Przywracanie bazy danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby przywrócić bazy danych, możesz już masz kopię zapasową bazy danych.

Kopię zapasową jest często nazywane "znanej dobrej kopii" pliku bazy danych — kopię, w którym ma pewności, integralności danych i projektowanie. Aby tworzenie kopii zapasowych należy użyć polecenia Wykonaj kopię zapasową bazy danych w programie Microsoft Office Access, ale wszelkie znanej dobrej kopii umożliwia przywracanie bazy danych. Na przykład można przywrócić bazę danych z kopii, który jest przechowywany w zewnętrzne urządzenie USB do kopii zapasowej.

Można przywrócić całej bazy danych lub można selektywne przywracanie obiektów w bazie danych.

Jeśli nie masz kopii zapasowej, ryzyko utraty danych i niepożądane zmiany lub uszkodzenia projektu bazy danych. Z tego powodu należy kopie zapasowe na bieżąco. Aby uzyskać więcej informacji o planowaniu i tworzenie kopii zapasowych bazy danych zobacz artykuł Tworzenie kopii zapasowej bazy danych.

W tym artykule

Przywrócenie całej bazy danych

Przywracanie części bazy danych

Przywrócenie całej bazy danych

Przywrócenie całej bazy danych, możesz zastąpić pliku bazy danych, który jest uszkodzony, występują problemy z danymi lub Brak, kopii zapasowej całej bazy danych.

 • Jeśli brakuje pliku bazy danych, pliku kopii zapasowej do lokalizacji, w której powinny być bazy danych.

  Ważne: Mając innych baz danych lub programów łączy do obiektów w bazie danych, które jest przywracane, niezwykle ważne jest przywrócić bazę danych do odpowiedniej lokalizacji. W przeciwnym razie łącza do obiektów bazy danych nie będzie działać i trzeba będzie utworzyć ponownie, takich jak za pomocą Menedżera tabel połączonych.

 • Jeśli plik bazy danych jest uszkodzona lub występują problemy z danymi, należy usunąć uszkodzony plik, a następnie zamień uszkodzonego pliku kopii zapasowej.

Początek strony

Przywracanie części bazy danych

Aby przywrócić obiektu bazy danych, możesz zaimportować obiekt z kopii zapasowej do bazy danych, która zawiera (lub brak) obiekt, który chcesz przywrócić. Można przywrócić więcej niż jednego obiektu naraz.

 1. Otwórz bazę danych, w której chcesz przywrócić obiekt.

 2. Jeśli chcesz przywrócić brakujące obiekt, taki jak przypadkowo usuniętych tabeli, przejdź do kroku 3. Jeśli chcesz zamienić obiektu, który zawiera dane nieprawidłowe lub brakujące lub przestał działać poprawnie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz zachować bieżący obiekt — na przykład, aby porównać ją z przywróconym wersji po zakończeniu przywracania — przed jej przywróceniem należy zmienić nazwę obiektu. Na przykład jeśli chcesz przywrócić uszkodzony formularz o nazwie wyewidencjonowania, można zmienić uszkodzony formularza Checkout_bad.

  • Usuń obiekt, który chcesz zastąpić.

   Uwaga: Należy zachować ostrożność, usuwając obiekty bazy danych.

 3. Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie kliknij pozycję Access.

 4. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować kopii zapasowej bazy danych.

 5. Kliknij opcję Importuj tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra i moduły do bieżącej bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Importowanie obiektów kliknij kartę odpowiadającą typowi obiektu, który chcesz przywrócić. Aby na przykład przywrócić tabelę, kliknij kartę Tabele.

 7. Kliknij obiekt, aby go zaznaczyć.

 8. Aby przywrócić więcej obiektów, powtarzaj kroki 6 i 7 do momentu zaznaczenia wszystkich obiektów, które chcesz przywrócić.

 9. Być może zechcesz dostosować opcje importowania. W oknie dialogowym Importowanie obiektów kliknij przycisk Opcje, aby przejrzeć te opcje przed zaimportowaniem obiektów.

 10. Po zakończenia wybierania obiektów i ustawień, kliknij przycisk OK, aby przywrócić obiekty.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×