików, które mają zostać przywrócone.

 4. W przypadku plików chronionych hasłem, wpisz hasło w polu hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Od tej chwili można już używać przywróconej bazy danych.

Ostrzeżenie : Kiedy przywracanie bazy danych, który został już udostępniony, i na komputerze jest częścią grupa robocza, stare nazwy użytkownika i hasła nie są rozpoznawane przez nowym komputerze. Należy zatrzymać udostępnianie bazy danych i udostępnić go ponownie po przywróceniu go. Podczas udostępniania, możesz następnie regrant dostępu użytkownikom.

Uwagi : 

 • Jeśli komputer należy do grupy roboczej, a nie na domena i przywracanie bazy danych na komputerze, który nie jest tym samym komputerze, na którym został pierwotnie znajduje bazę danych, automatyczne skojarzenie wysyłane i otrzymywane wiadomości e-mail, które wiadomości mają klientami i kontaktami biznesowymi zostanie wyłączone dla tej bazy danych. Aby ponownie utworzyć te łącza, w menu Dodatku Business Contact Manager kliknij pozycję Zarządzaj E-mail automatycznego łączenia.

 • Jest to jeden z narzędzi dostępnych do zachowania baz danych dodatku Business Contact Manager wydajność pracy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×